Advanced

Mindre ändring av miljöfarlig verksamhet

Klahr, Anders (2001)
Department of Law
Abstract
Miljöfarlig verksamhet regleras idag av miljöbalken. Detta har inneburit att tillståndsförfarandet av miljöfarlig verksamhet, som tidigare reglerades av miljöskyddslagen och den praxis som utarbetades av Koncessionsnämnden, nu skall hanteras enligt miljöbalken. Detta har medfört en förändring vad gäller prövning av ändring i tillståndpliktiga verksamheter. I förarbetena till miljöbalken uttalas att det vid ändring av en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, som inte är mindre, skall ske en samlad prövning av hela verksamheten. Syftet med det uttalandet var att regeringen ville frångå förfarandet med att meddela tillstånd som bara avsåg själva ändringarna. Detta har inneburit att verksamhetsutövare i större utsträckning anmäler... (More)
Miljöfarlig verksamhet regleras idag av miljöbalken. Detta har inneburit att tillståndsförfarandet av miljöfarlig verksamhet, som tidigare reglerades av miljöskyddslagen och den praxis som utarbetades av Koncessionsnämnden, nu skall hanteras enligt miljöbalken. Detta har medfört en förändring vad gäller prövning av ändring i tillståndpliktiga verksamheter. I förarbetena till miljöbalken uttalas att det vid ändring av en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, som inte är mindre, skall ske en samlad prövning av hela verksamheten. Syftet med det uttalandet var att regeringen ville frångå förfarandet med att meddela tillstånd som bara avsåg själva ändringarna. Detta har inneburit att verksamhetsutövare i större utsträckning anmäler ändringar istället för att ansöka om tillstånd för att förändra verksamheten. Rättsläget angående vilka ändringar som är möjliga att anmäla, enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, är osäkert och det kan leda till att tolkningen av lagregeln varierar mellan tillsynsmyndigheterna. Det är dock klarlagt att en produktionsökning inte kan godkänns som ett anmälningsärende enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förfarandet med påbyggnadstillstånd har inte helt upphört men miljödomstolarna verkar ha intagit en mer restriktiv inställning till principen än vad som tillämpades av Koncessionsnämnden. Idag verkar det som att påbyggnadstillstånd bara meddelas om det gäller en ändring av en miljöfarlig verksamhet som är mindre och är tidsbegränsad eller att påbyggnadstillståndet kommer att ersättas inom en nära framtid av ett nytt tillstånd som avser hela verksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klahr, Anders
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1559179
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559179,
 abstract   = {Miljöfarlig verksamhet regleras idag av miljöbalken. Detta har inneburit att tillståndsförfarandet av miljöfarlig verksamhet, som tidigare reglerades av miljöskyddslagen och den praxis som utarbetades av Koncessionsnämnden, nu skall hanteras enligt miljöbalken. Detta har medfört en förändring vad gäller prövning av ändring i tillståndpliktiga verksamheter. I förarbetena till miljöbalken uttalas att det vid ändring av en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, som inte är mindre, skall ske en samlad prövning av hela verksamheten. Syftet med det uttalandet var att regeringen ville frångå förfarandet med att meddela tillstånd som bara avsåg själva ändringarna. Detta har inneburit att verksamhetsutövare i större utsträckning anmäler ändringar istället för att ansöka om tillstånd för att förändra verksamheten. Rättsläget angående vilka ändringar som är möjliga att anmäla, enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, är osäkert och det kan leda till att tolkningen av lagregeln varierar mellan tillsynsmyndigheterna. Det är dock klarlagt att en produktionsökning inte kan godkänns som ett anmälningsärende enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förfarandet med påbyggnadstillstånd har inte helt upphört men miljödomstolarna verkar ha intagit en mer restriktiv inställning till principen än vad som tillämpades av Koncessionsnämnden. Idag verkar det som att påbyggnadstillstånd bara meddelas om det gäller en ändring av en miljöfarlig verksamhet som är mindre och är tidsbegränsad eller att påbyggnadstillståndet kommer att ersättas inom en nära framtid av ett nytt tillstånd som avser hela verksamheten.},
 author    = {Klahr, Anders},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mindre ändring av miljöfarlig verksamhet},
 year     = {2001},
}