Advanced

Skydd för leksakers formgivning - Konstnärligt verk, mönster eller varumärke?

Kratz, Emma (2007)
Department of Law
Abstract
Design har blivit ett effektivt medel för att särskilja produkter och göra dem mer eftertraktade på marknaden. I och med det stora intresset för design ökar benägenheten till plagiering av produkters formgivning. En av många branscher där det finns problem med oauktoriserade kopior är leksaks­branschen. Eftersom det finns problem med plagiering är det mycket viktigt att det finns ett välfungerande skydd för produkters formgivning. Syftet med denna uppsats är att redogöra för det befintliga skyddet för leksakers formgivning. Till hands för formgivare och designinnehavare finns ett överlappande immaterialrättsligt skydd, såväl som ett skydd mot illojal konkurrens. Genom upphovsrättslagen kan en leksaks formgivning skyddas som alster av... (More)
Design har blivit ett effektivt medel för att särskilja produkter och göra dem mer eftertraktade på marknaden. I och med det stora intresset för design ökar benägenheten till plagiering av produkters formgivning. En av många branscher där det finns problem med oauktoriserade kopior är leksaks­branschen. Eftersom det finns problem med plagiering är det mycket viktigt att det finns ett välfungerande skydd för produkters formgivning. Syftet med denna uppsats är att redogöra för det befintliga skyddet för leksakers formgivning. Till hands för formgivare och designinnehavare finns ett överlappande immaterialrättsligt skydd, såväl som ett skydd mot illojal konkurrens. Genom upphovsrättslagen kan en leksaks formgivning skyddas som alster av brukskonst. För att en leksaks formgivning skall kunna skyddas krävs att den uppfyller verkshöjdskravet. Genom kravet på verkshöjd uppställs ett krav på verkets beskaffenhet och genom verkshöjden fastställs den individuella kvaliteten. För att en leksaks design skall kunna skyddas av mönsterrätten krävs det att den är ny och särpräglad. Mönsterskyddet är ett utseendeskydd och inte ett funktionsskydd, vilket medför att en mönsterrätt inte får omfatta sådana detaljer i en leksaks utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion. En leksaks varuutstyrsel kan skyddas enligt varumärkes­rätten och för att den skall kunna skyddas som varumärke krävs att den har särskiljningsförmåga. Leksakens form måste vara distinktiv, således måste den skilja sig från formerna på andra leksaker. Utstyrselskyddet begränsas genom att former som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, former som följer av varans art eller former som ger varan ett betydande värde, inte kan skyddas. Om skydd för en leksaks formgivning inte kan uppnås genom det immaterialrättsliga skyddssystemet finns det ett kompletterande skydd i och med skyddet mot illojal konkurrens. Enligt 8 § MFL förbjuds vilseledande efterbildningar och en näringsidkare får inte vid marknadsföring använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade leksaker. Enligt generalklausulen i MFL förbjuds även renommésnyltning. Självklart finns det för- och nackdelar med de olika skyddsformerna och vilket skydd som är det mest lämpliga för leksakers formgivning måste avgöras i varje enskilt fall. När det skall avgöras huruvida en leksaks formgivning är skyddsvärd kan bedömningen bli annorlunda jämfört med andra typer av produkter. Det är främst barn som använder leksaker och när det skall avgöras huruvida formgivningen på en leksak uppfyller de olika skyddsförutsättningar kan det diskuteras om inte domstolen skall inta ett barns synsätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kratz, Emma
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1559239
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559239,
 abstract   = {Design har blivit ett effektivt medel för att särskilja produkter och göra dem mer eftertraktade på marknaden. I och med det stora intresset för design ökar benägenheten till plagiering av produkters formgivning. En av många branscher där det finns problem med oauktoriserade kopior är leksaks­branschen. Eftersom det finns problem med plagiering är det mycket viktigt att det finns ett välfungerande skydd för produkters formgivning. Syftet med denna uppsats är att redogöra för det befintliga skyddet för leksakers formgivning. Till hands för formgivare och designinnehavare finns ett överlappande immaterialrättsligt skydd, såväl som ett skydd mot illojal konkurrens. Genom upphovsrättslagen kan en leksaks formgivning skyddas som alster av brukskonst. För att en leksaks formgivning skall kunna skyddas krävs att den uppfyller verkshöjdskravet. Genom kravet på verkshöjd uppställs ett krav på verkets beskaffenhet och genom verkshöjden fastställs den individuella kvaliteten. För att en leksaks design skall kunna skyddas av mönsterrätten krävs det att den är ny och särpräglad. Mönsterskyddet är ett utseendeskydd och inte ett funktionsskydd, vilket medför att en mönsterrätt inte får omfatta sådana detaljer i en leksaks utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion. En leksaks varuutstyrsel kan skyddas enligt varumärkes­rätten och för att den skall kunna skyddas som varumärke krävs att den har särskiljningsförmåga. Leksakens form måste vara distinktiv, således måste den skilja sig från formerna på andra leksaker. Utstyrselskyddet begränsas genom att former som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, former som följer av varans art eller former som ger varan ett betydande värde, inte kan skyddas. Om skydd för en leksaks formgivning inte kan uppnås genom det immaterialrättsliga skyddssystemet finns det ett kompletterande skydd i och med skyddet mot illojal konkurrens. Enligt 8 § MFL förbjuds vilseledande efterbildningar och en näringsidkare får inte vid marknadsföring använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade leksaker. Enligt generalklausulen i MFL förbjuds även renommésnyltning. Självklart finns det för- och nackdelar med de olika skyddsformerna och vilket skydd som är det mest lämpliga för leksakers formgivning måste avgöras i varje enskilt fall. När det skall avgöras huruvida en leksaks formgivning är skyddsvärd kan bedömningen bli annorlunda jämfört med andra typer av produkter. Det är främst barn som använder leksaker och när det skall avgöras huruvida formgivningen på en leksak uppfyller de olika skyddsförutsättningar kan det diskuteras om inte domstolen skall inta ett barns synsätt.},
 author    = {Kratz, Emma},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skydd för leksakers formgivning - Konstnärligt verk, mönster eller varumärke?},
 year     = {2007},
}