Advanced

Försäkring och bevisvärdering

Kyllergård, Tero (1998)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar bevisvärdering och försäkringsfall. Uppsatsen försöker se hur domstolarna värdesätter olika bevis som förs fram av parterna, speciellt av försäkringsbolagen. Uppsatsen analyserar inte alla sorter av bevisning utan endast sådana som huvudsakligen används av försäkringsbolag och försäkringstagare. För att läsaren skall förstå hur domstolen kan resonera när det gäller bevisvärdering och bevisprövning går uppsatsen igenom olika begreppsbestämningar såsom bevisfakta, rättsfaktum m.m. Begreppsbestämningen säger inte på något sätt att domstolarna använder sig just av det sätt som framställs, utan att sättet är ett exempel eller alternativ till hur domstolarna arbetar vid bevisvärdering. De flesta juridikstuderande eller... (More)
Denna uppsats behandlar bevisvärdering och försäkringsfall. Uppsatsen försöker se hur domstolarna värdesätter olika bevis som förs fram av parterna, speciellt av försäkringsbolagen. Uppsatsen analyserar inte alla sorter av bevisning utan endast sådana som huvudsakligen används av försäkringsbolag och försäkringstagare. För att läsaren skall förstå hur domstolen kan resonera när det gäller bevisvärdering och bevisprövning går uppsatsen igenom olika begreppsbestämningar såsom bevisfakta, rättsfaktum m.m. Begreppsbestämningen säger inte på något sätt att domstolarna använder sig just av det sätt som framställs, utan att sättet är ett exempel eller alternativ till hur domstolarna arbetar vid bevisvärdering. De flesta juridikstuderande eller jurister känner nog igen uttrycken, medan några kan behöva påminnas om vissa av uttryckens innebörd. Så gott som alla domstolar och alla domare har olika sätt att resonera och argumentera hur och varför vissa bevis är värdefullare än andra, detta gör det svårt att se något enhetligt förfarande hos domstolarna att avgöra målen. Rättsfallen har delats upp i tre olika kategorier, motorfordon, konsument samt näringsidkare. Uppsatsen behandlar motorfordonsrättsfallen mer än andra rättsfall då dessa mer tydligt än andra rättsfall visar hur domstolarna värderar de olika bevis som parterna förebringar. Eftersom det finns så lite litteratur om bevisvärdering inom försäkringsfall, baseras slutsatserna mestadels på rättsfallen och på frågorna till försäkringsbolagen. För att få bättre praktisk inblick har några frågor ställts till ett antal försäkringsbolag. Frågorna har sammanställts i senare delen av uppsatsen. Frågorna är intressanta då de går att jämföra med de olika rättsfallen som redovisas. Slutsatsen av de rättsfall som studerats och svaren från försäkringsbolagen är att det klart viktigaste beviset är den tekniska utredningen som försäkringsbolagen gör. Utredningen värderas också klart högst av domstolen. Slutsatsen är inte överraskande på något sätt och kunde kanske förutses innan uppsatsen skrevs, men det är ändå viktigt att utreda om tidigare hypoteser om bevisvärderingen inom försäkringsfall är riktiga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kyllergård, Tero
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt
language
Swedish
id
1559290
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559290,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar bevisvärdering och försäkringsfall. Uppsatsen försöker se hur domstolarna värdesätter olika bevis som förs fram av parterna, speciellt av försäkringsbolagen. Uppsatsen analyserar inte alla sorter av bevisning utan endast sådana som huvudsakligen används av försäkringsbolag och försäkringstagare. För att läsaren skall förstå hur domstolen kan resonera när det gäller bevisvärdering och bevisprövning går uppsatsen igenom olika begreppsbestämningar såsom bevisfakta, rättsfaktum m.m. Begreppsbestämningen säger inte på något sätt att domstolarna använder sig just av det sätt som framställs, utan att sättet är ett exempel eller alternativ till hur domstolarna arbetar vid bevisvärdering. De flesta juridikstuderande eller jurister känner nog igen uttrycken, medan några kan behöva påminnas om vissa av uttryckens innebörd. Så gott som alla domstolar och alla domare har olika sätt att resonera och argumentera hur och varför vissa bevis är värdefullare än andra, detta gör det svårt att se något enhetligt förfarande hos domstolarna att avgöra målen. Rättsfallen har delats upp i tre olika kategorier, motorfordon, konsument samt näringsidkare. Uppsatsen behandlar motorfordonsrättsfallen mer än andra rättsfall då dessa mer tydligt än andra rättsfall visar hur domstolarna värderar de olika bevis som parterna förebringar. Eftersom det finns så lite litteratur om bevisvärdering inom försäkringsfall, baseras slutsatserna mestadels på rättsfallen och på frågorna till försäkringsbolagen. För att få bättre praktisk inblick har några frågor ställts till ett antal försäkringsbolag. Frågorna har sammanställts i senare delen av uppsatsen. Frågorna är intressanta då de går att jämföra med de olika rättsfallen som redovisas. Slutsatsen av de rättsfall som studerats och svaren från försäkringsbolagen är att det klart viktigaste beviset är den tekniska utredningen som försäkringsbolagen gör. Utredningen värderas också klart högst av domstolen. Slutsatsen är inte överraskande på något sätt och kunde kanske förutses innan uppsatsen skrevs, men det är ändå viktigt att utreda om tidigare hypoteser om bevisvärderingen inom försäkringsfall är riktiga.},
 author    = {Kyllergård, Tero},
 keyword   = {Försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försäkring och bevisvärdering},
 year     = {1998},
}