Advanced

Mervärdesskatt-Problematiken kring skönsbeskattning

Kärrlid, Angelica (2009)
Department of Law
Abstract
Mervärdesskatt, eller moms som det i folkmun brukar benämnas är en skatt som infördes i Sverige 1969. Moms är en indirekt skatt på all konsumtion och innebär att den skall i slutändan betalas av konsumenten och att föregående producenter och distributörer inte skall belastas av skatten som en kostnad. Inom EG råder fri rörlighet för varor och tjänster och det existerar ingen gränskontroll mellan de olika medlemsländerna, utan kontrollen sker av respektive skattmyndighet i det land som berörs. Det är näringsidkarna själva som skall se till att rätt moms betalas. I Sverige är det Skatteverket som har till uppgift att ta emot inbetalningar och göra utbetalningar av den moms de svenska företagarna redovisar. Det är till Skatteverket... (More)
Mervärdesskatt, eller moms som det i folkmun brukar benämnas är en skatt som infördes i Sverige 1969. Moms är en indirekt skatt på all konsumtion och innebär att den skall i slutändan betalas av konsumenten och att föregående producenter och distributörer inte skall belastas av skatten som en kostnad. Inom EG råder fri rörlighet för varor och tjänster och det existerar ingen gränskontroll mellan de olika medlemsländerna, utan kontrollen sker av respektive skattmyndighet i det land som berörs. Det är näringsidkarna själva som skall se till att rätt moms betalas. I Sverige är det Skatteverket som har till uppgift att ta emot inbetalningar och göra utbetalningar av den moms de svenska företagarna redovisar. Det är till Skatteverket näringsidkarna skall vända sig för att bli registrerade för moms och lämna in sina mervärdesskattedeklarationer. Det är även detta verk som påför förseningsavgifter och eventuellt skattetillägg om exempelvis skattdeklarationen inte inkommer i rätt tid. Skönsbeskattning blir aktuell i de fall en tillförlitlig beräkning inte kan göras på grundval av tillgängliga uppgifter, oftast i de fall där den deklarationsskyldige inte avlämnat någon deklaration alls. Skönsbeskattning inom området mervärdesskatt beskrivs mycket kortfattat i litteraturen, men i praktiken innefattar denna typ av beskattning mycket mer. Det ställs stora krav på Skatteverkets handläggare i dessa ärenden och utfallet i ett enskilt ärende beror i många fall helt på handläggarens egen uppfattning. I denna uppsats beskriver jag just problematiken vid skönsbeskattning inom området mervärdesskatt. Efter att ha fått möjligheten att praktiskt arbeta med denna typ av beskattning fick jag erfara vilka problem som ständigt återkommer. Området mervärdesskatt är komplext och det är ständigt utsatt för yttre förändringar med tanke på att det ideligen tas fram nya varor och tjänster. Det krävs då nya ställningstaganden från vederbörande verk och när det gäller just skönsbeskattning uppenbarade sig luckor i systemet. Det är av största vikt att det finns ett fungerande regelsystem som Skatteverket kan tillämpa även i de svårtillgängliga fallen. Jag kommer i denna uppsats ta upp dessa spörsmål och även försöka finna lösningar på dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kärrlid, Angelica
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1559318
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559318,
 abstract   = {Mervärdesskatt, eller moms som det i folkmun brukar benämnas är en skatt som infördes i Sverige 1969. Moms är en indirekt skatt på all konsumtion och innebär att den skall i slutändan betalas av konsumenten och att föregående producenter och distributörer inte skall belastas av skatten som en kostnad. Inom EG råder fri rörlighet för varor och tjänster och det existerar ingen gränskontroll mellan de olika medlemsländerna, utan kontrollen sker av respektive skattmyndighet i det land som berörs. Det är näringsidkarna själva som skall se till att rätt moms betalas. I Sverige är det Skatteverket som har till uppgift att ta emot inbetalningar och göra utbetalningar av den moms de svenska företagarna redovisar. Det är till Skatteverket näringsidkarna skall vända sig för att bli registrerade för moms och lämna in sina mervärdesskattedeklarationer. Det är även detta verk som påför förseningsavgifter och eventuellt skattetillägg om exempelvis skattdeklarationen inte inkommer i rätt tid. Skönsbeskattning blir aktuell i de fall en tillförlitlig beräkning inte kan göras på grundval av tillgängliga uppgifter, oftast i de fall där den deklarationsskyldige inte avlämnat någon deklaration alls. Skönsbeskattning inom området mervärdesskatt beskrivs mycket kortfattat i litteraturen, men i praktiken innefattar denna typ av beskattning mycket mer. Det ställs stora krav på Skatteverkets handläggare i dessa ärenden och utfallet i ett enskilt ärende beror i många fall helt på handläggarens egen uppfattning. I denna uppsats beskriver jag just problematiken vid skönsbeskattning inom området mervärdesskatt. Efter att ha fått möjligheten att praktiskt arbeta med denna typ av beskattning fick jag erfara vilka problem som ständigt återkommer. Området mervärdesskatt är komplext och det är ständigt utsatt för yttre förändringar med tanke på att det ideligen tas fram nya varor och tjänster. Det krävs då nya ställningstaganden från vederbörande verk och när det gäller just skönsbeskattning uppenbarade sig luckor i systemet. Det är av största vikt att det finns ett fungerande regelsystem som Skatteverket kan tillämpa även i de svårtillgängliga fallen. Jag kommer i denna uppsats ta upp dessa spörsmål och även försöka finna lösningar på dem.},
 author    = {Kärrlid, Angelica},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mervärdesskatt-Problematiken kring skönsbeskattning},
 year     = {2009},
}