Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brottsoffers rätt till statlig ersättning

Königsson, Maria (2003)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar rätten till statlig ersättning till brottsoffer. Jag har gjort en redogörelse för hur denna form av ersättning har växt fram och vilka framsteg som gjorts på området. Jag har dels tittat på hur statlig brottsskadeersättning regleras inom det internationella samarbetet, dels hur brottsskadesystemen ser ut i Sverige, Danmark och Norge. Jag har funnit att de internationella instrument, som finns på området, inte i tillräcklig grad sätter press på de europeiska länderna. Sverige, Danmark och Norge har redan så pass utvecklade brottsskadesystem att ett internationellt dokument inte skulle få så stor betydelse. Däremot skulle både Sverige och Danmark behöva göra ändringar i det administrativa förfarandet inom ansvarig... (More)
Denna uppsats behandlar rätten till statlig ersättning till brottsoffer. Jag har gjort en redogörelse för hur denna form av ersättning har växt fram och vilka framsteg som gjorts på området. Jag har dels tittat på hur statlig brottsskadeersättning regleras inom det internationella samarbetet, dels hur brottsskadesystemen ser ut i Sverige, Danmark och Norge. Jag har funnit att de internationella instrument, som finns på området, inte i tillräcklig grad sätter press på de europeiska länderna. Sverige, Danmark och Norge har redan så pass utvecklade brottsskadesystem att ett internationellt dokument inte skulle få så stor betydelse. Däremot skulle både Sverige och Danmark behöva göra ändringar i det administrativa förfarandet inom ansvarig myndighet, för att kunna leva upp till EU:s krav. EU har tagit ett första steg mot en minimilagstiftning och det skall bli intressant att se vad denna kan medföra för brottsoffren i Europa. Jag har inte sett något som tyder på att brottsoffer i Norge skulle ha det sämre ställt mot bakgrund av att landet inte är medlem av EU. Norge har dessutom ratificerat Europarådets viktiga konvention från 1983 och lever redan upp till de internationella standarderna. Vad gäller jämförelsen mellan de tre länderna, har jag kommit fram till att det inte finns särskilt stora skillnader. Norge ger brottsoffren den bästa ställningen inom administrationen av brottsskadeärenden, med en regional fylkesman och en möjlighet att överklaga dennes beslut. Dessutom har Norge, efter de senaste ändringarna i lagstiftningen, ett högre tak för personskadeersättning än Sverige. Danmark har inget tak för denna ersättningspost. Sverige ligger högre i antalet ansökningar om ersättning än de två andra länderna och har högre ersättningsbelopp för sakskador och kränkning. Fortfarande kvarstår dock mycket att göra när det gäller information om rätten till ersättning. Bättre information till medborgarna, skulle kunna leda till att fler ansöker om ersättning. Sverige har varit först av länderna att införa ett ersättningssystem för brottsoffer och har verkat i en positiv riktning för det nordiska samarbetet. Det är tydligt att både Danmark och Norge har tagit intryck av den svenska lagstiftningen och efter ett antal ändringar har de största skillnaderna länderna emellan nu eliminerats. Brottsoffer ges numera en lagstadgad rätt till ersättning i de tre länderna och detta torde vara den största och mest positiva förändring som skett genom åren. Stödet till brottsoffer skall inte längre betraktas som en mjuk social fråga, utan en angelägen mänsklig rättighet som har fått en given plats på den politiska dagordningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Königsson, Maria
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1559321
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559321,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar rätten till statlig ersättning till brottsoffer. Jag har gjort en redogörelse för hur denna form av ersättning har växt fram och vilka framsteg som gjorts på området. Jag har dels tittat på hur statlig brottsskadeersättning regleras inom det internationella samarbetet, dels hur brottsskadesystemen ser ut i Sverige, Danmark och Norge. Jag har funnit att de internationella instrument, som finns på området, inte i tillräcklig grad sätter press på de europeiska länderna. Sverige, Danmark och Norge har redan så pass utvecklade brottsskadesystem att ett internationellt dokument inte skulle få så stor betydelse. Däremot skulle både Sverige och Danmark behöva göra ändringar i det administrativa förfarandet inom ansvarig myndighet, för att kunna leva upp till EU:s krav. EU har tagit ett första steg mot en minimilagstiftning och det skall bli intressant att se vad denna kan medföra för brottsoffren i Europa. Jag har inte sett något som tyder på att brottsoffer i Norge skulle ha det sämre ställt mot bakgrund av att landet inte är medlem av EU. Norge har dessutom ratificerat Europarådets viktiga konvention från 1983 och lever redan upp till de internationella standarderna. Vad gäller jämförelsen mellan de tre länderna, har jag kommit fram till att det inte finns särskilt stora skillnader. Norge ger brottsoffren den bästa ställningen inom administrationen av brottsskadeärenden, med en regional fylkesman och en möjlighet att överklaga dennes beslut. Dessutom har Norge, efter de senaste ändringarna i lagstiftningen, ett högre tak för personskadeersättning än Sverige. Danmark har inget tak för denna ersättningspost. Sverige ligger högre i antalet ansökningar om ersättning än de två andra länderna och har högre ersättningsbelopp för sakskador och kränkning. Fortfarande kvarstår dock mycket att göra när det gäller information om rätten till ersättning. Bättre information till medborgarna, skulle kunna leda till att fler ansöker om ersättning. Sverige har varit först av länderna att införa ett ersättningssystem för brottsoffer och har verkat i en positiv riktning för det nordiska samarbetet. Det är tydligt att både Danmark och Norge har tagit intryck av den svenska lagstiftningen och efter ett antal ändringar har de största skillnaderna länderna emellan nu eliminerats. Brottsoffer ges numera en lagstadgad rätt till ersättning i de tre länderna och detta torde vara den största och mest positiva förändring som skett genom åren. Stödet till brottsoffer skall inte längre betraktas som en mjuk social fråga, utan en angelägen mänsklig rättighet som har fått en given plats på den politiska dagordningen.},
 author    = {Königsson, Maria},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brottsoffers rätt till statlig ersättning},
 year     = {2003},
}