Advanced

Det subjektiva syftets betydelse för upphovsrättsligt skydd av brukskonst

Larsson, Anders (2007)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar en mindre uppmärksammad förutsättning för upphovsrättsligt skydd av brukskonst. Den huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen är: vilken betydelse har syftet med framställningen av ett brukskonstalster för upphovsrättsligt skydd enligt gällande rätt? Vid sidan av kravet på verkshöjd finns i de upphovsrättsliga förarbetena också ett annat tydligt krav. Detta är att betrakta som subjektivt. Det rör sig om ett krav på konstnärlig ambition och ett syfte till konstnärlig verkan. Det är således fråga om något hänförligt till formgivningsprocessen och formgivaren, snarare än till arbetsresultatet i sig. Även andra aspekter av den subjektiva sidan av bedömningen behandlas i korthet. Min genomgång av praxis visar på att detta... (More)
Uppsatsen behandlar en mindre uppmärksammad förutsättning för upphovsrättsligt skydd av brukskonst. Den huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen är: vilken betydelse har syftet med framställningen av ett brukskonstalster för upphovsrättsligt skydd enligt gällande rätt? Vid sidan av kravet på verkshöjd finns i de upphovsrättsliga förarbetena också ett annat tydligt krav. Detta är att betrakta som subjektivt. Det rör sig om ett krav på konstnärlig ambition och ett syfte till konstnärlig verkan. Det är således fråga om något hänförligt till formgivningsprocessen och formgivaren, snarare än till arbetsresultatet i sig. Även andra aspekter av den subjektiva sidan av bedömningen behandlas i korthet. Min genomgång av praxis visar på att detta krav egentligen inte prövats ordentligt av vare sig Svensk Forms Opinionsnämnd eller domstolarna, även om det i vissa avgöranden har berörts. Gällande rättsläge är alltså oklart, eftersom det avseende nästan alla fall inte går att säga om och hur Svensk Forms Opinionsnämnd och domstolarna faktiskt har beaktat detta krav, eftersom det ytterst sällan hänvisas till. Det är inte givet att det upphovsrättsliga rättsläget i slutänden har påverkats på ett avsevärt sätt av detta, vad avser vilka alster som renderats skydd och vilka som lämnats utan. Det är dock troligt att praxis skulle framstå som tydligare om det vore annorlunda. Dessutom finns möjligheten att praxis skulle stramas upp om kravet på subjektivt syfte i nyss nämnd bemärkelse tydligare uppmärksammades. Man kan föreställa sig att det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst i stort skulle må bra av att den subjektiva delen av skyddsvärdhetsbedömningen uttryckligare skulle uppmärksammas av domstolar och Svensk Forms Opinionsnämnd. I korthet presenteras efter min analys därför vad jag vill lyfta fram som exempel på vad som kan vara relevanta omständigheter i frågan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Anders
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1559385
date added to LUP
2010-03-08 15:55:23
date last changed
2010-03-08 15:55:23
@misc{1559385,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar en mindre uppmärksammad förutsättning för upphovsrättsligt skydd av brukskonst. Den huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen är: vilken betydelse har syftet med framställningen av ett brukskonstalster för upphovsrättsligt skydd enligt gällande rätt? Vid sidan av kravet på verkshöjd finns i de upphovsrättsliga förarbetena också ett annat tydligt krav. Detta är att betrakta som subjektivt. Det rör sig om ett krav på konstnärlig ambition och ett syfte till konstnärlig verkan. Det är således fråga om något hänförligt till formgivningsprocessen och formgivaren, snarare än till arbetsresultatet i sig. Även andra aspekter av den subjektiva sidan av bedömningen behandlas i korthet. Min genomgång av praxis visar på att detta krav egentligen inte prövats ordentligt av vare sig Svensk Forms Opinionsnämnd eller domstolarna, även om det i vissa avgöranden har berörts. Gällande rättsläge är alltså oklart, eftersom det avseende nästan alla fall inte går att säga om och hur Svensk Forms Opinionsnämnd och domstolarna faktiskt har beaktat detta krav, eftersom det ytterst sällan hänvisas till. Det är inte givet att det upphovsrättsliga rättsläget i slutänden har påverkats på ett avsevärt sätt av detta, vad avser vilka alster som renderats skydd och vilka som lämnats utan. Det är dock troligt att praxis skulle framstå som tydligare om det vore annorlunda. Dessutom finns möjligheten att praxis skulle stramas upp om kravet på subjektivt syfte i nyss nämnd bemärkelse tydligare uppmärksammades. Man kan föreställa sig att det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst i stort skulle må bra av att den subjektiva delen av skyddsvärdhetsbedömningen uttryckligare skulle uppmärksammas av domstolar och Svensk Forms Opinionsnämnd. I korthet presenteras efter min analys därför vad jag vill lyfta fram som exempel på vad som kan vara relevanta omständigheter i frågan.},
 author    = {Larsson, Anders},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det subjektiva syftets betydelse för upphovsrättsligt skydd av brukskonst},
 year     = {2007},
}