Advanced

HD och konsumentförsäkringen

Larsson, Helene (2004)
Department of Law
Abstract
Konsumentförsäkringslagen (KFL) har nu funnits i drygt 20 år. Antalet avgöranden i Högsta domstolen är ändå förhållandevis få. Många ärenden når aldrig domstolarna utan avgörs i Allmänna reklamationsnämnden, privata nämnder eller görs upp i godo. Huvudpunkterna i KFL rör bestämmelser angående försäkringsgivarens informationsplikt, konsumentens rättighet att teckna och förnya en försäkring, förbättrat skydd vid premiebetalningen, rimligare påföljdsregler samt bestämmelser kring skaderegleringen. Införandet av lagen vållade stor debatt och det höjdes många kritiska röster inför denna konsumentvänliga lag. De mest kritiska var givetvis företrädare för försäkringsbolagen. Bl.a. befarades att premierna skulle stiga stort samt att lagen skulle... (More)
Konsumentförsäkringslagen (KFL) har nu funnits i drygt 20 år. Antalet avgöranden i Högsta domstolen är ändå förhållandevis få. Många ärenden når aldrig domstolarna utan avgörs i Allmänna reklamationsnämnden, privata nämnder eller görs upp i godo. Huvudpunkterna i KFL rör bestämmelser angående försäkringsgivarens informationsplikt, konsumentens rättighet att teckna och förnya en försäkring, förbättrat skydd vid premiebetalningen, rimligare påföljdsregler samt bestämmelser kring skaderegleringen. Införandet av lagen vållade stor debatt och det höjdes många kritiska röster inför denna konsumentvänliga lag. De mest kritiska var givetvis företrädare för försäkringsbolagen. Bl.a. befarades att premierna skulle stiga stort samt att lagen skulle hämma branschen. Det visade sig senare att farhågorna var obefogade. Förarbetena betonar intentionen med lagen men lämnar mycket öppet för branschen att reglera i villkoren. Till en början framfördes kritik mot bolagen att de helt missuppfattat KFL och förarbetena. Många gånger var de nya villkoren alltför stränga mot konsumenterna, särskilt gällande nedsättningsreglerna. Allteftersom har HD prövat olika rättsfrågor i lagen. Dessa har bl.a. rört allt från nedsättningsbestämmelser, uppsägning av avtalet samt förnyelse. HD har även uttalat vilka principer gällande bevisning som ska gälla. Avseende försäkringstagaren har uppställts krav på att det vid en helhetsbedömning ska framstå som mera antagligt att försäkringsfall föreligger än att det inte gör det. Denna princip kallas överviktsprincipen. Avseende försäkringsgivarens påstående att försäkringstagaren uppsåtligen framkallat försäkringsfallet uppställs samma krav som normalt gäller i civilmål d.v.s. att påståendet ska framstå som klart mer sannolikt än att så inte är fallet. HD har även ställts inför olika frågor om villkorstolkning. Oklarhetsregeln är en viktig princip vid tolkning av konsumentförsäkringsvillkor. Den innebär att otydligheter i avtalet vanligtvis går ut över författaren, d v s bolaget. Genom en s.k. objektiv tolkningsmetod utläses termen eller villkoret i sitt sammanhang mot bakgrund av avtalet som helhet. Framgår syftet med ett visst villkor kan detta också påverka tolkningen. Kan exempelvis bolagets avsikt med klausulen klart tydas som att viss typ av skada inte omfattas av försäkringen, bör försäkringstagaren inte medges ersättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Helene
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt
language
Swedish
id
1559414
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559414,
 abstract   = {Konsumentförsäkringslagen (KFL) har nu funnits i drygt 20 år. Antalet avgöranden i Högsta domstolen är ändå förhållandevis få. Många ärenden når aldrig domstolarna utan avgörs i Allmänna reklamationsnämnden, privata nämnder eller görs upp i godo. Huvudpunkterna i KFL rör bestämmelser angående försäkringsgivarens informationsplikt, konsumentens rättighet att teckna och förnya en försäkring, förbättrat skydd vid premiebetalningen, rimligare påföljdsregler samt bestämmelser kring skaderegleringen. Införandet av lagen vållade stor debatt och det höjdes många kritiska röster inför denna konsumentvänliga lag. De mest kritiska var givetvis företrädare för försäkringsbolagen. Bl.a. befarades att premierna skulle stiga stort samt att lagen skulle hämma branschen. Det visade sig senare att farhågorna var obefogade. Förarbetena betonar intentionen med lagen men lämnar mycket öppet för branschen att reglera i villkoren. Till en början framfördes kritik mot bolagen att de helt missuppfattat KFL och förarbetena. Många gånger var de nya villkoren alltför stränga mot konsumenterna, särskilt gällande nedsättningsreglerna. Allteftersom har HD prövat olika rättsfrågor i lagen. Dessa har bl.a. rört allt från nedsättningsbestämmelser, uppsägning av avtalet samt förnyelse. HD har även uttalat vilka principer gällande bevisning som ska gälla. Avseende försäkringstagaren har uppställts krav på att det vid en helhetsbedömning ska framstå som mera antagligt att försäkringsfall föreligger än att det inte gör det. Denna princip kallas överviktsprincipen. Avseende försäkringsgivarens påstående att försäkringstagaren uppsåtligen framkallat försäkringsfallet uppställs samma krav som normalt gäller i civilmål d.v.s. att påståendet ska framstå som klart mer sannolikt än att så inte är fallet. HD har även ställts inför olika frågor om villkorstolkning. Oklarhetsregeln är en viktig princip vid tolkning av konsumentförsäkringsvillkor. Den innebär att otydligheter i avtalet vanligtvis går ut över författaren, d v s bolaget. Genom en s.k. objektiv tolkningsmetod utläses termen eller villkoret i sitt sammanhang mot bakgrund av avtalet som helhet. Framgår syftet med ett visst villkor kan detta också påverka tolkningen. Kan exempelvis bolagets avsikt med klausulen klart tydas som att viss typ av skada inte omfattas av försäkringen, bör försäkringstagaren inte medges ersättning.},
 author    = {Larsson, Helene},
 keyword   = {Försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HD och konsumentförsäkringen},
 year     = {2004},
}