Advanced

Avdrag för personliga levnadskostnader och egendom införskaffad för företagares privata bruk. Fråga om skattemässig neutralitet mellan olika företagsformer.

Lindh, Björn (2004)
Department of Law
Abstract
Skatter är ett ämne som berör de flesta människor på ett eller annat sätt. Som privatperson tänker man väl närmast på den skatt som dragits ifrån på den lön man ser i lönekuvertet. Som företagare aktualiseras i normalfallet skattefrågor i än större omfattning. Det är inte en helt orimlig tanke att företagare ibland lockas att låta sitt företag bära kostnader som denne annars hade behövt bekosta med skattade medel, för att på det sättet minimera den totala skattebelastningen. Detta kan bland annat ske genom att företagaren införskaffar egendom med avsikten att denna skall användas av honom privat. Kostnader kan delas upp i personliga levnadskostnader, övriga privata utgifter samt omkostnader i verksamhet. Personliga levnadskostnader skiljer... (More)
Skatter är ett ämne som berör de flesta människor på ett eller annat sätt. Som privatperson tänker man väl närmast på den skatt som dragits ifrån på den lön man ser i lönekuvertet. Som företagare aktualiseras i normalfallet skattefrågor i än större omfattning. Det är inte en helt orimlig tanke att företagare ibland lockas att låta sitt företag bära kostnader som denne annars hade behövt bekosta med skattade medel, för att på det sättet minimera den totala skattebelastningen. Detta kan bland annat ske genom att företagaren införskaffar egendom med avsikten att denna skall användas av honom privat. Kostnader kan delas upp i personliga levnadskostnader, övriga privata utgifter samt omkostnader i verksamhet. Personliga levnadskostnader skiljer sig mot övriga privata utgifter på det sättet att de hänför sig till livsföringen i sig. För att en kostnad skall kunna klassificeras som omkostnad i näringsverksamhet har traditionellt krävts att den kan uppvisa ett samband med den verksamhet som bedrivs för att avdrag skall kunna medges. Kravet på samband har dock luckrats upp betydligt vad gäller fåmansaktiebolag sedan stoppreglerna avskaffats. För att företagare inte skall kunna tillgodogöra sig företagets upparbetade vinstmedel utan beskattningskonsekvenser krävs regler som reglerar företagens avdragsrätt och regler som tar sikte på att reglera företagaren själv i nämnda situationer. För fåmansaktiebolag har denna situation tills för några år sedan reglerats av särskilda stoppregler vilka medförde att det var väldigt oförmånligt att vidta sådana transaktioner. De flesta av dessa stoppregler avskaffades 1999 och allmänna skatteregler skall numera användas vid beskattningen av dessa situationer. Några särskilda regler för enskilda näringsverksamheter och handelsbolag har inte funnits varför de skatteregler som reglerar privat användande av företagets egendom inte har förändrats och tillämpas som förut. Eftersom det finns mer än ett sätt att bedriva näringsverksamhet i Sverige har det varit lagstiftarens intentioner att det skall föreligga skattemässig neutralitet mellan de olika formerna för företagande. Även om skattereglerna skiljer sig åt skall alltså den slutliga skattebelastningen inte skilja sig nämnvärt åt för att neutralitet skall föreligga. I detta arbete behandlades dessa frågor och slutsatsen är att det i stort föreligger skattemässig neutralitet mellan företagsformerna fåmansaktiebolag med anställd ägare, enskild näringsverksamhet och handelsbolag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindh, Björn
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Företagsekonomi, Skatterätt
language
Swedish
id
1559690
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559690,
 abstract   = {Skatter är ett ämne som berör de flesta människor på ett eller annat sätt. Som privatperson tänker man väl närmast på den skatt som dragits ifrån på den lön man ser i lönekuvertet. Som företagare aktualiseras i normalfallet skattefrågor i än större omfattning. Det är inte en helt orimlig tanke att företagare ibland lockas att låta sitt företag bära kostnader som denne annars hade behövt bekosta med skattade medel, för att på det sättet minimera den totala skattebelastningen. Detta kan bland annat ske genom att företagaren införskaffar egendom med avsikten att denna skall användas av honom privat. Kostnader kan delas upp i personliga levnadskostnader, övriga privata utgifter samt omkostnader i verksamhet. Personliga levnadskostnader skiljer sig mot övriga privata utgifter på det sättet att de hänför sig till livsföringen i sig. För att en kostnad skall kunna klassificeras som omkostnad i näringsverksamhet har traditionellt krävts att den kan uppvisa ett samband med den verksamhet som bedrivs för att avdrag skall kunna medges. Kravet på samband har dock luckrats upp betydligt vad gäller fåmansaktiebolag sedan stoppreglerna avskaffats. För att företagare inte skall kunna tillgodogöra sig företagets upparbetade vinstmedel utan beskattningskonsekvenser krävs regler som reglerar företagens avdragsrätt och regler som tar sikte på att reglera företagaren själv i nämnda situationer. För fåmansaktiebolag har denna situation tills för några år sedan reglerats av särskilda stoppregler vilka medförde att det var väldigt oförmånligt att vidta sådana transaktioner. De flesta av dessa stoppregler avskaffades 1999 och allmänna skatteregler skall numera användas vid beskattningen av dessa situationer. Några särskilda regler för enskilda näringsverksamheter och handelsbolag har inte funnits varför de skatteregler som reglerar privat användande av företagets egendom inte har förändrats och tillämpas som förut. Eftersom det finns mer än ett sätt att bedriva näringsverksamhet i Sverige har det varit lagstiftarens intentioner att det skall föreligga skattemässig neutralitet mellan de olika formerna för företagande. Även om skattereglerna skiljer sig åt skall alltså den slutliga skattebelastningen inte skilja sig nämnvärt åt för att neutralitet skall föreligga. I detta arbete behandlades dessa frågor och slutsatsen är att det i stort föreligger skattemässig neutralitet mellan företagsformerna fåmansaktiebolag med anställd ägare, enskild näringsverksamhet och handelsbolag.},
 author    = {Lindh, Björn},
 keyword   = {Associationsrätt,Företagsekonomi,Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avdrag för personliga levnadskostnader och egendom införskaffad för företagares privata bruk. Fråga om skattemässig neutralitet mellan olika företagsformer.},
 year     = {2004},
}