Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tendenser i tillämpningen av Nya Skatteflyktslagen 2000 - 2003

Lorentz, Gustaf (2003)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats kommer att behandla skatteflyktslagen i dess senaste lydelse, samt i viss mån vägen fram till denna nya lydelse. Avsikten är sedan att försöka utläsa trender eller nya resonemang i rättsfallen från Regeringsrätten samt förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Jag kommer då speciellt inrikta mig på tidsperioden 2000 till 2002. För att kunna belysa dessa subtila signaler från de olika instanserna är det av stor vikt att försöka återge den debatt som omger lagen. Skatteflyktslagen har präglats av de politiska vindarna i Sverige under årtionden. Detta gör lagen och dess användning i domstolarna intressant. Skatteflyktslagen är kontroversiell och det råder delade meningar om nuvarande lydelser liksom om lagens hela existens. Är... (More)
Denna uppsats kommer att behandla skatteflyktslagen i dess senaste lydelse, samt i viss mån vägen fram till denna nya lydelse. Avsikten är sedan att försöka utläsa trender eller nya resonemang i rättsfallen från Regeringsrätten samt förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Jag kommer då speciellt inrikta mig på tidsperioden 2000 till 2002. För att kunna belysa dessa subtila signaler från de olika instanserna är det av stor vikt att försöka återge den debatt som omger lagen. Skatteflyktslagen har präglats av de politiska vindarna i Sverige under årtionden. Detta gör lagen och dess användning i domstolarna intressant. Skatteflyktslagen är kontroversiell och det råder delade meningar om nuvarande lydelser liksom om lagens hela existens. Är nyttjandet av skatteflyktslagen en analog lagtillämpning eller är det bara effekterna som är analoga? I de rättsfall som jag kommer att redogöra för i senare kapitel återfinns ett flertal intressanta resonemang om definitioner, kringgåenden osv. I ett rättsfall från 2001 RÅ 2001 not. 188.. diskuteras lagstiftningens syfte på ett konkret sätt och verkan av denna lokution i kommande tillämpning. Om snarlikt resultat kan uppnås genom en omväg torde detta rimligtvis strida mot lagstiftningens syften. Detta får sägas är en mycket viktig slutsats som underlättar förståelsen och utläsningen av lagstiftningens syfte i generalklausulen. Lagstiftaren kan inte rimligen ha vetskap om alla sätt som finns att kringgå en regel. Om lagen mot skatteflykt skall ha en faktisk tillämpningsmöjlighet bör den väl användas just i ett fall som det förevarande, där det finns en regel som har tillkommit för att förhindra kringgående och den regeln i sin tur kringgås. Stöd för att lagen mot skatteflykt kan användas i ett sådant fall finns att hämta i flera rättsfall från Regeringsrätten. Se RÅ 1989 ref. 83, RÅ 1990 ref. 22, RÅ 1990 ref. 101 och RÅ 2000 ref. 21. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lorentz, Gustaf
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1559801
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559801,
 abstract   = {Denna uppsats kommer att behandla skatteflyktslagen i dess senaste lydelse, samt i viss mån vägen fram till denna nya lydelse. Avsikten är sedan att försöka utläsa trender eller nya resonemang i rättsfallen från Regeringsrätten samt förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Jag kommer då speciellt inrikta mig på tidsperioden 2000 till 2002. För att kunna belysa dessa subtila signaler från de olika instanserna är det av stor vikt att försöka återge den debatt som omger lagen. Skatteflyktslagen har präglats av de politiska vindarna i Sverige under årtionden. Detta gör lagen och dess användning i domstolarna intressant. Skatteflyktslagen är kontroversiell och det råder delade meningar om nuvarande lydelser liksom om lagens hela existens. Är nyttjandet av skatteflyktslagen en analog lagtillämpning eller är det bara effekterna som är analoga? I de rättsfall som jag kommer att redogöra för i senare kapitel återfinns ett flertal intressanta resonemang om definitioner, kringgåenden osv. I ett rättsfall från 2001 RÅ 2001 not. 188.. diskuteras lagstiftningens syfte på ett konkret sätt och verkan av denna lokution i kommande tillämpning. Om snarlikt resultat kan uppnås genom en omväg torde detta rimligtvis strida mot lagstiftningens syften. Detta får sägas är en mycket viktig slutsats som underlättar förståelsen och utläsningen av lagstiftningens syfte i generalklausulen. Lagstiftaren kan inte rimligen ha vetskap om alla sätt som finns att kringgå en regel. Om lagen mot skatteflykt skall ha en faktisk tillämpningsmöjlighet bör den väl användas just i ett fall som det förevarande, där det finns en regel som har tillkommit för att förhindra kringgående och den regeln i sin tur kringgås. Stöd för att lagen mot skatteflykt kan användas i ett sådant fall finns att hämta i flera rättsfall från Regeringsrätten. Se RÅ 1989 ref. 83, RÅ 1990 ref. 22, RÅ 1990 ref. 101 och RÅ 2000 ref. 21.},
 author    = {Lorentz, Gustaf},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tendenser i tillämpningen av Nya Skatteflyktslagen 2000 - 2003},
 year     = {2003},
}