Advanced

Medverkan genom underlåtenhet

Lundberg, Patrik (2008)
Department of Law
Abstract
I svensk rätt finns det ingen allmän skyldighet att vara verksam för att förhindra brott då en sådan skyldighet skulle ställa för stora krav på medborgarna. Denna allmänna princip kan begränsas av 23 kap. 6 § Brottsbalken som straffbelägger underlåtenhet att antingen anmäla eller avslöja eller hindra brott. Den straffbelagda underlåtenheten har en begränsad omfattning och medför ett gärningsmannaansvar. Straffrättsligt ansvar kan även uppkomma genom de så kallade äkta och oäkta underlåtenhetsbrotten. De medför ett gärningsmannaansvar. De äkta underlåtenhetsbrotten är brott som endast kan utföras genom underlåtenhet. De oäkta underlåtenhetsbrotten är brott som kan utföras genom både handling eller underlåtenhet. Innebörden av underlåtenhet... (More)
I svensk rätt finns det ingen allmän skyldighet att vara verksam för att förhindra brott då en sådan skyldighet skulle ställa för stora krav på medborgarna. Denna allmänna princip kan begränsas av 23 kap. 6 § Brottsbalken som straffbelägger underlåtenhet att antingen anmäla eller avslöja eller hindra brott. Den straffbelagda underlåtenheten har en begränsad omfattning och medför ett gärningsmannaansvar. Straffrättsligt ansvar kan även uppkomma genom de så kallade äkta och oäkta underlåtenhetsbrotten. De medför ett gärningsmannaansvar. De äkta underlåtenhetsbrotten är brott som endast kan utföras genom underlåtenhet. De oäkta underlåtenhetsbrotten är brott som kan utföras genom både handling eller underlåtenhet. Innebörden av underlåtenhet i straffrättslig mening ges huvudsakligen av den ovan beskrivna principen, 23 kap. 6 § Brottsbalken och de äkta och oäkta underlåtenhetsbrotten. Då rubriken för detta arbete heter medverkan genom underlåtenhet faller det naturligt att redogöra för vad medverkansansvar innebär men även vad som utgör ett gärningsmannaansvar för att särskilja begreppen. De som omfattas av gärningsmannaansvaret i strikt mening är de som har utfört brottet och uppfyller samtliga brottsrekvisit på egen hand. Medverkan är då flera har begått ett brott på något sätt tillsammans utan att alla är att ses som gärningsmän i strikt mening. Medverkansansvaret innefattar gärningsmän som ej är gärningsmän i strikt mening och främjare som är att se som anstiftare eller medhjälpare. Medverkan genom underlåtenhet innebär att man genom sin underlåtenhet skall ha främjat annan i dennes utförande av ett brott. I doktrinen har man under en längre tid ansett att medverkan genom underlåtenhet kan ske. Först med NJA 2003 s. 473 fastslog man i praxis att underlåtenhet att avvärja annans brott kan medföra ett medverkansansvar enligt principerna för de så kallade oäkta underlåtenhetsbrotten. Under åren 2003 och 2004 har det kommit ett par rättsfall, däribland NJA 2003 s. 473, från HD som har behandlat underlåtenhet, gärningsmannaskap och medverkan. Den tidigare praxisen har varit knapp, så denna explosion av rättsfall kommer förmodligen att medföra att underlåtenhetsbegreppet utvecklas både i förhållande till gärningsmannaskap och till medverkan. Som jag ser det har begreppet medverkan genom underlåtenhet påverkats av dessa rättsfall. Främst har den så kallade garantläran gjort inträde på medverkan genom underlåtenhets område. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Patrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1559840
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559840,
 abstract   = {I svensk rätt finns det ingen allmän skyldighet att vara verksam för att förhindra brott då en sådan skyldighet skulle ställa för stora krav på medborgarna. Denna allmänna princip kan begränsas av 23 kap. 6 § Brottsbalken som straffbelägger underlåtenhet att antingen anmäla eller avslöja eller hindra brott. Den straffbelagda underlåtenheten har en begränsad omfattning och medför ett gärningsmannaansvar. Straffrättsligt ansvar kan även uppkomma genom de så kallade äkta och oäkta underlåtenhetsbrotten. De medför ett gärningsmannaansvar. De äkta underlåtenhetsbrotten är brott som endast kan utföras genom underlåtenhet. De oäkta underlåtenhetsbrotten är brott som kan utföras genom både handling eller underlåtenhet. Innebörden av underlåtenhet i straffrättslig mening ges huvudsakligen av den ovan beskrivna principen, 23 kap. 6 § Brottsbalken och de äkta och oäkta underlåtenhetsbrotten. Då rubriken för detta arbete heter medverkan genom underlåtenhet faller det naturligt att redogöra för vad medverkansansvar innebär men även vad som utgör ett gärningsmannaansvar för att särskilja begreppen. De som omfattas av gärningsmannaansvaret i strikt mening är de som har utfört brottet och uppfyller samtliga brottsrekvisit på egen hand. Medverkan är då flera har begått ett brott på något sätt tillsammans utan att alla är att ses som gärningsmän i strikt mening. Medverkansansvaret innefattar gärningsmän som ej är gärningsmän i strikt mening och främjare som är att se som anstiftare eller medhjälpare. Medverkan genom underlåtenhet innebär att man genom sin underlåtenhet skall ha främjat annan i dennes utförande av ett brott. I doktrinen har man under en längre tid ansett att medverkan genom underlåtenhet kan ske. Först med NJA 2003 s. 473 fastslog man i praxis att underlåtenhet att avvärja annans brott kan medföra ett medverkansansvar enligt principerna för de så kallade oäkta underlåtenhetsbrotten. Under åren 2003 och 2004 har det kommit ett par rättsfall, däribland NJA 2003 s. 473, från HD som har behandlat underlåtenhet, gärningsmannaskap och medverkan. Den tidigare praxisen har varit knapp, så denna explosion av rättsfall kommer förmodligen att medföra att underlåtenhetsbegreppet utvecklas både i förhållande till gärningsmannaskap och till medverkan. Som jag ser det har begreppet medverkan genom underlåtenhet påverkats av dessa rättsfall. Främst har den så kallade garantläran gjort inträde på medverkan genom underlåtenhets område.},
 author    = {Lundberg, Patrik},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medverkan genom underlåtenhet},
 year     = {2008},
}