Advanced

Sambolagens skönsmässighet- en studie av vissa av sambolagens tillkortakommanden

Lundgren, Anna (2006)
Department of Law
Abstract
Under 1960-talet började antalet giftermål att minska som en konsekvens av att allt fler personer valde att sammanbo tillsammans utan att ingå äktenskap. Framtagandet av samboregleringen blev en följd av att färre äktenskap ingicks. Avsikten bakom samboregelringen var att i begränsad omfattning söka lösa praktiska problem och särskilt skydda den svagare parten vid upplösningen av ett samboförhållande. Under regleringens framväxt sattes normer för hur regleringen skulle förhålla sig till framför allt äktenskapsbalken, men även hur omfattande den skulle vara i sig själv. Dessa riktlinjer har alltjämt varit ungefär desamma under hela regleringens framväxt. Bland annat ansågs det att samboregleringen så långt möjligt skulle följa... (More)
Under 1960-talet började antalet giftermål att minska som en konsekvens av att allt fler personer valde att sammanbo tillsammans utan att ingå äktenskap. Framtagandet av samboregleringen blev en följd av att färre äktenskap ingicks. Avsikten bakom samboregelringen var att i begränsad omfattning söka lösa praktiska problem och särskilt skydda den svagare parten vid upplösningen av ett samboförhållande. Under regleringens framväxt sattes normer för hur regleringen skulle förhålla sig till framför allt äktenskapsbalken, men även hur omfattande den skulle vara i sig själv. Dessa riktlinjer har alltjämt varit ungefär desamma under hela regleringens framväxt. Bland annat ansågs det att samboregleringen så långt möjligt skulle följa äktenskapsbalkens regler, något som har kommit att innebära att sambolagen ibland får anses ''halta'' med existerande problem, till dess motsvarande ändring görs i äktenskapsbalken. En av de grundläggande tankarna bakom regleringen var att lagstiftaren skulle vara neutral i förhållande till människors val att sammanleva på. Det har dock hävdats att denna neutralitetsideologi har befäst tendensen människor inte längre gifter sig i lika stor uträckning och därmed påverkat till den sociala utvecklingen negativt. Dock är sambolagens övergripande syfte att tillhandahålla minimiregler för den svagare parten vid samboförhållandets upplösning. Det innebär att sambor inte alls omfattas av ett lika omfattande skydd som gifta personer gör. De som väljer att leva i livslånga samboförhållanden får hålla till godo med ett sämre skydd. En annan brist i samboregleringen torde vara att begreppet sambo fortfarande måste anses tämligen svårtillämpat. Det får anses som mycket allvarligt eftersom samboregleringen innebär att det uppkommer ett rättsförhållande mellan två parter utan någon uttrycklig viljeförklaring. Detta leder till att den enskilda individen inte med förutsägbarhet vet när lagen träder i kraft. Vidare finns det i nuvarande reglering skydd mot illojala beteenden från ena sambons sida efter det att förhållandet upphört, men inget verkningsfullt skydd för den typen av beteenden innan förhållandet har upphört. Det medför att bodelningsreglerna kan sättas ur spel precis innan förhållandet upphör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1559861
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559861,
  abstract     = {Under 1960-talet började antalet giftermål att minska som en konsekvens av att allt fler personer valde att sammanbo tillsammans utan att ingå äktenskap. Framtagandet av samboregleringen blev en följd av att färre äktenskap ingicks. Avsikten bakom samboregelringen var att i begränsad omfattning söka lösa praktiska problem och särskilt skydda den svagare parten vid upplösningen av ett samboförhållande. Under regleringens framväxt sattes normer för hur regleringen skulle förhålla sig till framför allt äktenskapsbalken, men även hur omfattande den skulle vara i sig själv. Dessa riktlinjer har alltjämt varit ungefär desamma under hela regleringens framväxt. Bland annat ansågs det att samboregleringen så långt möjligt skulle följa äktenskapsbalkens regler, något som har kommit att innebära att sambolagen ibland får anses ''halta'' med existerande problem, till dess motsvarande ändring görs i äktenskapsbalken. En av de grundläggande tankarna bakom regleringen var att lagstiftaren skulle vara neutral i förhållande till människors val att sammanleva på. Det har dock hävdats att denna neutralitetsideologi har befäst tendensen människor inte längre gifter sig i lika stor uträckning och därmed påverkat till den sociala utvecklingen negativt. Dock är sambolagens övergripande syfte att tillhandahålla minimiregler för den svagare parten vid samboförhållandets upplösning. Det innebär att sambor inte alls omfattas av ett lika omfattande skydd som gifta personer gör. De som väljer att leva i livslånga samboförhållanden får hålla till godo med ett sämre skydd. En annan brist i samboregleringen torde vara att begreppet sambo fortfarande måste anses tämligen svårtillämpat. Det får anses som mycket allvarligt eftersom samboregleringen innebär att det uppkommer ett rättsförhållande mellan två parter utan någon uttrycklig viljeförklaring. Detta leder till att den enskilda individen inte med förutsägbarhet vet när lagen träder i kraft. Vidare finns det i nuvarande reglering skydd mot illojala beteenden från ena sambons sida efter det att förhållandet upphört, men inget verkningsfullt skydd för den typen av beteenden innan förhållandet har upphört. Det medför att bodelningsreglerna kan sättas ur spel precis innan förhållandet upphör.},
  author       = {Lundgren, Anna},
  keyword      = {Familjerätt},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Sambolagens skönsmässighet- en studie av vissa av sambolagens tillkortakommanden},
  year         = {2006},
}