Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tolkning av gärningsbeskrivning i svensk rättspraxis

Lundquist, Daniel (2003)
Department of Law
Abstract
I den här uppsatsen behandlas tolkning av gärningsbeskrivning. Tolkning av gärningsbeskrivning aktualiseras när det råder tveksamhet om hur denna skall eller får förstås. I uppsatsen behandlas inte de krav som rättegångs-balken ställer på gärningsbeskrivningen gällande precision av tid, rum och gärningsomständigheter. Uppsatsen är koncentrerad på den praxis som utvecklats i svenska domstolar under inflytande av Europadomstolens domar. De åsikter som kommit till uttryck i svensk doktrin behandlas även. Den tidsmässiga avgränsningen är satt till tiden efter den nya rättegångsbalkens införande (1948). Uppsatsens resultat visar på en förändring i synen på gärningsbegreppet i svensk rätt som påverkade förfarandet vid tolkning av... (More)
I den här uppsatsen behandlas tolkning av gärningsbeskrivning. Tolkning av gärningsbeskrivning aktualiseras när det råder tveksamhet om hur denna skall eller får förstås. I uppsatsen behandlas inte de krav som rättegångs-balken ställer på gärningsbeskrivningen gällande precision av tid, rum och gärningsomständigheter. Uppsatsen är koncentrerad på den praxis som utvecklats i svenska domstolar under inflytande av Europadomstolens domar. De åsikter som kommit till uttryck i svensk doktrin behandlas även. Den tidsmässiga avgränsningen är satt till tiden efter den nya rättegångsbalkens införande (1948). Uppsatsens resultat visar på en förändring i synen på gärningsbegreppet i svensk rätt som påverkade förfarandet vid tolkning av gärningsbeskrivning under de första decennierna efter rättegångsbalkens införande. Europa-konventionens genomslag i svensk rättstillämpning (1980- talet) kom även att påverka tolkning av gärningsbeskrivning. Detta gäller speciellt den kontradiktoriska förfarandeprincipens genomslagskraft i rättstillämpningen. I uppsatsen behandlas även andra faktorer som beaktats vid tolkning av gärningsbeskrivning. Sådana faktorer har t.ex. varit åklagarens avsikt med ansvarsyrkandet, språklig tolkning av gärningsbeskrivningen och praktiska processlösningar. Analysen i uppsatsen ger vid handen att tolkning av gärningsbeskrivning bör ske genom beaktande av den kontradiktoriska förfarandeprincipen och en begränsad språklig tolkning. Om det är nödvändigt skall materiell process-ledning bedrivas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundquist, Daniel
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1559912
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559912,
 abstract   = {I den här uppsatsen behandlas tolkning av gärningsbeskrivning. Tolkning av gärningsbeskrivning aktualiseras när det råder tveksamhet om hur denna skall eller får förstås. I uppsatsen behandlas inte de krav som rättegångs-balken ställer på gärningsbeskrivningen gällande precision av tid, rum och gärningsomständigheter. Uppsatsen är koncentrerad på den praxis som utvecklats i svenska domstolar under inflytande av Europadomstolens domar. De åsikter som kommit till uttryck i svensk doktrin behandlas även. Den tidsmässiga avgränsningen är satt till tiden efter den nya rättegångsbalkens införande (1948). Uppsatsens resultat visar på en förändring i synen på gärningsbegreppet i svensk rätt som påverkade förfarandet vid tolkning av gärningsbeskrivning under de första decennierna efter rättegångsbalkens införande. Europa-konventionens genomslag i svensk rättstillämpning (1980- talet) kom även att påverka tolkning av gärningsbeskrivning. Detta gäller speciellt den kontradiktoriska förfarandeprincipens genomslagskraft i rättstillämpningen. I uppsatsen behandlas även andra faktorer som beaktats vid tolkning av gärningsbeskrivning. Sådana faktorer har t.ex. varit åklagarens avsikt med ansvarsyrkandet, språklig tolkning av gärningsbeskrivningen och praktiska processlösningar. Analysen i uppsatsen ger vid handen att tolkning av gärningsbeskrivning bör ske genom beaktande av den kontradiktoriska förfarandeprincipen och en begränsad språklig tolkning. Om det är nödvändigt skall materiell process-ledning bedrivas.},
 author    = {Lundquist, Daniel},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tolkning av gärningsbeskrivning i svensk rättspraxis},
 year     = {2003},
}