Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett juridiskt perspektiv på naturvetenskaplig och teknisk forskningsverksamhet vid högskolor och universitet - offentlighet, sekretess och immateriella rättigheter till forskningsresultat

Lundqvist, Johan (2003)
Department of Law
Abstract
Den naturvetenskapliga och tekniska forskningen har stor betydelse för vår ekonomiska och materiella utveckling. Det är angeläget att juridiska bestämmelser som får betydelse för forskningen är ändamålsenligt utformade. Uppsatsen behandlar naturvetenskaplig och teknisk forskning vid högskolor och universitet där offentlighet gäller. Detta sker utifrån ett juridiskt perspektiv med fokus på bestämmelser om offentlighet, sekretess och immaterialrätt. Arbetet innehåller även en praktisk utblick med ett intervjuavsnitt där forskare och andra personer med nära anknytning till forskningen får komma till tals. I uppsatsen belyses flera intressanta konfliktsituationer. En iakttagelse som görs i uppsatsen är att det i vissa fall kan vara möjligt att... (More)
Den naturvetenskapliga och tekniska forskningen har stor betydelse för vår ekonomiska och materiella utveckling. Det är angeläget att juridiska bestämmelser som får betydelse för forskningen är ändamålsenligt utformade. Uppsatsen behandlar naturvetenskaplig och teknisk forskning vid högskolor och universitet där offentlighet gäller. Detta sker utifrån ett juridiskt perspektiv med fokus på bestämmelser om offentlighet, sekretess och immaterialrätt. Arbetet innehåller även en praktisk utblick med ett intervjuavsnitt där forskare och andra personer med nära anknytning till forskningen får komma till tals. I uppsatsen belyses flera intressanta konfliktsituationer. En iakttagelse som görs i uppsatsen är att det i vissa fall kan vara möjligt att med stöd av offentlighetsprincipen komma åt uppgifter i forskningsprojekt som i framtiden kan bli viktiga för patentansökan. Patentlagstiftningens nyhetskrav tillåter inte att uppgifter om uppfinningar har blivit allmänt kända och här finns följaktligen ett problem. Ett annat problem som uppmärksammas är att sekretesslagstiftningen inte uttryckligen ger tillräckliga möjligheter till sekretess för uppgifter till skydd för enskilda i forskningssamverkan. Visserligen ges möjligheter till sådan sekretess när det gäller uppdragsforskning. Det är dock osäkert om denna bestämmelse även omfattar forskningssamverkan där alla intressenter kan ha rätt till resultaten och det sker ett utbyte av förtrolig information. Det sedan många år omdebatterade lärarundantaget tas upp till diskussion i uppsatsen. I lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar görs undantag för lärare vid universitet och högskolor. Det innebär att lärare själv äger rätten till sina uppfinningar. Vissa anser att Sverige bör avskaffa lärarundantaget av olika anledningar som exempelvis att effektivisera exploateringen av kommersiellt intressanta uppfinningar. Andra menar att forskarna själva bör behålla rätten till sina uppfinningar. De tror inte att kommersialiseringen av uppfinningar nödvändigtvis underlättas bara för att universiteten äger rättigheterna. I intervjukapitlet ger de 8 intervjuade personerna sin syn på ett flertal av de frågor som uppsatsen behandlar i den mer strikt juridiska delen. Dessutom ger de andra intressanta aspekter på ämnesområdet. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter ger de arbetet en extra dimension. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundqvist, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
1559921
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1559921,
 abstract   = {Den naturvetenskapliga och tekniska forskningen har stor betydelse för vår ekonomiska och materiella utveckling. Det är angeläget att juridiska bestämmelser som får betydelse för forskningen är ändamålsenligt utformade. Uppsatsen behandlar naturvetenskaplig och teknisk forskning vid högskolor och universitet där offentlighet gäller. Detta sker utifrån ett juridiskt perspektiv med fokus på bestämmelser om offentlighet, sekretess och immaterialrätt. Arbetet innehåller även en praktisk utblick med ett intervjuavsnitt där forskare och andra personer med nära anknytning till forskningen får komma till tals. I uppsatsen belyses flera intressanta konfliktsituationer. En iakttagelse som görs i uppsatsen är att det i vissa fall kan vara möjligt att med stöd av offentlighetsprincipen komma åt uppgifter i forskningsprojekt som i framtiden kan bli viktiga för patentansökan. Patentlagstiftningens nyhetskrav tillåter inte att uppgifter om uppfinningar har blivit allmänt kända och här finns följaktligen ett problem. Ett annat problem som uppmärksammas är att sekretesslagstiftningen inte uttryckligen ger tillräckliga möjligheter till sekretess för uppgifter till skydd för enskilda i forskningssamverkan. Visserligen ges möjligheter till sådan sekretess när det gäller uppdragsforskning. Det är dock osäkert om denna bestämmelse även omfattar forskningssamverkan där alla intressenter kan ha rätt till resultaten och det sker ett utbyte av förtrolig information. Det sedan många år omdebatterade lärarundantaget tas upp till diskussion i uppsatsen. I lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar görs undantag för lärare vid universitet och högskolor. Det innebär att lärare själv äger rätten till sina uppfinningar. Vissa anser att Sverige bör avskaffa lärarundantaget av olika anledningar som exempelvis att effektivisera exploateringen av kommersiellt intressanta uppfinningar. Andra menar att forskarna själva bör behålla rätten till sina uppfinningar. De tror inte att kommersialiseringen av uppfinningar nödvändigtvis underlättas bara för att universiteten äger rättigheterna. I intervjukapitlet ger de 8 intervjuade personerna sin syn på ett flertal av de frågor som uppsatsen behandlar i den mer strikt juridiska delen. Dessutom ger de andra intressanta aspekter på ämnesområdet. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter ger de arbetet en extra dimension.},
 author    = {Lundqvist, Johan},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett juridiskt perspektiv på naturvetenskaplig och teknisk forskningsverksamhet vid högskolor och universitet - offentlighet, sekretess och immateriella rättigheter till forskningsresultat},
 year     = {2003},
}