Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tunneln genom Hallandsåsen - Kan en bortledning av grundvatten utan tillstånd från en tunel som är byggd med lutning ut mot tunnelmynningarna, betraktas som en brottslig gärning enligt vattenlagen (1983:291)?

Madsen, Brian (2003)
Department of Law
Abstract
Den här uppsatsen bygger på ett faktiskt brottmål i samband med tunnelbygget genom Hallandsåsen. Syftet med uppsatsen har i första hand varit att diskutera, analysera och ta ställning till frågan om Banverket hade utfört någon brottslig handling eller inte, utifrån åklagarens gärningspåstående i brottmålet. I brottmålet påstod åklagaren att Banverket hade utfört en straffbar gärning, genom att låta utföra ett tillståndspliktigt vattenföretag utan tillstånd. Vattenföretaget skulle ha bestått i en bortledning av inläckande grundvatten från de blivande järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen. De tilltalade invände mot åklagarens påstående genom att hävda att den utförda bortledningen av vatten inte hade krävt tillstånd, med hänvisning till att... (More)
Den här uppsatsen bygger på ett faktiskt brottmål i samband med tunnelbygget genom Hallandsåsen. Syftet med uppsatsen har i första hand varit att diskutera, analysera och ta ställning till frågan om Banverket hade utfört någon brottslig handling eller inte, utifrån åklagarens gärningspåstående i brottmålet. I brottmålet påstod åklagaren att Banverket hade utfört en straffbar gärning, genom att låta utföra ett tillståndspliktigt vattenföretag utan tillstånd. Vattenföretaget skulle ha bestått i en bortledning av inläckande grundvatten från de blivande järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen. De tilltalade invände mot åklagarens påstående genom att hävda att den utförda bortledningen av vatten inte hade krävt tillstånd, med hänvisning till att verksamheten inte hade påverkat vattenförhållandena i åsen, eller orsakat skada på allmänna eller enskilda intressen. Denna uppfattning fick stöd av vittnesuppgifter lämnade av en expert på grundvatten och tunnelbyggen. Enligt vittnet var den uppkomna avsänkningen av grundvattennivåerna i Hallandsåsen uteslutande ett resultat av själva tunnelbygget. Vittnet ansåg att bortledningen av vatten från tunnlarna inte hade kunnat påverka grundvattennivåerna, då bortledningen gällde vatten som redan hade runnit ut ur berget och det bortledda vattnet rann ut ur tunnlarna av sig självt, oberoende av vidtagna åtgärder, på grund av att själva tunneln hade konstruerats med lutning ut mot tunnelmynningarna. Tingsrätten ogillade åtalet och hovrätten fastställde tingsrättens domslut. Domstolarna ansåg att bortledandet av inläckande vatten hade utgjort ett vattenföretag, men att verksamheten inte hade inverkat på vattenförhållandena och därför inte hade varit tillståndspliktig. Då det utförda vattenföretaget inte hade krävt tillstånd, omfattades det inte av den av åklagaren åberopade straffbestämmelsen i vattenlagen och därmed kunde det inte föreligga något straffansvar för de tilltalade. Mina slutsatser överensstämmer i sak med domstolarnas. Enligt min mening utförde Banverket ett vattenföretag, genom att låta leda bort inläckande grundvatten från tunnlarna genom Hallandsåsen. Jag anser vidare att bevisningen i brottmålet angående orsakssambanden mellan det utförda vattenföretaget och avsänkningen av grundvattennivåerna, innebär att det inte går att utesluta att åklagaren hade fel i sitt påstående om att bortledningen av grundvatten hade utgjort ett tillståndspliktigt vattenföretag. Mot bakgrund av det straffrättsliga kravet på att en omständighet skall vara bevisad utom rimligt tvivel för att någon skall kunna dömas till straff, kan jag omöjligt hävda att det har begåtts något brott på grund av bortledningen av grundvatten ifrån tunnlarna genom Hallandsåsen. Därmed är ett straffansvar för de tilltalade uteslutet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Madsen, Brian
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1560008
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1560008,
 abstract   = {Den här uppsatsen bygger på ett faktiskt brottmål i samband med tunnelbygget genom Hallandsåsen. Syftet med uppsatsen har i första hand varit att diskutera, analysera och ta ställning till frågan om Banverket hade utfört någon brottslig handling eller inte, utifrån åklagarens gärningspåstående i brottmålet. I brottmålet påstod åklagaren att Banverket hade utfört en straffbar gärning, genom att låta utföra ett tillståndspliktigt vattenföretag utan tillstånd. Vattenföretaget skulle ha bestått i en bortledning av inläckande grundvatten från de blivande järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen. De tilltalade invände mot åklagarens påstående genom att hävda att den utförda bortledningen av vatten inte hade krävt tillstånd, med hänvisning till att verksamheten inte hade påverkat vattenförhållandena i åsen, eller orsakat skada på allmänna eller enskilda intressen. Denna uppfattning fick stöd av vittnesuppgifter lämnade av en expert på grundvatten och tunnelbyggen. Enligt vittnet var den uppkomna avsänkningen av grundvattennivåerna i Hallandsåsen uteslutande ett resultat av själva tunnelbygget. Vittnet ansåg att bortledningen av vatten från tunnlarna inte hade kunnat påverka grundvattennivåerna, då bortledningen gällde vatten som redan hade runnit ut ur berget och det bortledda vattnet rann ut ur tunnlarna av sig självt, oberoende av vidtagna åtgärder, på grund av att själva tunneln hade konstruerats med lutning ut mot tunnelmynningarna. Tingsrätten ogillade åtalet och hovrätten fastställde tingsrättens domslut. Domstolarna ansåg att bortledandet av inläckande vatten hade utgjort ett vattenföretag, men att verksamheten inte hade inverkat på vattenförhållandena och därför inte hade varit tillståndspliktig. Då det utförda vattenföretaget inte hade krävt tillstånd, omfattades det inte av den av åklagaren åberopade straffbestämmelsen i vattenlagen och därmed kunde det inte föreligga något straffansvar för de tilltalade. Mina slutsatser överensstämmer i sak med domstolarnas. Enligt min mening utförde Banverket ett vattenföretag, genom att låta leda bort inläckande grundvatten från tunnlarna genom Hallandsåsen. Jag anser vidare att bevisningen i brottmålet angående orsakssambanden mellan det utförda vattenföretaget och avsänkningen av grundvattennivåerna, innebär att det inte går att utesluta att åklagaren hade fel i sitt påstående om att bortledningen av grundvatten hade utgjort ett tillståndspliktigt vattenföretag. Mot bakgrund av det straffrättsliga kravet på att en omständighet skall vara bevisad utom rimligt tvivel för att någon skall kunna dömas till straff, kan jag omöjligt hävda att det har begåtts något brott på grund av bortledningen av grundvatten ifrån tunnlarna genom Hallandsåsen. Därmed är ett straffansvar för de tilltalade uteslutet.},
 author    = {Madsen, Brian},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tunneln genom Hallandsåsen - Kan en bortledning av grundvatten utan tillstånd från en tunel som är byggd med lutning ut mot tunnelmynningarna, betraktas som en brottslig gärning enligt vattenlagen (1983:291)?},
 year     = {2003},
}