Advanced

Användning av kännetecken på internet - vad är kommersiell effekt?

Malmer Stenergard, Maria (2008)
Department of Law
Abstract
Internet är unikt i den bemärkelsen att det är ett gränsöverskridande forum där varje enskild aktörs förehavanden kan få omedelbara konsekvenser överallt i världen. Ett svenskt registrerat varumärke kan exempelvis på grund av marknadsföring på internet krocka med ett liknande registrerat varumärke i ett helt annat land, just på grund av att internet saknar gränser. För att möjliggöra en samexistens av känneteckens­rättigheter på internet antog Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO, år 2001 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (Rekommendationen). I och med Rekommendationen har man försökt att enas kring en bedömning av... (More)
Internet är unikt i den bemärkelsen att det är ett gränsöverskridande forum där varje enskild aktörs förehavanden kan få omedelbara konsekvenser överallt i världen. Ett svenskt registrerat varumärke kan exempelvis på grund av marknadsföring på internet krocka med ett liknande registrerat varumärke i ett helt annat land, just på grund av att internet saknar gränser. För att möjliggöra en samexistens av känneteckens­rättigheter på internet antog Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO, år 2001 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (Rekommendationen). I och med Rekommendationen har man försökt att enas kring en bedömning av när en aktivitet på internet får kommersiella effekter i ett enskilt land. Det är först då, enligt Rekommen­dationen, som bedömningen av känneteckensintrång bör bli aktuell i det landet. Rekommen­d­ationen är inte bindande, men tanken är att dess principer skall vara vägledande för de nationella domstolarna och tvistlösningsorganen. Syftet med denna uppsats är att utröna vad kommersiell effekt innebär i Rekommendationens mening och hur begreppet har tolkats i praxis. Under mitt arbete har jag sökt praxis från domstolar i främst Norden men även i övriga Europa. Tvister gällande känneteckensintrång på internet rör ofta domännamn, även om det finns flera andra sätt att använda kännetecken på internet. När det gäller domännamn är det vanligt med alternativa tvist­lösnings­förfaranden. Därför har praxis även hämtats från det största av dessa tvistlösningsorgan, WIPO Arbitration and Mediation Center for the resolution of domain name disputes. Min utredning har visat att Rekommendationen rönte viss uppmärksamhet i samband med att den kom, både i doktrin och praxis. Sedan dess verkar den dock ha fallit i glömska. Tillgången till praxis är mycket begränsad&semic jag har enbart lyckats hitta ett avgörande från en nationell domstol och tre avgöranden från WIPO Arbitration and Mediation Center for the resolution of domain name disputes. I Rekommendationen anges ett antal faktorer som talar för kommersiell effekt i ett medlemsland. I de få avgöranden som finns behandlas ett par av dessa anknytningsfaktorer, såsom vilket språk som används på hemsidan och vilken toppdomän som har valts för den. Det kan konstateras att kravet på kommersiell effekt är förhållandevis lågt ställt i Rekommen­dationen. Detta är enligt min mening rimligt, just på grund av att internet är en sådan särskild konstruktion. På internet kan icke-kommersiell verksamhet på ett helt nytt sätt skada rättighetsinnehavarens intressen. Målet med Rekommendationen har ännu inte uppnåtts och det kan finnas fog för att fundera kring hur problematiken skulle kunna lösas i framtiden. Risken med en rekommendation som form för överenskommelse är att den är alltför präglad av politiska kompromisser i syfte att snabbt nå konsensus. En bindande överenskommelse skulle kräva ett mer omfattande arbete, men kanske krävs ett sådant instrument för att en överenskommelse skall få verkligt genomslag. Ambitionen att nå en lösning på frågan om skydd för kännetecken på internet bör dock åter uppmärksammas, eftersom den utgör en viktig del av internets framtida utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmer Stenergard, Maria
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, IT-rätt
language
Swedish
id
1560056
date added to LUP
2010-03-08 15:55:24
date last changed
2010-03-08 15:55:24
@misc{1560056,
 abstract   = {Internet är unikt i den bemärkelsen att det är ett gränsöverskridande forum där varje enskild aktörs förehavanden kan få omedelbara konsekvenser överallt i världen. Ett svenskt registrerat varumärke kan exempelvis på grund av marknadsföring på internet krocka med ett liknande registrerat varumärke i ett helt annat land, just på grund av att internet saknar gränser. För att möjliggöra en samexistens av känneteckens­rättigheter på internet antog Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO, år 2001 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (Rekommendationen). I och med Rekommendationen har man försökt att enas kring en bedömning av när en aktivitet på internet får kommersiella effekter i ett enskilt land. Det är först då, enligt Rekommen­dationen, som bedömningen av känneteckensintrång bör bli aktuell i det landet. Rekommen­d­ationen är inte bindande, men tanken är att dess principer skall vara vägledande för de nationella domstolarna och tvistlösningsorganen. Syftet med denna uppsats är att utröna vad kommersiell effekt innebär i Rekommendationens mening och hur begreppet har tolkats i praxis. Under mitt arbete har jag sökt praxis från domstolar i främst Norden men även i övriga Europa. Tvister gällande känneteckensintrång på internet rör ofta domännamn, även om det finns flera andra sätt att använda kännetecken på internet. När det gäller domännamn är det vanligt med alternativa tvist­lösnings­förfaranden. Därför har praxis även hämtats från det största av dessa tvistlösningsorgan, WIPO Arbitration and Mediation Center for the resolution of domain name disputes. Min utredning har visat att Rekommendationen rönte viss uppmärksamhet i samband med att den kom, både i doktrin och praxis. Sedan dess verkar den dock ha fallit i glömska. Tillgången till praxis är mycket begränsad&semic jag har enbart lyckats hitta ett avgörande från en nationell domstol och tre avgöranden från WIPO Arbitration and Mediation Center for the resolution of domain name disputes. I Rekommendationen anges ett antal faktorer som talar för kommersiell effekt i ett medlemsland. I de få avgöranden som finns behandlas ett par av dessa anknytningsfaktorer, såsom vilket språk som används på hemsidan och vilken toppdomän som har valts för den. Det kan konstateras att kravet på kommersiell effekt är förhållandevis lågt ställt i Rekommen­dationen. Detta är enligt min mening rimligt, just på grund av att internet är en sådan särskild konstruktion. På internet kan icke-kommersiell verksamhet på ett helt nytt sätt skada rättighetsinnehavarens intressen. Målet med Rekommendationen har ännu inte uppnåtts och det kan finnas fog för att fundera kring hur problematiken skulle kunna lösas i framtiden. Risken med en rekommendation som form för överenskommelse är att den är alltför präglad av politiska kompromisser i syfte att snabbt nå konsensus. En bindande överenskommelse skulle kräva ett mer omfattande arbete, men kanske krävs ett sådant instrument för att en överenskommelse skall få verkligt genomslag. Ambitionen att nå en lösning på frågan om skydd för kännetecken på internet bör dock åter uppmärksammas, eftersom den utgör en viktig del av internets framtida utveckling.},
 author    = {Malmer Stenergard, Maria},
 keyword   = {Immaterialrätt,IT-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användning av kännetecken på internet - vad är kommersiell effekt?},
 year     = {2008},
}