Advanced

Rättskraftens utveckling i socialförsäkringsrättslig praxis - Omprövning och rättskraft i förvaltningsrätten

Malm, Anna (2008)
Department of Law
Abstract
Föreliggande arbete beskriver förvaltningsrättens omprövning och rättskraft. Dessa rättsliga begrepp existerar både på domstols- och myndighetsnivå och meddelas genom dom eller beslut. Studiens huvudsyfte är att undersöka de rättsliga överväganden som ligger till grund för aktuella avgöranden i socialförsäkringsrättsliga fall vilka berör rättskraften och omprövningsinstitutet. Den rättsbildning som skapats i socialförsäkringsrätten angående rättskraft och omprövning presenteras. Förvaltningsmyndigheter i Sverige har enligt tradition rättslig verksamhet inom förvaltningsrätten. Myndigheterna levererar de flesta av de beslut som fattas i förvaltningsrättsliga ärenden. Det finns två huvudsakliga typer av beslut: betungande och gynnande.... (More)
Föreliggande arbete beskriver förvaltningsrättens omprövning och rättskraft. Dessa rättsliga begrepp existerar både på domstols- och myndighetsnivå och meddelas genom dom eller beslut. Studiens huvudsyfte är att undersöka de rättsliga överväganden som ligger till grund för aktuella avgöranden i socialförsäkringsrättsliga fall vilka berör rättskraften och omprövningsinstitutet. Den rättsbildning som skapats i socialförsäkringsrätten angående rättskraft och omprövning presenteras. Förvaltningsmyndigheter i Sverige har enligt tradition rättslig verksamhet inom förvaltningsrätten. Myndigheterna levererar de flesta av de beslut som fattas i förvaltningsrättsliga ärenden. Det finns två huvudsakliga typer av beslut: betungande och gynnande. Enligt de förvaltningsrättsliga principerna står de gynnande besluten fast, medan de betungande är möjliga att ändra. I lagstiftningen har det ansetts föreligga en skyldighet för förvaltningsmyndigheter att ändra uppenbart felaktiga beslut. Omprövningsinstitutet medför en skyldighet för myndigheten att under vissa förutsättningar ompröva beslut. Förvaltningsmyndigheterna har även en befogenhet att ändra beslut som går utöver omprövningsskyldigheten att ändra beslut. Denna befogenhet har myndigheterna enligt principer om förvaltningsrättsliga besluts rättskraft. De begrepp som förvaltningsdomstolen iakttar i mål om omprövning och rättskraft är framför allt obligatorisk tvåpartsprocess, omprövningsinstitutet och reglerna om rättskraft. Socialförsäkringsrättslig praxis presenteras i studien och nedläggningen av Försäkringsöverdomstolen diskuteras. RÅ 2002 ref.61 och RÅ 2005 ref. 16 presenteras enskilt för att ge förståelse för hur frågor om rättskraft och omprövning handläggs i domstol och innebörden av den senaste utvecklingen av rättskraften i socialförsäkringsrätten. Slutsatser och kommentarer utgör det analytiska kapitlet i uppsatsen. Analysen i arbetet utgörs bland annat av den rättsbildning som skapats inom området med domstolens hjälp och hur denna kan uppfattas samhällspolitiskt. En viktig fråga i analysen blir om förvaltningsrättsprocessen i frågor om omprövning och rättskraft kan lämna de rättsäkerhetsgarantier som den enskilde bör kunna förvänta sig i en rättsstat. I en sammanfattande kommentar diskuteras utredningar inför lagstiftning av omprövningsförfarandet och rättskraften. I ett avslutande avsnitt kommenteras de begrepp och det språk som används i förvaltningsrätten. Begreppet rättskraft har många olika benämningar och kapitlet är ämnat att ge en större förståelse för innebörden av termen i förvaltningsrätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malm, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
1560074
date added to LUP
2010-03-08 15:55:25
date last changed
2010-03-08 15:55:25
@misc{1560074,
 abstract   = {Föreliggande arbete beskriver förvaltningsrättens omprövning och rättskraft. Dessa rättsliga begrepp existerar både på domstols- och myndighetsnivå och meddelas genom dom eller beslut. Studiens huvudsyfte är att undersöka de rättsliga överväganden som ligger till grund för aktuella avgöranden i socialförsäkringsrättsliga fall vilka berör rättskraften och omprövningsinstitutet. Den rättsbildning som skapats i socialförsäkringsrätten angående rättskraft och omprövning presenteras. Förvaltningsmyndigheter i Sverige har enligt tradition rättslig verksamhet inom förvaltningsrätten. Myndigheterna levererar de flesta av de beslut som fattas i förvaltningsrättsliga ärenden. Det finns två huvudsakliga typer av beslut: betungande och gynnande. Enligt de förvaltningsrättsliga principerna står de gynnande besluten fast, medan de betungande är möjliga att ändra. I lagstiftningen har det ansetts föreligga en skyldighet för förvaltningsmyndigheter att ändra uppenbart felaktiga beslut. Omprövningsinstitutet medför en skyldighet för myndigheten att under vissa förutsättningar ompröva beslut. Förvaltningsmyndigheterna har även en befogenhet att ändra beslut som går utöver omprövningsskyldigheten att ändra beslut. Denna befogenhet har myndigheterna enligt principer om förvaltningsrättsliga besluts rättskraft. De begrepp som förvaltningsdomstolen iakttar i mål om omprövning och rättskraft är framför allt obligatorisk tvåpartsprocess, omprövningsinstitutet och reglerna om rättskraft. Socialförsäkringsrättslig praxis presenteras i studien och nedläggningen av Försäkringsöverdomstolen diskuteras. RÅ 2002 ref.61 och RÅ 2005 ref. 16 presenteras enskilt för att ge förståelse för hur frågor om rättskraft och omprövning handläggs i domstol och innebörden av den senaste utvecklingen av rättskraften i socialförsäkringsrätten. Slutsatser och kommentarer utgör det analytiska kapitlet i uppsatsen. Analysen i arbetet utgörs bland annat av den rättsbildning som skapats inom området med domstolens hjälp och hur denna kan uppfattas samhällspolitiskt. En viktig fråga i analysen blir om förvaltningsrättsprocessen i frågor om omprövning och rättskraft kan lämna de rättsäkerhetsgarantier som den enskilde bör kunna förvänta sig i en rättsstat. I en sammanfattande kommentar diskuteras utredningar inför lagstiftning av omprövningsförfarandet och rättskraften. I ett avslutande avsnitt kommenteras de begrepp och det språk som används i förvaltningsrätten. Begreppet rättskraft har många olika benämningar och kapitlet är ämnat att ge en större förståelse för innebörden av termen i förvaltningsrätten.},
 author    = {Malm, Anna},
 keyword   = {Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättskraftens utveckling i socialförsäkringsrättslig praxis - Omprövning och rättskraft i förvaltningsrätten},
 year     = {2008},
}