Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att höra utan att nyttja? Om användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning

Manhammar, Mats (2003)
Department of Law
Abstract
Vid användning av hemliga tvångsmedel kan det framkomma uppgifter om annat brott än det för vilket det aktuella tvångsmedlet beslutats. Sådana uppgifter benämns överskottsinformation. I vad mån sådan information får utnyttjas är inte generellt reglerat i lag. Användning av överskottsinformation är ett aktuellt ämne och rättsläget är i dagsläget oklart. Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida en användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning utan uttryckligt lagstöd är förenlig med grundlagen och Europakonventionen. Därefter undersöks om en lagreglering av användning av sådan överskottsinformation bör införas. Slutligen diskuteras hur en sådan lagreglering bör utformas. Uppsatsen klargör inledningsvis vilka... (More)
Vid användning av hemliga tvångsmedel kan det framkomma uppgifter om annat brott än det för vilket det aktuella tvångsmedlet beslutats. Sådana uppgifter benämns överskottsinformation. I vad mån sådan information får utnyttjas är inte generellt reglerat i lag. Användning av överskottsinformation är ett aktuellt ämne och rättsläget är i dagsläget oklart. Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida en användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning utan uttryckligt lagstöd är förenlig med grundlagen och Europakonventionen. Därefter undersöks om en lagreglering av användning av sådan överskottsinformation bör införas. Slutligen diskuteras hur en sådan lagreglering bör utformas. Uppsatsen klargör inledningsvis vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att hemlig teleavlyssning skall få användas. Uppsatsen innehåller vidare en grundlig genomgång av de olika utredningar och förslag som har berört frågan om användning av överskottsinformation samt en översiktlig presentation av hur frågan har lösts i sju olika länder. Mot bakgrund av Europadomstolens praxis och uttalanden av lagrådet är uppsatsens slutsats att en användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning utan uttryckligt lagstöd sannolikt strider mot artikel 8 i Europakonventionen. En lagreglering av användning av överskottsinformation bör därför införas. Starka rättssäkerhetsskäl talar även i övrigt för en lagreglering av frågan. Författaren föreslår att en lagreglering ges följande innebörd. Överskottsinformation från hemlig teleavlyssning som rör begångna eller pågående brott skall få användas för att utreda brotten. Överskottsinformation om att ett brott är på väg att begås skall få användas för att förhindra brottet. Överskottsinformation som rör brott begånget av den person som avlyssningsbeslutet avser får användas som bevis i rättegång. Överskottsinformation avseende brott begånget av annan person får användas som bevis i rättegång, under förutsättning att hemlig teleavlyssning hade fått användas för att utreda det aktuella brottet. Överskottsinformation av sådant slag som avses i 36 kap. 5 § RB får användas som bevis i rättegång endast om det är tillåtet att efterforska uppgifterna vid vittnesförhör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Manhammar, Mats
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1560086
date added to LUP
2010-03-08 15:55:25
date last changed
2010-03-08 15:55:25
@misc{1560086,
 abstract   = {Vid användning av hemliga tvångsmedel kan det framkomma uppgifter om annat brott än det för vilket det aktuella tvångsmedlet beslutats. Sådana uppgifter benämns överskottsinformation. I vad mån sådan information får utnyttjas är inte generellt reglerat i lag. Användning av överskottsinformation är ett aktuellt ämne och rättsläget är i dagsläget oklart. Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida en användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning utan uttryckligt lagstöd är förenlig med grundlagen och Europakonventionen. Därefter undersöks om en lagreglering av användning av sådan överskottsinformation bör införas. Slutligen diskuteras hur en sådan lagreglering bör utformas. Uppsatsen klargör inledningsvis vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att hemlig teleavlyssning skall få användas. Uppsatsen innehåller vidare en grundlig genomgång av de olika utredningar och förslag som har berört frågan om användning av överskottsinformation samt en översiktlig presentation av hur frågan har lösts i sju olika länder. Mot bakgrund av Europadomstolens praxis och uttalanden av lagrådet är uppsatsens slutsats att en användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning utan uttryckligt lagstöd sannolikt strider mot artikel 8 i Europakonventionen. En lagreglering av användning av överskottsinformation bör därför införas. Starka rättssäkerhetsskäl talar även i övrigt för en lagreglering av frågan. Författaren föreslår att en lagreglering ges följande innebörd. Överskottsinformation från hemlig teleavlyssning som rör begångna eller pågående brott skall få användas för att utreda brotten. Överskottsinformation om att ett brott är på väg att begås skall få användas för att förhindra brottet. Överskottsinformation som rör brott begånget av den person som avlyssningsbeslutet avser får användas som bevis i rättegång. Överskottsinformation avseende brott begånget av annan person får användas som bevis i rättegång, under förutsättning att hemlig teleavlyssning hade fått användas för att utreda det aktuella brottet. Överskottsinformation av sådant slag som avses i 36 kap. 5 § RB får användas som bevis i rättegång endast om det är tillåtet att efterforska uppgifterna vid vittnesförhör.},
 author    = {Manhammar, Mats},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att höra utan att nyttja? Om användning av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning},
 year     = {2003},
}