Advanced

LÖSA FÖRBINDELSER - Om Letter of Intent och Letter of Comfort

Marcus, Carl Henrik (1999)
Department of Law
Abstract
Förestående arbete behandlar instrumenten Letter of Intent (LoI) och Letter of Comfort (LoC) enligt svensk rätt. I arbetets första kapitel redogör jag för instrumentens bakgrund. Därefter behandlas instrumentens juridiska status. Konklusionen blir att LoI som utgångspunkt endast är moraliskt bindande, men att denna presumtion kan brytas. Ett LoI kan bli juridiskt bindande genom avtal eller genom konkludent handlande. Ersättning för kontraktsbrott utgår då med det positiva kontraktsintresset. I den mån LoI:et inte är att betrakta som juridiskt bindande, kan part dock bli ansvarig för culpa in contrahendo. Ersättning utgår då med det negativa kontraktsintresset. LoC är som utgångspunkt juridiskt bindande i den mån det innehåller löften. Ett... (More)
Förestående arbete behandlar instrumenten Letter of Intent (LoI) och Letter of Comfort (LoC) enligt svensk rätt. I arbetets första kapitel redogör jag för instrumentens bakgrund. Därefter behandlas instrumentens juridiska status. Konklusionen blir att LoI som utgångspunkt endast är moraliskt bindande, men att denna presumtion kan brytas. Ett LoI kan bli juridiskt bindande genom avtal eller genom konkludent handlande. Ersättning för kontraktsbrott utgår då med det positiva kontraktsintresset. I den mån LoI:et inte är att betrakta som juridiskt bindande, kan part dock bli ansvarig för culpa in contrahendo. Ersättning utgår då med det negativa kontraktsintresset. LoC är som utgångspunkt juridiskt bindande i den mån det innehåller löften. Ett klart och obetingat löfte är juridiskt förpliktigande. Även ''policyförklaringar'' kan dock utlösa skadeståndsansvar. Mottagaren av ett LoC har till skillnad från ett ordinärt borgensåtagande endast ett indirekt krav på utställaren. Det har betydelse för bevisbördans placering. Olika teorier för skadeståndets utdömande genomgås. Arbetet avslutas med några praktiska synpunkter angående behörighet, lagval, forum, koncipieringsfrågor samt moraliska aspekter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marcus, Carl Henrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt
language
Swedish
id
1560089
date added to LUP
2010-03-08 15:55:25
date last changed
2010-03-08 15:55:25
@misc{1560089,
 abstract   = {Förestående arbete behandlar instrumenten Letter of Intent (LoI) och Letter of Comfort (LoC) enligt svensk rätt. I arbetets första kapitel redogör jag för instrumentens bakgrund. Därefter behandlas instrumentens juridiska status. Konklusionen blir att LoI som utgångspunkt endast är moraliskt bindande, men att denna presumtion kan brytas. Ett LoI kan bli juridiskt bindande genom avtal eller genom konkludent handlande. Ersättning för kontraktsbrott utgår då med det positiva kontraktsintresset. I den mån LoI:et inte är att betrakta som juridiskt bindande, kan part dock bli ansvarig för culpa in contrahendo. Ersättning utgår då med det negativa kontraktsintresset. LoC är som utgångspunkt juridiskt bindande i den mån det innehåller löften. Ett klart och obetingat löfte är juridiskt förpliktigande. Även ''policyförklaringar'' kan dock utlösa skadeståndsansvar. Mottagaren av ett LoC har till skillnad från ett ordinärt borgensåtagande endast ett indirekt krav på utställaren. Det har betydelse för bevisbördans placering. Olika teorier för skadeståndets utdömande genomgås. Arbetet avslutas med några praktiska synpunkter angående behörighet, lagval, forum, koncipieringsfrågor samt moraliska aspekter.},
 author    = {Marcus, Carl Henrik},
 keyword   = {Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {LÖSA FÖRBINDELSER - Om Letter of Intent och Letter of Comfort},
 year     = {1999},
}