Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medling som konfliktlösningsmetod i kommersiella tvister -särskilt om medlingsprocessen

Mattsson, Karolina (2003)
Department of Law
Abstract
Konflikter förekommer överallt i vårt samhälle. Om en konflikt behandlas på rätt sätt kan den vara en drivande kraft till utveckling som öppnar upp nya möjligheter. Det här arbetet beskriver hur man kan lösa konflikter med medling som konfliktlösningsmetod. Medlingsprocessen redogörs för ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. Min avsikt är att utforska medlingens potentiella värde som konfliktlösningsmetod. Uppsatsens första del beskriver inledningsvis medling utifrån ett samhälleligt perspektiv. Här redogörs bland annat för dess historia, dess förekomst inom rättsväsendet samt de privata alternativ som finns genom Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut och Göteborgsklausulerna. Vidare görs här även en jämförelse mellan... (More)
Konflikter förekommer överallt i vårt samhälle. Om en konflikt behandlas på rätt sätt kan den vara en drivande kraft till utveckling som öppnar upp nya möjligheter. Det här arbetet beskriver hur man kan lösa konflikter med medling som konfliktlösningsmetod. Medlingsprocessen redogörs för ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. Min avsikt är att utforska medlingens potentiella värde som konfliktlösningsmetod. Uppsatsens första del beskriver inledningsvis medling utifrån ett samhälleligt perspektiv. Här redogörs bland annat för dess historia, dess förekomst inom rättsväsendet samt de privata alternativ som finns genom Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut och Göteborgsklausulerna. Vidare görs här även en jämförelse mellan medling, rättegång, skiljeförfarande och förlikning. I uppsatsens andra del beskrivs medling som konfliktlösningsmetod mer ingående. Här behandlas bland annat olika medlingsmetoder och medlarens roll. Medlaren kan vara exempelvis förhandlare, expert, möjliggörare, samtals-ledare och tillhandahållare av spelplan. Vidare redogörs här för frågan om nödvändigheten av att ha tillgång till ett juridiskt ombud, samt eventuellt behov av experthjälp. Därefter presenteras vilka typer av tvister som lämpar sig för medling, samt fördelarna och nackdelarna med medling inom kommersiella tvister. Den andra delen avslutas med min egen personliga definition av medling avseende kommersiella tvister, samt en presentation av den konkreta konflikt jag har valt att använda mig av för att illustrera hur en medlingsprocess kan gå till. Konflikten utspelar sig mellan två företag inom byggbranschen och har uppstått genom att parterna har olika uppfattning kring hur en specifik klausul i deras gemensamma återförsäljaravtal ska tolkas. Den tredje delen fokuserar helt på medlingsprocessen, som beskrivs ur både teoretiskt och praktiskt perspektiv. Medlingsprocessen är uppbyggd av fem olika faser. Dessa utgörs av en förberedande fas, en problemidentifierande fas, en problemlösningsfas, en förhandlingsfas samt en avtalsfas. Faserna beskrivs först allmänt, och därefter ger jag vid varje fas förslag på hur det skulle kunna se ut i den konkreta tvisten. Uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser och analys. Här redogörs för mina övergripande slutsatser om medling och medlingsprocessen som konfliktlösningsmetod, en jämförelse görs även med förlikningsförfarandet, skiljeförfarandet samt rättegångsprocessen. Därefter analyseras medling som konfliktlösningsmetod i förhållande till begreppen rättvisa, rättssäkerhet och effektivitet, vilka definierats i uppsatsen genom det inledande teorikapitlet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Karolina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1560137
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560137,
 abstract   = {Konflikter förekommer överallt i vårt samhälle. Om en konflikt behandlas på rätt sätt kan den vara en drivande kraft till utveckling som öppnar upp nya möjligheter. Det här arbetet beskriver hur man kan lösa konflikter med medling som konfliktlösningsmetod. Medlingsprocessen redogörs för ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. Min avsikt är att utforska medlingens potentiella värde som konfliktlösningsmetod. Uppsatsens första del beskriver inledningsvis medling utifrån ett samhälleligt perspektiv. Här redogörs bland annat för dess historia, dess förekomst inom rättsväsendet samt de privata alternativ som finns genom Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut och Göteborgsklausulerna. Vidare görs här även en jämförelse mellan medling, rättegång, skiljeförfarande och förlikning. I uppsatsens andra del beskrivs medling som konfliktlösningsmetod mer ingående. Här behandlas bland annat olika medlingsmetoder och medlarens roll. Medlaren kan vara exempelvis förhandlare, expert, möjliggörare, samtals-ledare och tillhandahållare av spelplan. Vidare redogörs här för frågan om nödvändigheten av att ha tillgång till ett juridiskt ombud, samt eventuellt behov av experthjälp. Därefter presenteras vilka typer av tvister som lämpar sig för medling, samt fördelarna och nackdelarna med medling inom kommersiella tvister. Den andra delen avslutas med min egen personliga definition av medling avseende kommersiella tvister, samt en presentation av den konkreta konflikt jag har valt att använda mig av för att illustrera hur en medlingsprocess kan gå till. Konflikten utspelar sig mellan två företag inom byggbranschen och har uppstått genom att parterna har olika uppfattning kring hur en specifik klausul i deras gemensamma återförsäljaravtal ska tolkas. Den tredje delen fokuserar helt på medlingsprocessen, som beskrivs ur både teoretiskt och praktiskt perspektiv. Medlingsprocessen är uppbyggd av fem olika faser. Dessa utgörs av en förberedande fas, en problemidentifierande fas, en problemlösningsfas, en förhandlingsfas samt en avtalsfas. Faserna beskrivs först allmänt, och därefter ger jag vid varje fas förslag på hur det skulle kunna se ut i den konkreta tvisten. Uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser och analys. Här redogörs för mina övergripande slutsatser om medling och medlingsprocessen som konfliktlösningsmetod, en jämförelse görs även med förlikningsförfarandet, skiljeförfarandet samt rättegångsprocessen. Därefter analyseras medling som konfliktlösningsmetod i förhållande till begreppen rättvisa, rättssäkerhet och effektivitet, vilka definierats i uppsatsen genom det inledande teorikapitlet.},
 author    = {Mattsson, Karolina},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medling som konfliktlösningsmetod i kommersiella tvister -särskilt om medlingsprocessen},
 year     = {2003},
}