Advanced

Rätten till försvar i svensk förvaltning

Mogård, Erik (2004)
Department of Law
Abstract
I detta examensarbete har jag undersökt principen om rätten till försvar inom EG-rätten samt på vilket sätt denna EG-rättsliga princip påverkar den svenska förvaltningsrätten. En av anledningarna till att jag valt detta ämne är att jag intresserat mig för på vilket sätt som EG-rättens företräde framför den svenska rätten påverkar den svenska förvaltningsrätten. EG-rättens företräde har medfört att svenska myndigheter skall, när den tillämpar EG-rätt, använda sig av EG-rättens princip om rätt till försvar och inte den motsvarande svenska rätten. Inom EG-rätten är rätten till försvar inte kodifierad. Principen har utvecklats genom domstolens praxis och till viss del av lagstiftning inom gemenskapen. Att presentera innehållet i principen kan... (More)
I detta examensarbete har jag undersökt principen om rätten till försvar inom EG-rätten samt på vilket sätt denna EG-rättsliga princip påverkar den svenska förvaltningsrätten. En av anledningarna till att jag valt detta ämne är att jag intresserat mig för på vilket sätt som EG-rättens företräde framför den svenska rätten påverkar den svenska förvaltningsrätten. EG-rättens företräde har medfört att svenska myndigheter skall, när den tillämpar EG-rätt, använda sig av EG-rättens princip om rätt till försvar och inte den motsvarande svenska rätten. Inom EG-rätten är rätten till försvar inte kodifierad. Principen har utvecklats genom domstolens praxis och till viss del av lagstiftning inom gemenskapen. Att presentera innehållet i principen kan därför bli komplicerat eftersom domstolen har utvecklat principen genom enstaka avgöranden där endast olika aspekter av rätten till försvar lyfts fram. Principen har även olika innehåll beroende av vilken typ av förfarande det rör sig om. Rätten till försvar brukar delas upp i följande tre delar: - rätten att höras, - rätten till en rättvis rättegång samt - rätten att inte behöva lämna uppgifter som innebär ett erkännande av ett brott. Rätten till försvar skall respekteras i alla förfaranden som inletts mot en person och där förfarandet kan leda fram till en rättsakt som går personen emot. Den berörda personen skall ges tillfälle att tillkännage sin ståndpunkt angående de omständigheter som kommissionen har lagt denna till last när den motiverade sitt beslut. I den svenska förvaltningsrätten reglerar främst förvaltningslagen förfaranden i de svenska myndigheterna. I 16 och 17 §§ förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs om en rätt för parter i ett förfarande att få del av uppgifter i ärendet. Förvaltningsförfaranden är även reglerade på fler sätt än enbart de som framkommer i förvaltningslagen. Genom bland annat JO:s praxis har rätten till försvar i den svenska förvaltningen utvecklas. Efter en kort jämförelse har jag funnit att EG-rätten och den svenska förvaltningsrätten uppvisar stora likheter. EG-rättens rätt till försvar omfattar fler rättsområden än enbart den svenska förvaltningslagen, bland annat omfattas flera delar som i svensk rätt kategoriseras under processrätt. I framtiden sker förhoppningsvis en kodifikation av rätten till försvar inom EG-rätten, främst för att tydliga regler medför att rättsäkerheten ökar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mogård, Erik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EG-rätt, Förvaltningsrätt
language
Swedish
id
1560228
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560228,
 abstract   = {I detta examensarbete har jag undersökt principen om rätten till försvar inom EG-rätten samt på vilket sätt denna EG-rättsliga princip påverkar den svenska förvaltningsrätten. En av anledningarna till att jag valt detta ämne är att jag intresserat mig för på vilket sätt som EG-rättens företräde framför den svenska rätten påverkar den svenska förvaltningsrätten. EG-rättens företräde har medfört att svenska myndigheter skall, när den tillämpar EG-rätt, använda sig av EG-rättens princip om rätt till försvar och inte den motsvarande svenska rätten. Inom EG-rätten är rätten till försvar inte kodifierad. Principen har utvecklats genom domstolens praxis och till viss del av lagstiftning inom gemenskapen. Att presentera innehållet i principen kan därför bli komplicerat eftersom domstolen har utvecklat principen genom enstaka avgöranden där endast olika aspekter av rätten till försvar lyfts fram. Principen har även olika innehåll beroende av vilken typ av förfarande det rör sig om. Rätten till försvar brukar delas upp i följande tre delar: - rätten att höras, - rätten till en rättvis rättegång samt - rätten att inte behöva lämna uppgifter som innebär ett erkännande av ett brott. Rätten till försvar skall respekteras i alla förfaranden som inletts mot en person och där förfarandet kan leda fram till en rättsakt som går personen emot. Den berörda personen skall ges tillfälle att tillkännage sin ståndpunkt angående de omständigheter som kommissionen har lagt denna till last när den motiverade sitt beslut. I den svenska förvaltningsrätten reglerar främst förvaltningslagen förfaranden i de svenska myndigheterna. I 16 och 17 §§ förvaltningslagen (1986:223) föreskrivs om en rätt för parter i ett förfarande att få del av uppgifter i ärendet. Förvaltningsförfaranden är även reglerade på fler sätt än enbart de som framkommer i förvaltningslagen. Genom bland annat JO:s praxis har rätten till försvar i den svenska förvaltningen utvecklas. Efter en kort jämförelse har jag funnit att EG-rätten och den svenska förvaltningsrätten uppvisar stora likheter. EG-rättens rätt till försvar omfattar fler rättsområden än enbart den svenska förvaltningslagen, bland annat omfattas flera delar som i svensk rätt kategoriseras under processrätt. I framtiden sker förhoppningsvis en kodifikation av rätten till försvar inom EG-rätten, främst för att tydliga regler medför att rättsäkerheten ökar.},
 author    = {Mogård, Erik},
 keyword   = {EG-rätt,Förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rätten till försvar i svensk förvaltning},
 year     = {2004},
}