Advanced

Vårdnadsansvarets koppling till föräldraförsäkringen - konsekvenser ur barnets perspektiv

Mårtensson, Jane (2006)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar samspelet mellan familje- och socialrätt, särskilt föräldraförsäkringen, och vilka konsekvenser förändringar i lagstiftning kan få för samhällets invånare, då i särklass för barnen. Uppsatsen sönderfaller i fyra huvuddelar, nämligen: · Familjen, könsrollerna och jämställdheten i samhället igår och idag, · Gällande rätt på vårdnadsområdet samt förslaget till ändring, · Föräldrapenningen idag, samt · Kopplingen mellan familjerätten, som här representeras av FB:s vårdnadsregler, och socialförsäkringslagstiftningen som innefattar 4 kapitlet AFL. Huvudintresset för uppsatsen är den betydelse gemensam vårdnad haft för att ge barnet tillgång till båda föräldrarna och denna vårdnadsform anses i de flesta fall vara till fördel... (More)
Uppsatsen behandlar samspelet mellan familje- och socialrätt, särskilt föräldraförsäkringen, och vilka konsekvenser förändringar i lagstiftning kan få för samhällets invånare, då i särklass för barnen. Uppsatsen sönderfaller i fyra huvuddelar, nämligen: · Familjen, könsrollerna och jämställdheten i samhället igår och idag, · Gällande rätt på vårdnadsområdet samt förslaget till ändring, · Föräldrapenningen idag, samt · Kopplingen mellan familjerätten, som här representeras av FB:s vårdnadsregler, och socialförsäkringslagstiftningen som innefattar 4 kapitlet AFL. Huvudintresset för uppsatsen är den betydelse gemensam vårdnad haft för att ge barnet tillgång till båda föräldrarna och denna vårdnadsform anses i de flesta fall vara till fördel för barnet. Enligt 6 kapitlet 3 § FB står ett barn från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra. Döms det till äktenskaps-skillnad mellan föräldrarna står barnet fortfarande under båda föräldrarnas vårdnad om man inte väljer att lösa upp den gemensamma vårdnaden. Är däremot föräldrarna inte gifta med varandra vid födseln blir mamman ensam vårdnadshavare. Om föräldrarna senare gifter sig får de automatiskt gemensam vårdnad vid detta tillfälle. Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna kan man genom att väcka talan hos domstol begära gemensam vårdnad. Domstolen ska förordna i enlighet med deras begäran i de fall gemensam vårdnad inte är uppenbart oförenlig med barnets bästa. Men det finns fall där gemensam vårdnad inte kan anses vara förenligt med barnets bästa. Vårdnadskommittén föreslår därför i SOU 2005:43 att bedömningen av barnets bästa i frågor där domstolen ska förordna om gemensam vårdnad mot en förälders vilja bör nyanseras och stramas upp. En förutsättning måste vara att föräldrarna kan samarbeta när det gäller frågor kring barnet. Kommittén föreslår i sitt betänkande att det bör klargöras att det är enbart och uteslutande barnets bästa sett ur ett barnperspektiv som ska vara avgörande vid beslut i vårdnadsfrågan. Bedömningen görs på samma sätt som tidigare fast ur ett ännu starkare barnperspektiv. Det innebär troligtvis att den starka huvudregel, som gemensam vårdnad har blivit, kommer att luckras upp vid en eventuell reform. Blir det mer förekommande att domstolen dömer till ensam vårdnad skapar detta problem för föräldrarna som inte har del i vårdnaden eftersom de då inte har någon självständig rätt att utnyttja föräldraförsäkringen, eftersom alla dagar som föreskrivs i AFL tillfaller föräldern med legal vårdnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Jane
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, Socialrätt
language
Swedish
id
1560336
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560336,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar samspelet mellan familje- och socialrätt, särskilt föräldraförsäkringen, och vilka konsekvenser förändringar i lagstiftning kan få för samhällets invånare, då i särklass för barnen. Uppsatsen sönderfaller i fyra huvuddelar, nämligen: · Familjen, könsrollerna och jämställdheten i samhället igår och idag, · Gällande rätt på vårdnadsområdet samt förslaget till ändring, · Föräldrapenningen idag, samt · Kopplingen mellan familjerätten, som här representeras av FB:s vårdnadsregler, och socialförsäkringslagstiftningen som innefattar 4 kapitlet AFL. Huvudintresset för uppsatsen är den betydelse gemensam vårdnad haft för att ge barnet tillgång till båda föräldrarna och denna vårdnadsform anses i de flesta fall vara till fördel för barnet. Enligt 6 kapitlet 3 § FB står ett barn från födseln under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra. Döms det till äktenskaps-skillnad mellan föräldrarna står barnet fortfarande under båda föräldrarnas vårdnad om man inte väljer att lösa upp den gemensamma vårdnaden. Är däremot föräldrarna inte gifta med varandra vid födseln blir mamman ensam vårdnadshavare. Om föräldrarna senare gifter sig får de automatiskt gemensam vårdnad vid detta tillfälle. Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna kan man genom att väcka talan hos domstol begära gemensam vårdnad. Domstolen ska förordna i enlighet med deras begäran i de fall gemensam vårdnad inte är uppenbart oförenlig med barnets bästa. Men det finns fall där gemensam vårdnad inte kan anses vara förenligt med barnets bästa. Vårdnadskommittén föreslår därför i SOU 2005:43 att bedömningen av barnets bästa i frågor där domstolen ska förordna om gemensam vårdnad mot en förälders vilja bör nyanseras och stramas upp. En förutsättning måste vara att föräldrarna kan samarbeta när det gäller frågor kring barnet. Kommittén föreslår i sitt betänkande att det bör klargöras att det är enbart och uteslutande barnets bästa sett ur ett barnperspektiv som ska vara avgörande vid beslut i vårdnadsfrågan. Bedömningen görs på samma sätt som tidigare fast ur ett ännu starkare barnperspektiv. Det innebär troligtvis att den starka huvudregel, som gemensam vårdnad har blivit, kommer att luckras upp vid en eventuell reform. Blir det mer förekommande att domstolen dömer till ensam vårdnad skapar detta problem för föräldrarna som inte har del i vårdnaden eftersom de då inte har någon självständig rätt att utnyttja föräldraförsäkringen, eftersom alla dagar som föreskrivs i AFL tillfaller föräldern med legal vårdnad.},
 author    = {Mårtensson, Jane},
 keyword   = {Familjerätt,Socialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdnadsansvarets koppling till föräldraförsäkringen - konsekvenser ur barnets perspektiv},
 year     = {2006},
}