Advanced

Effektivare miljöbrottsbekämpning?

Nilsson, Fredrik (2001)
Department of Law
Abstract
Den operativa miljötillsynen, d.v.s. den tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, sköts i Sverige i hu-vudsak av kommunerna. Även länsstyrelserna och en del centrala myndig-heter har ett visst operativ tillsynsansvar. Tillsynen sköts inte på ett för mil-jön tillfredsställande sätt. Det praktiska tillsynsarbetet bedrivs på helt skilda sätt i olika kommuner. I många kommuner åtalsanmäler man inte alla miss-tänkta miljöbrott, utan låter politiska hänsyn gå före. Detsamma gäller vid uttagandet av miljösanktionsavgifter. Polis- och åklagarväsendet satsar olika mycket på miljöbrottsbekämpning. De särskilt tillsatta miljöåklagarna hinner med att sköta sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.... (More)
Den operativa miljötillsynen, d.v.s. den tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, sköts i Sverige i hu-vudsak av kommunerna. Även länsstyrelserna och en del centrala myndig-heter har ett visst operativ tillsynsansvar. Tillsynen sköts inte på ett för mil-jön tillfredsställande sätt. Det praktiska tillsynsarbetet bedrivs på helt skilda sätt i olika kommuner. I många kommuner åtalsanmäler man inte alla miss-tänkta miljöbrott, utan låter politiska hänsyn gå före. Detsamma gäller vid uttagandet av miljösanktionsavgifter. Polis- och åklagarväsendet satsar olika mycket på miljöbrottsbekämpning. De särskilt tillsatta miljöåklagarna hinner med att sköta sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det gör däremot inte polisens miljöbrottsutredare. En undersökning visar att endast knappt 50 utredare i hela landet arbetar med miljöbrott. Miljöbrott har inom många polismyndigheter låg prioritet. Straffvärdet för de flesta brott mot miljölagstiftningen har av domstolarna länge ansetts vara lågt. I ett par hovrättsavgöranden nyligen bekräftades dock förarbetsuttalanden om en skärpt syn på sådana brott. Vad detta kom-mer att innebära i fortsättningen återstår att se. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt, Straffrätt
language
Swedish
id
1560502
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560502,
 abstract   = {Den operativa miljötillsynen, d.v.s. den tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, sköts i Sverige i hu-vudsak av kommunerna. Även länsstyrelserna och en del centrala myndig-heter har ett visst operativ tillsynsansvar. Tillsynen sköts inte på ett för mil-jön tillfredsställande sätt. Det praktiska tillsynsarbetet bedrivs på helt skilda sätt i olika kommuner. I många kommuner åtalsanmäler man inte alla miss-tänkta miljöbrott, utan låter politiska hänsyn gå före. Detsamma gäller vid uttagandet av miljösanktionsavgifter. Polis- och åklagarväsendet satsar olika mycket på miljöbrottsbekämpning. De särskilt tillsatta miljöåklagarna hinner med att sköta sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det gör däremot inte polisens miljöbrottsutredare. En undersökning visar att endast knappt 50 utredare i hela landet arbetar med miljöbrott. Miljöbrott har inom många polismyndigheter låg prioritet. Straffvärdet för de flesta brott mot miljölagstiftningen har av domstolarna länge ansetts vara lågt. I ett par hovrättsavgöranden nyligen bekräftades dock förarbetsuttalanden om en skärpt syn på sådana brott. Vad detta kom-mer att innebära i fortsättningen återstår att se.},
 author    = {Nilsson, Fredrik},
 keyword   = {Miljörätt,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivare miljöbrottsbekämpning?},
 year     = {2001},
}