Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Länsstyrelsens tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och miljöskyddslagen - En praktisk jämförelse

Nilsson, Johan (2001)
Department of Law
Abstract
Sverige har sedan 1 januari 1999 en ny miljölagstiftning, en miljöbalk. Genom den upphävdes många tidigare lagar som rörde miljön, däribland miljöskyddslagen. Syftet med miljöbalken är tvådelat&semic dels skall balken bidra till att på sikt nå en hållbar utveckling, dels skall överskådligheten och tydligheten förbättras genom en enda samlad lagstiftning. Genom miljöbalken införs ett antal allmänna hänsynsregler som alltid skall tillämpas vid olika prövningar enligt miljöbalken. Alla hänsynsregler är inte nya utan en del har funnits även i tidigare lagstiftning, huvudsakligen miljöskyddslagen. Hänsynsreglerna ställer bland annat krav på försiktighet, kunskap och resurshushållning. En av prövningarna enligt miljöbalken är... (More)
Sverige har sedan 1 januari 1999 en ny miljölagstiftning, en miljöbalk. Genom den upphävdes många tidigare lagar som rörde miljön, däribland miljöskyddslagen. Syftet med miljöbalken är tvådelat&semic dels skall balken bidra till att på sikt nå en hållbar utveckling, dels skall överskådligheten och tydligheten förbättras genom en enda samlad lagstiftning. Genom miljöbalken införs ett antal allmänna hänsynsregler som alltid skall tillämpas vid olika prövningar enligt miljöbalken. Alla hänsynsregler är inte nya utan en del har funnits även i tidigare lagstiftning, huvudsakligen miljöskyddslagen. Hänsynsreglerna ställer bland annat krav på försiktighet, kunskap och resurshushållning. En av prövningarna enligt miljöbalken är tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter, som bland annat utförs av länsstyrelsen. Detta angavs även i miljöskyddslagen som var den lag som behandlade denna fråga innan miljöbalken infördes. Tillstånd krävs på grund av att vissa verksamheter kan medföra stora miljökonsekvenser. I vissa fall är det t.o.m. så att de förväntade miljöeffekterna kan bli så stora, samtidigt som det är av stor vikt att de kommer till stånd, att prövningen måste ske av regeringen. När ett tillstånd meddelas förenas det med särskilda villkor, genom vilka verksamhetens miljöpåverkan avses bli så liten som möjligt. Villkoren behandlar exempelvis hur förvaring av kemkalier skall ske och hur stora utsläpp från verksamheten som tillåts. Uppsatsen behandlar huruvida miljöbalkens införande har medfört några förändringar i hur länsstyrelserna motiverar sina tillståndsbeslut. Vidare undersöks om de villkor som meddelas i samband med tillståndet har förändrats i strängare riktning. Eftersom miljöbalkens uttalade syfte är att främja en hållbar utveckling innebär detta att större miljöhänsyn måste tas i länsstyrelsernas tillståndsprövningar. Min slutsats är att motiveringarna till de lämnade tillstånden har gjorts mer utförliga och innehållsrika och därigenom tagit mer hänsyn till miljön, medan det beträffande villkoren inte går att se någon generell skärpning till förmån för miljön. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
1560544
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560544,
 abstract   = {Sverige har sedan 1 januari 1999 en ny miljölagstiftning, en miljöbalk. Genom den upphävdes många tidigare lagar som rörde miljön, däribland miljöskyddslagen. Syftet med miljöbalken är tvådelat&semic dels skall balken bidra till att på sikt nå en hållbar utveckling, dels skall överskådligheten och tydligheten förbättras genom en enda samlad lagstiftning. Genom miljöbalken införs ett antal allmänna hänsynsregler som alltid skall tillämpas vid olika prövningar enligt miljöbalken. Alla hänsynsregler är inte nya utan en del har funnits även i tidigare lagstiftning, huvudsakligen miljöskyddslagen. Hänsynsreglerna ställer bland annat krav på försiktighet, kunskap och resurshushållning. En av prövningarna enligt miljöbalken är tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter, som bland annat utförs av länsstyrelsen. Detta angavs även i miljöskyddslagen som var den lag som behandlade denna fråga innan miljöbalken infördes. Tillstånd krävs på grund av att vissa verksamheter kan medföra stora miljökonsekvenser. I vissa fall är det t.o.m. så att de förväntade miljöeffekterna kan bli så stora, samtidigt som det är av stor vikt att de kommer till stånd, att prövningen måste ske av regeringen. När ett tillstånd meddelas förenas det med särskilda villkor, genom vilka verksamhetens miljöpåverkan avses bli så liten som möjligt. Villkoren behandlar exempelvis hur förvaring av kemkalier skall ske och hur stora utsläpp från verksamheten som tillåts. Uppsatsen behandlar huruvida miljöbalkens införande har medfört några förändringar i hur länsstyrelserna motiverar sina tillståndsbeslut. Vidare undersöks om de villkor som meddelas i samband med tillståndet har förändrats i strängare riktning. Eftersom miljöbalkens uttalade syfte är att främja en hållbar utveckling innebär detta att större miljöhänsyn måste tas i länsstyrelsernas tillståndsprövningar. Min slutsats är att motiveringarna till de lämnade tillstånden har gjorts mer utförliga och innehållsrika och därigenom tagit mer hänsyn till miljön, medan det beträffande villkoren inte går att se någon generell skärpning till förmån för miljön.},
 author    = {Nilsson, Johan},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Länsstyrelsens tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och miljöskyddslagen - En praktisk jämförelse},
 year     = {2001},
}