Advanced

Rehabilitering - ur ett integritetsperspektiv

Nilsson, Kajsa (2004)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar rehabilitering ur ett integritetsperspektiv. Under en längre tid har antalet sjukskrivningar i Sverige ökat och som en följd av detta har statens socialförsäkringskostnad stigit. För att sänka denna kostnad har staten valt att successivt lägga över det ekonomiska ansvaret för arbetstagarens hälsa på arbetsgivaren. Förhoppningen är att detta ska få arbetsgivaren att satsa på förebyggande åtgärder. Utöver det ansvar som staten givit arbetsgivaren har denne ett eget intresse av att bevara arbetstagarens goda hälsa. I det postindustriella kunskapssamhället är nämligen arbetstagarens kunskap värdefull för arbetsgivaren. Med en sjukskriven arbetstagare försvinner denna kunskap. Det ligger i arbetsgivarens intresse av att... (More)
Denna uppsats behandlar rehabilitering ur ett integritetsperspektiv. Under en längre tid har antalet sjukskrivningar i Sverige ökat och som en följd av detta har statens socialförsäkringskostnad stigit. För att sänka denna kostnad har staten valt att successivt lägga över det ekonomiska ansvaret för arbetstagarens hälsa på arbetsgivaren. Förhoppningen är att detta ska få arbetsgivaren att satsa på förebyggande åtgärder. Utöver det ansvar som staten givit arbetsgivaren har denne ett eget intresse av att bevara arbetstagarens goda hälsa. I det postindustriella kunskapssamhället är nämligen arbetstagarens kunskap värdefull för arbetsgivaren. Med en sjukskriven arbetstagare försvinner denna kunskap. Det ligger i arbetsgivarens intresse av att så fort som möjligt få tillbaks den förlorade kunskapen. För samhället innebär varje rehabiliterad arbetstagare en ekonomisk vinst. För arbetsgivaren är däremot endast tidig rehabilitering lönsam. Arbetsgivaren är skyldig att rehabilitera sjukskrivna arbetstagare. Denna skyldighet regleras i arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring. Enligt reglerna i arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att ha en väl fungerade anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. Denna skyldighet är en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och gäller oavsett om det för tillfället finns någon sjukskriven arbetstagare. När det däremot finns en arbetstagare som är sjukskriven, och har varit det under en viss tid, blir reglerna om rehabilitering i lagen om allmän försäkring tillämpliga. Enligt dessa regler är arbetsgivaren skyldig att utreda varför arbetstagaren är sjukskriven och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att arbetstagaren ska kunna återgå till arbetet. Arbetsgivaren ska lämna in sin utredning till Försäkringskassan som ska upprätta en rehabiliteringsplan. För att arbetsgivaren ska kunna genomföra en rehabiliteringsutredning krävs att denna har tillgång till information om arbetstagarens personliga förhållande. Lagstiftaren har därför valt att ge arbetstagaren en skyldighet att samarbeta med arbetsgivaren i dennes rehabiliteringsarbete. I denna situation bör de regler som finns till skydd för arbetstagarens personliga integritet beaktas. Än så länge saknas regler som är specifika för arbetsrätten. I väntan på sådana används istället de generella regler som finns på området. Uppsatsen behandlar två olika rättsområden. Rehabilitering och skydd för arbetstagarens personliga integritet. Detta är två aktuella rättsområden som utvecklas utan synbar hänsyn till varandra. Slutsatsen blir att det finns en outforskad gråzon i skiktet mellan arbetstagarens skyldighet att medverka i rehabiliteringsprocessen och dennes rätt till skydd för sin personliga integritet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Kajsa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt
language
Swedish
id
1560571
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560571,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar rehabilitering ur ett integritetsperspektiv. Under en längre tid har antalet sjukskrivningar i Sverige ökat och som en följd av detta har statens socialförsäkringskostnad stigit. För att sänka denna kostnad har staten valt att successivt lägga över det ekonomiska ansvaret för arbetstagarens hälsa på arbetsgivaren. Förhoppningen är att detta ska få arbetsgivaren att satsa på förebyggande åtgärder. Utöver det ansvar som staten givit arbetsgivaren har denne ett eget intresse av att bevara arbetstagarens goda hälsa. I det postindustriella kunskapssamhället är nämligen arbetstagarens kunskap värdefull för arbetsgivaren. Med en sjukskriven arbetstagare försvinner denna kunskap. Det ligger i arbetsgivarens intresse av att så fort som möjligt få tillbaks den förlorade kunskapen. För samhället innebär varje rehabiliterad arbetstagare en ekonomisk vinst. För arbetsgivaren är däremot endast tidig rehabilitering lönsam. Arbetsgivaren är skyldig att rehabilitera sjukskrivna arbetstagare. Denna skyldighet regleras i arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring. Enligt reglerna i arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att ha en väl fungerade anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. Denna skyldighet är en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och gäller oavsett om det för tillfället finns någon sjukskriven arbetstagare. När det däremot finns en arbetstagare som är sjukskriven, och har varit det under en viss tid, blir reglerna om rehabilitering i lagen om allmän försäkring tillämpliga. Enligt dessa regler är arbetsgivaren skyldig att utreda varför arbetstagaren är sjukskriven och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att arbetstagaren ska kunna återgå till arbetet. Arbetsgivaren ska lämna in sin utredning till Försäkringskassan som ska upprätta en rehabiliteringsplan. För att arbetsgivaren ska kunna genomföra en rehabiliteringsutredning krävs att denna har tillgång till information om arbetstagarens personliga förhållande. Lagstiftaren har därför valt att ge arbetstagaren en skyldighet att samarbeta med arbetsgivaren i dennes rehabiliteringsarbete. I denna situation bör de regler som finns till skydd för arbetstagarens personliga integritet beaktas. Än så länge saknas regler som är specifika för arbetsrätten. I väntan på sådana används istället de generella regler som finns på området. Uppsatsen behandlar två olika rättsområden. Rehabilitering och skydd för arbetstagarens personliga integritet. Detta är två aktuella rättsområden som utvecklas utan synbar hänsyn till varandra. Slutsatsen blir att det finns en outforskad gråzon i skiktet mellan arbetstagarens skyldighet att medverka i rehabiliteringsprocessen och dennes rätt till skydd för sin personliga integritet.},
 author    = {Nilsson, Kajsa},
 keyword   = {Arbetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rehabilitering - ur ett integritetsperspektiv},
 year     = {2004},
}