Advanced

Vårdnad och umgänge - hur den nya vårdnadsutredningens förslag kan påverka gällande rätt

Nilsson, Magnus (2006)
Department of Law
Abstract
I Föräldrabalkens sjätte kapitel finns reglerna som övervakar frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Detta är kanske ett av föräldrabalkens viktigaste kapitel. Lagstiftarens aktivitet bekräftar denna uppfattning. FB:s sjätte kapitel har varit föremål för många och omfattande ändringar över åren. Som en följd av att nya synsätt vad gäller barn bryter igenom, måste lagstiftaren gå in och ändra lagstiftningen. En av de största reformerna av föräldrabalkens sjätte kapitel trädde i kraft 1998. Många nya regler, däribland att barnets bästa skall komma i främsta rummet i alla frågor som gäller barn, introducerades. Man utvidgade också möjligheten till gemensam vårdnad för föräldrarna genom att införa gemensam vårdnad även om en förälder... (More)
I Föräldrabalkens sjätte kapitel finns reglerna som övervakar frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Detta är kanske ett av föräldrabalkens viktigaste kapitel. Lagstiftarens aktivitet bekräftar denna uppfattning. FB:s sjätte kapitel har varit föremål för många och omfattande ändringar över åren. Som en följd av att nya synsätt vad gäller barn bryter igenom, måste lagstiftaren gå in och ändra lagstiftningen. En av de största reformerna av föräldrabalkens sjätte kapitel trädde i kraft 1998. Många nya regler, däribland att barnets bästa skall komma i främsta rummet i alla frågor som gäller barn, introducerades. Man utvidgade också möjligheten till gemensam vårdnad för föräldrarna genom att införa gemensam vårdnad även om en förälder motsätter sig det. Lagstiftarens motivering till ändringarna var att uppmärksamma barnets bästa och att göra gemensam vårdnad till en stark huvudregel i svensk rätt. Redan fyra år efter reformen, 2002, inleddes en utredning för att undersöka hur reformens regler tillämpades i praxis och för att eventuellt komma med förslag till ändringar i lagstiftningen. Tillämpningen av lagen hade kritiserats för att inte fästa stor nog betydelse vid barnets bästa. Även bestämmelserna om vårdnad och umgänge hade kritiserats för att barnens rättigheter och behov hamnat i skymundan. Uppsatsen går igenom vissa områden inom vårdnad och umgänge och belyser gällande rätt och utredningens undersökningar inom de olika områdena. Uppsatsen förklarar också utredningens syn på varför ny lagstiftning på områdena behövs, och hur utredningens förslag kan komma att påverka gällande rätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Magnus
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt
language
Swedish
id
1560592
date added to LUP
2010-03-08 15:55:26
date last changed
2010-03-08 15:55:26
@misc{1560592,
 abstract   = {I Föräldrabalkens sjätte kapitel finns reglerna som övervakar frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Detta är kanske ett av föräldrabalkens viktigaste kapitel. Lagstiftarens aktivitet bekräftar denna uppfattning. FB:s sjätte kapitel har varit föremål för många och omfattande ändringar över åren. Som en följd av att nya synsätt vad gäller barn bryter igenom, måste lagstiftaren gå in och ändra lagstiftningen. En av de största reformerna av föräldrabalkens sjätte kapitel trädde i kraft 1998. Många nya regler, däribland att barnets bästa skall komma i främsta rummet i alla frågor som gäller barn, introducerades. Man utvidgade också möjligheten till gemensam vårdnad för föräldrarna genom att införa gemensam vårdnad även om en förälder motsätter sig det. Lagstiftarens motivering till ändringarna var att uppmärksamma barnets bästa och att göra gemensam vårdnad till en stark huvudregel i svensk rätt. Redan fyra år efter reformen, 2002, inleddes en utredning för att undersöka hur reformens regler tillämpades i praxis och för att eventuellt komma med förslag till ändringar i lagstiftningen. Tillämpningen av lagen hade kritiserats för att inte fästa stor nog betydelse vid barnets bästa. Även bestämmelserna om vårdnad och umgänge hade kritiserats för att barnens rättigheter och behov hamnat i skymundan. Uppsatsen går igenom vissa områden inom vårdnad och umgänge och belyser gällande rätt och utredningens undersökningar inom de olika områdena. Uppsatsen förklarar också utredningens syn på varför ny lagstiftning på områdena behövs, och hur utredningens förslag kan komma att påverka gällande rätt.},
 author    = {Nilsson, Magnus},
 keyword   = {Familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdnad och umgänge - hur den nya vårdnadsutredningens förslag kan påverka gällande rätt},
 year     = {2006},
}