Advanced

Information vid ingående av försäkringsavtal - Hur förändras informationskravet med den nya försäkringsavtalslagen?

Olsson, Daniel (2006)
Department of Law
Abstract
Att försäkringar är ett nödvändigt ont är en uppfattning som delas av många konsumenter. Man betalar höga försäkringspremier utan att egentligen veta vad man får för pengarna. Detta kan bero på att en konsument vid kontakt med sitt försäkringsbolag blir för dåligt informerad om det försäkringsskydd som denne betalar för. Den 1 januari 2006 reformerades hela den svenska försäkringsrätten i och med att en ny försäkringsavtalslag trädde i kraft. I samband med detta skärptes också kraven på informationen som försäkringsbolagen skall lämna till sina kunder. Denna uppsats behandlar området för skadeförsäkringar för konsumenter och uppmärksammar det krav som finns på att försäkringsbolagen skall lämna förköpsinformation och efterköpsinformation i... (More)
Att försäkringar är ett nödvändigt ont är en uppfattning som delas av många konsumenter. Man betalar höga försäkringspremier utan att egentligen veta vad man får för pengarna. Detta kan bero på att en konsument vid kontakt med sitt försäkringsbolag blir för dåligt informerad om det försäkringsskydd som denne betalar för. Den 1 januari 2006 reformerades hela den svenska försäkringsrätten i och med att en ny försäkringsavtalslag trädde i kraft. I samband med detta skärptes också kraven på informationen som försäkringsbolagen skall lämna till sina kunder. Denna uppsats behandlar området för skadeförsäkringar för konsumenter och uppmärksammar det krav som finns på att försäkringsbolagen skall lämna förköpsinformation och efterköpsinformation i samband med att försäkringsavtal ingås. En nyhet i den nya försäkringsavtalslagen är att försäkringsbolagen genom en civilrättslig påföljd kan komma att bli bundna vid felaktig eller bristande information. Detta har lett till stora motsättningar från försäkringsbranschen. Uppsatsen har som syfte att fastställa vad det förändrade informationskravet i den nya försäkringsavtalslagen och den civilrättsliga påföljden innebär för försäkringsbolag och försäkringstagare. Eftersom litteratur på området saknas har intervjuer gjorts med de fyra största försäkringsbolagen i Sverige för att få deras uppfattning om det förändrade informationskravet. Efter en jämförelse av reglerna i konsumentförsäkringslagen, som tidigare gällde på området, med reglerna i den nya lagen framgår att den nya lagstiftningen innebär en skärpning av regleringen. Konsumenterna har även tidigare kunnat hävda sin rätt mot försäkringsbolagen vid bristande information med hänvisning till civilrättsliga regler. Men genom att införa den civilrättsliga påföljden direkt i den nya försäkringsavtalslagen bidrar lagstiftaren till att försäkringsbolagen kommer att efterfölja informationskravet. Vilket tydligt syns då bolagen i första hand strävat efter att förbättra sin information som lämnas efter att avtal ingåtts. Detta beror på att informationen som lämnas för ingående av avtal inte omfattas av den civilrättsliga påföljden. Genom kontakten med försäkringsbolagen kan det konstateras att de nu är positivt inställda till förändringarna. Att informationen till konsumenterna till vissa delar kommer att förbättras och den civilrättsliga påföljden gör det enklare för försäkringstagarna att invända vid bristande information. De anser emellertid att de inte ensamma bär ansvaret för att konsumenterna skall få korrekt information. Även andra konsumentrådgivande instanser såväl som konsumenterna själva bär en del i ansvaret för att den nya lagstiftningen skall uppnå sitt syfte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Daniel
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt
language
Swedish
id
1560946
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1560946,
 abstract   = {Att försäkringar är ett nödvändigt ont är en uppfattning som delas av många konsumenter. Man betalar höga försäkringspremier utan att egentligen veta vad man får för pengarna. Detta kan bero på att en konsument vid kontakt med sitt försäkringsbolag blir för dåligt informerad om det försäkringsskydd som denne betalar för. Den 1 januari 2006 reformerades hela den svenska försäkringsrätten i och med att en ny försäkringsavtalslag trädde i kraft. I samband med detta skärptes också kraven på informationen som försäkringsbolagen skall lämna till sina kunder. Denna uppsats behandlar området för skadeförsäkringar för konsumenter och uppmärksammar det krav som finns på att försäkringsbolagen skall lämna förköpsinformation och efterköpsinformation i samband med att försäkringsavtal ingås. En nyhet i den nya försäkringsavtalslagen är att försäkringsbolagen genom en civilrättslig påföljd kan komma att bli bundna vid felaktig eller bristande information. Detta har lett till stora motsättningar från försäkringsbranschen. Uppsatsen har som syfte att fastställa vad det förändrade informationskravet i den nya försäkringsavtalslagen och den civilrättsliga påföljden innebär för försäkringsbolag och försäkringstagare. Eftersom litteratur på området saknas har intervjuer gjorts med de fyra största försäkringsbolagen i Sverige för att få deras uppfattning om det förändrade informationskravet. Efter en jämförelse av reglerna i konsumentförsäkringslagen, som tidigare gällde på området, med reglerna i den nya lagen framgår att den nya lagstiftningen innebär en skärpning av regleringen. Konsumenterna har även tidigare kunnat hävda sin rätt mot försäkringsbolagen vid bristande information med hänvisning till civilrättsliga regler. Men genom att införa den civilrättsliga påföljden direkt i den nya försäkringsavtalslagen bidrar lagstiftaren till att försäkringsbolagen kommer att efterfölja informationskravet. Vilket tydligt syns då bolagen i första hand strävat efter att förbättra sin information som lämnas efter att avtal ingåtts. Detta beror på att informationen som lämnas för ingående av avtal inte omfattas av den civilrättsliga påföljden. Genom kontakten med försäkringsbolagen kan det konstateras att de nu är positivt inställda till förändringarna. Att informationen till konsumenterna till vissa delar kommer att förbättras och den civilrättsliga påföljden gör det enklare för försäkringstagarna att invända vid bristande information. De anser emellertid att de inte ensamma bär ansvaret för att konsumenterna skall få korrekt information. Även andra konsumentrådgivande instanser såväl som konsumenterna själva bär en del i ansvaret för att den nya lagstiftningen skall uppnå sitt syfte.},
 author    = {Olsson, Daniel},
 keyword   = {Försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Information vid ingående av försäkringsavtal - Hur förändras informationskravet med den nya försäkringsavtalslagen?},
 year     = {2006},
}