Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Handläggningsfel som grund för upphävande av skiljedom - en jämförelse av svensk och utländsk skiljerätt

Oscarson, Henry (2004)
Department of Law
Abstract
En av skiljeförfarandets främsta förtjänster är den flexibilitet i handläggningen som tvistlösningsmetoden erbjuder. Parterna kan genom överenskommelser i hög utsträckning styra förfarandets utformning. Dock anses ett behov föreligga att garantera parterna ett iakttagande av vissa för rättsäkerheten grundläggande principer. Garantin består bl.a. av de tvingande handläggningsregler samt möjligheter till klander av skiljedomen som LSF innehåller. Den i en efterföljande klanderprocess oftast åberopade klandergrunden är den s.k. generalklausulen. Nämnda lagrum möjliggör ett upphävande av skiljedomen vid förekomst av fel i handläggningen av skiljeförfarandet. Då generalklausulens utformning är vag och dess tänkta användning inte uttömmande... (More)
En av skiljeförfarandets främsta förtjänster är den flexibilitet i handläggningen som tvistlösningsmetoden erbjuder. Parterna kan genom överenskommelser i hög utsträckning styra förfarandets utformning. Dock anses ett behov föreligga att garantera parterna ett iakttagande av vissa för rättsäkerheten grundläggande principer. Garantin består bl.a. av de tvingande handläggningsregler samt möjligheter till klander av skiljedomen som LSF innehåller. Den i en efterföljande klanderprocess oftast åberopade klandergrunden är den s.k. generalklausulen. Nämnda lagrum möjliggör ett upphävande av skiljedomen vid förekomst av fel i handläggningen av skiljeförfarandet. Då generalklausulens utformning är vag och dess tänkta användning inte uttömmande anges i LSF, har uppsatsen som ett syfte att undersöka och redogöra för nämnda bestämmelses tillämpningsområde. Utredningen visar att generalklausulens teoretiska tillämpningsområde är brett, något som begränsas av regler om kausalitet och preklusion vilket medför att det i praktiken är få skiljedomar som upphävs p.g.a. fel i handläggningen. Skiljeförfarandet är en internationell företeelse. Eventuella skillnader i respektive lands lagstiftning om skiljeförfarande möjliggör för parterna att förlägga ett skiljeförfarande till det land som tjänar deras syfte bäst. Uppsatsen har av nämnda anledning även till syfte att undersöka förekomsten av skillnader mellan LSF och modellagen samt till viss del även övrig utländsk lagstiftning, vad avser möjligheten till upphävande av en skiljedom p.g.a. fel i handläggningen. Undersökningen avhandlar möjligheten till upphävande av en skiljedom p.g.a. handläggningsfel enligt modellagen, samt mer översiktligt ett antal länders lagstiftning. Jämförelsen mellan LSF och modellagen visar att deras praktiska tillämpningsområde i huvudsak är överensstämmande. Utredningen visar vidare en stor variation i olika länders lagstiftningar varvid en rekommendation att noga överväga valet av land för skiljeförfarandet, utfärdas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oscarson, Henry
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1561046
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561046,
 abstract   = {En av skiljeförfarandets främsta förtjänster är den flexibilitet i handläggningen som tvistlösningsmetoden erbjuder. Parterna kan genom överenskommelser i hög utsträckning styra förfarandets utformning. Dock anses ett behov föreligga att garantera parterna ett iakttagande av vissa för rättsäkerheten grundläggande principer. Garantin består bl.a. av de tvingande handläggningsregler samt möjligheter till klander av skiljedomen som LSF innehåller. Den i en efterföljande klanderprocess oftast åberopade klandergrunden är den s.k. generalklausulen. Nämnda lagrum möjliggör ett upphävande av skiljedomen vid förekomst av fel i handläggningen av skiljeförfarandet. Då generalklausulens utformning är vag och dess tänkta användning inte uttömmande anges i LSF, har uppsatsen som ett syfte att undersöka och redogöra för nämnda bestämmelses tillämpningsområde. Utredningen visar att generalklausulens teoretiska tillämpningsområde är brett, något som begränsas av regler om kausalitet och preklusion vilket medför att det i praktiken är få skiljedomar som upphävs p.g.a. fel i handläggningen. Skiljeförfarandet är en internationell företeelse. Eventuella skillnader i respektive lands lagstiftning om skiljeförfarande möjliggör för parterna att förlägga ett skiljeförfarande till det land som tjänar deras syfte bäst. Uppsatsen har av nämnda anledning även till syfte att undersöka förekomsten av skillnader mellan LSF och modellagen samt till viss del även övrig utländsk lagstiftning, vad avser möjligheten till upphävande av en skiljedom p.g.a. fel i handläggningen. Undersökningen avhandlar möjligheten till upphävande av en skiljedom p.g.a. handläggningsfel enligt modellagen, samt mer översiktligt ett antal länders lagstiftning. Jämförelsen mellan LSF och modellagen visar att deras praktiska tillämpningsområde i huvudsak är överensstämmande. Utredningen visar vidare en stor variation i olika länders lagstiftningar varvid en rekommendation att noga överväga valet av land för skiljeförfarandet, utfärdas.},
 author    = {Oscarson, Henry},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handläggningsfel som grund för upphävande av skiljedom - en jämförelse av svensk och utländsk skiljerätt},
 year     = {2004},
}