Advanced

Utländska holdingbolag - skatteförmånlig ägarstruktur eller skadlig skattekonkurrens -

Persson, Benny (2001)
Department of Law
Abstract
Under det senaste decenniet har det bland svenska företag och koncerner blivit populärt att använda sig av ett danskt eller nederländskt holdingbolag i ägarstrukturen för att erhålla vissa skatteförmåner. Både danska och nederländska holdingbolag är under vissa förutsättningar befriade från skatt på mottagna utdelningar och realisationsvinster från underliggande bolag. I de flesta fall utgår det inte heller någon kupongskatt på utgående och inkommande utdelningar. Svenska bolag kan genom att begagna sig av ett danskt eller nederländskt holdingbolag i ägarstrukturen erhålla vissa skatteförmåner såsom: reducering av skatten på mottagna utdelningar, uppskjuten beskattning, undvikande av den svenska CFC-lagstiftningen samt undvikande av... (More)
Under det senaste decenniet har det bland svenska företag och koncerner blivit populärt att använda sig av ett danskt eller nederländskt holdingbolag i ägarstrukturen för att erhålla vissa skatteförmåner. Både danska och nederländska holdingbolag är under vissa förutsättningar befriade från skatt på mottagna utdelningar och realisationsvinster från underliggande bolag. I de flesta fall utgår det inte heller någon kupongskatt på utgående och inkommande utdelningar. Svenska bolag kan genom att begagna sig av ett danskt eller nederländskt holdingbolag i ägarstrukturen erhålla vissa skatteförmåner såsom: reducering av skatten på mottagna utdelningar, uppskjuten beskattning, undvikande av den svenska CFC-lagstiftningen samt undvikande av kupongskatten på mottagna och utgående utdelningar. Att tillämpa en förmånlig skattelagstiftning såsom Danmark och Nederländerna gör är ett exempel på den tilltagande skattekonkurrensen mellan olika stater. När stater dessutom erbjuder skatteförmåner för att locka till sig utländska investerare övergår denna internationella skattekonkurrens till att utgöra skadlig skattekonkurrens. Skadlig skattekonkurrens bidrar till minskad sysselsättning, minskade skatteintäkter för vissa stater samt höjda skatter för vissa grupper i samhället. Detta i sin tur har väckt en global debatt med EU och OECD som de främsta debattörerna. Skattekonkurrensprojekt inom både EU och OECD har påbörjats för att huvudsakligen komma åt problemet med skadlig skattekonkurrens. Vidare har även motåtgärder mot skadlig skattekonkurrens utvecklats samtidigt som förteckningar över stater som bidrar till den skadliga skattekonkurrensen upprättats. Både Danmark och Nederländerna finns med på denna ''svarta lista'' över stater som genom sin förmånliga skattelagstiftning bidrar till den skadliga skattekonkurrensen. Det främsta skälet till varför Danmark och Nederländerna ansetts bidra till den skadliga skattekonkurrensen är att de genom sin förmånliga skattelagstiftning försöker locka till sig utländska placeringar samt att holdingbolagen inte är underkastade en tillräcklig CFC-lagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Benny
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1561135
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561135,
 abstract   = {Under det senaste decenniet har det bland svenska företag och koncerner blivit populärt att använda sig av ett danskt eller nederländskt holdingbolag i ägarstrukturen för att erhålla vissa skatteförmåner. Både danska och nederländska holdingbolag är under vissa förutsättningar befriade från skatt på mottagna utdelningar och realisationsvinster från underliggande bolag. I de flesta fall utgår det inte heller någon kupongskatt på utgående och inkommande utdelningar. Svenska bolag kan genom att begagna sig av ett danskt eller nederländskt holdingbolag i ägarstrukturen erhålla vissa skatteförmåner såsom: reducering av skatten på mottagna utdelningar, uppskjuten beskattning, undvikande av den svenska CFC-lagstiftningen samt undvikande av kupongskatten på mottagna och utgående utdelningar. Att tillämpa en förmånlig skattelagstiftning såsom Danmark och Nederländerna gör är ett exempel på den tilltagande skattekonkurrensen mellan olika stater. När stater dessutom erbjuder skatteförmåner för att locka till sig utländska investerare övergår denna internationella skattekonkurrens till att utgöra skadlig skattekonkurrens. Skadlig skattekonkurrens bidrar till minskad sysselsättning, minskade skatteintäkter för vissa stater samt höjda skatter för vissa grupper i samhället. Detta i sin tur har väckt en global debatt med EU och OECD som de främsta debattörerna. Skattekonkurrensprojekt inom både EU och OECD har påbörjats för att huvudsakligen komma åt problemet med skadlig skattekonkurrens. Vidare har även motåtgärder mot skadlig skattekonkurrens utvecklats samtidigt som förteckningar över stater som bidrar till den skadliga skattekonkurrensen upprättats. Både Danmark och Nederländerna finns med på denna ''svarta lista'' över stater som genom sin förmånliga skattelagstiftning bidrar till den skadliga skattekonkurrensen. Det främsta skälet till varför Danmark och Nederländerna ansetts bidra till den skadliga skattekonkurrensen är att de genom sin förmånliga skattelagstiftning försöker locka till sig utländska placeringar samt att holdingbolagen inte är underkastade en tillräcklig CFC-lagstiftning.},
 author    = {Persson, Benny},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utländska holdingbolag - skatteförmånlig ägarstruktur eller skadlig skattekonkurrens -},
 year     = {2001},
}