Advanced

Statligt stöd genom sänkta sociala avgifter ur ett skattekonkurrensperspektiv.

Pettersson, Maria (2001)
Department of Law
Abstract
Det svenska stödprogrammet ''Nedsättning av socialavgifter'' innebär att företag i vissa stödregioner, företrädesvis i Norrland, erhåller en sänkning av de sociala avgifterna med åtta procentenheter. Åtgärden syftar till att stimulera den ekonomiska tillväxten i hårt drabbade områden. Liknande regionalstöd finns även i andra EU-länder. Statligt finansierade stöd har blivit ett problem inom gemenskapen, eftersom de bidrar till att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Som ett led i bekämpningen av skadlig skattekonkurrens har medlemsstaterna kommit överens om en uppförandekod för företagsbeskattning. I uppsatsen sker en närmare behandling av EG:s statsstödsregler samt uppförandekoden. Vidare appliceras bestämmelserna på det svenska... (More)
Det svenska stödprogrammet ''Nedsättning av socialavgifter'' innebär att företag i vissa stödregioner, företrädesvis i Norrland, erhåller en sänkning av de sociala avgifterna med åtta procentenheter. Åtgärden syftar till att stimulera den ekonomiska tillväxten i hårt drabbade områden. Liknande regionalstöd finns även i andra EU-länder. Statligt finansierade stöd har blivit ett problem inom gemenskapen, eftersom de bidrar till att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Som ett led i bekämpningen av skadlig skattekonkurrens har medlemsstaterna kommit överens om en uppförandekod för företagsbeskattning. I uppsatsen sker en närmare behandling av EG:s statsstödsregler samt uppförandekoden. Vidare appliceras bestämmelserna på det svenska stödprogrammet för att klargöra huruvida åtgärden är förenlig med dessa eller ej. Det svenska stödprogrammet uppfyller kriterierna för att klassificeras som statligt stöd enligt artikel 87 i EG-fördraget. Frågan är om åtgärden är av sådan karaktär att undantag är berättigat. Den svenska regeringen hävdar naturligtvis att så är fallet. Kommissionen däremot är mycket tveksam till att bevilja undantag och åtgärden är för närvarande under granskning. Min egen uppfattning är att reglernas ordalydelse inte tillåter ett undantag i Sveriges fall. Om kommissionen däremot tolkar reglerna i överensstämmelse med ESA:s tolkning av reglerna i samband med myndighetens beviljande av den norska stödformen, finns det utrymme att godkänna det svenska stödprogrammet. En diskussion har förts om åtgärden i fråga kan anses skadlig i uppförandekodens bemärkelse. Jag anser att så inte är fallet, eftersom stödet inte är tillräckligt omfattande för att få ''betydande inverkan på var inom gemenskapen ekonomisk verksamhet förläggs''. Uppförandekodsgruppens undersökning av potentiellt skadliga åtgärder resulterade i att alla anmälda regionalstöd lämnades utan anmärkning, vilket jag tycker ytterligare stöder min uppfattning. Uppförandekodens vaga utformning gör det dock svårt att bedöma utgången av en eventuell prövning av det svenska stödprogrammet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Maria
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
1561309
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561309,
 abstract   = {Det svenska stödprogrammet ''Nedsättning av socialavgifter'' innebär att företag i vissa stödregioner, företrädesvis i Norrland, erhåller en sänkning av de sociala avgifterna med åtta procentenheter. Åtgärden syftar till att stimulera den ekonomiska tillväxten i hårt drabbade områden. Liknande regionalstöd finns även i andra EU-länder. Statligt finansierade stöd har blivit ett problem inom gemenskapen, eftersom de bidrar till att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Som ett led i bekämpningen av skadlig skattekonkurrens har medlemsstaterna kommit överens om en uppförandekod för företagsbeskattning. I uppsatsen sker en närmare behandling av EG:s statsstödsregler samt uppförandekoden. Vidare appliceras bestämmelserna på det svenska stödprogrammet för att klargöra huruvida åtgärden är förenlig med dessa eller ej. Det svenska stödprogrammet uppfyller kriterierna för att klassificeras som statligt stöd enligt artikel 87 i EG-fördraget. Frågan är om åtgärden är av sådan karaktär att undantag är berättigat. Den svenska regeringen hävdar naturligtvis att så är fallet. Kommissionen däremot är mycket tveksam till att bevilja undantag och åtgärden är för närvarande under granskning. Min egen uppfattning är att reglernas ordalydelse inte tillåter ett undantag i Sveriges fall. Om kommissionen däremot tolkar reglerna i överensstämmelse med ESA:s tolkning av reglerna i samband med myndighetens beviljande av den norska stödformen, finns det utrymme att godkänna det svenska stödprogrammet. En diskussion har förts om åtgärden i fråga kan anses skadlig i uppförandekodens bemärkelse. Jag anser att så inte är fallet, eftersom stödet inte är tillräckligt omfattande för att få ''betydande inverkan på var inom gemenskapen ekonomisk verksamhet förläggs''. Uppförandekodsgruppens undersökning av potentiellt skadliga åtgärder resulterade i att alla anmälda regionalstöd lämnades utan anmärkning, vilket jag tycker ytterligare stöder min uppfattning. Uppförandekodens vaga utformning gör det dock svårt att bedöma utgången av en eventuell prövning av det svenska stödprogrammet.},
 author    = {Pettersson, Maria},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Statligt stöd genom sänkta sociala avgifter ur ett skattekonkurrensperspektiv.},
 year     = {2001},
}