Advanced

Om jämkning av skadestånd till följd av personskada på grund av eget medvållande

Pieplow, Johan (2004)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats avser dels att beskriva gällande rätt beträffande jämkning av ersättning vid personskada i trafik, dels att peka på de brister som finns i nu gällande rätt. Författaren arbetar som personskadereglerare vid svenskt försäkringsbolag. Anledningen till att frågeställningar uppkommit är att ersättning i många fall betalas i strid med vad som kan anses vara det allmänna rättsmedvetandet. Vill den enskilde försäkringstagaren verkligen betala premie för att en biltjuv eller rattfyllerist skall få ersättning med i stort sett samma belopp som alla andra skadade? Vill försäkringstagaren betala efterlevandeersättning till änkan och barnen efter den som medvetet kört ihjäl sig, många gånger med fara för andra trafikanters personliga... (More)
Denna uppsats avser dels att beskriva gällande rätt beträffande jämkning av ersättning vid personskada i trafik, dels att peka på de brister som finns i nu gällande rätt. Författaren arbetar som personskadereglerare vid svenskt försäkringsbolag. Anledningen till att frågeställningar uppkommit är att ersättning i många fall betalas i strid med vad som kan anses vara det allmänna rättsmedvetandet. Vill den enskilde försäkringstagaren verkligen betala premie för att en biltjuv eller rattfyllerist skall få ersättning med i stort sett samma belopp som alla andra skadade? Vill försäkringstagaren betala efterlevandeersättning till änkan och barnen efter den som medvetet kört ihjäl sig, många gånger med fara för andra trafikanters personliga hälsa? Anledningen till att frågor om ersättning till den som själv vållar sig skada i trafiken överhuvudtaget kan resas är den att trafikförsäkringen i sin svenska modell är en ''no fault'' - försäkring vad avser personskada. Det saknar i de flesta fall betydelse om den skadade själv vållat olyckan. Det anses vara fordonet och dess inneboende farliga egenskaper som vållat skadan. I många andra länder gäller inte detta förhållande. Den som önskar försäkringsskydd för egen personskada får i dessa länder teckna en särskild försäkring. Att förare som varit berusade ej erhåller ersättning i sådan försäkring är inte något konstigt, eftersom det inte längre handlar om skadestånd. I Sverige gällde ovanstående fram till 1976, då Trafikskadelagen och jämkningsreglerna i nya Skadeståndslagen togs i bruk. Jämkning sker i princip endast då den skadade varit rattfull och vårdslös. Trafikskadenämnden har kort efter det att nya Skadeståndslagen trädde i kraft yttrat att en garantinivå om 90 % av inkomsten som oskadad för inkomster upp till 7,5 basbelopp skall gälla i jämkningsfallen. Ett av trafikförsäkringsbolagen har nyligen sökt att få denna 90-procentregel prövad av Högsta Domstolen. Enligt nu gällande rätt anses att bolaget skall betala ersättning för förlorat underhåll till efterlevande även vid självmord, såvida det inte anses som stötande att ersättning betalas. I realiteten har detta medfört att jämkning av ersättning inte kunnat åberopas mot efterlevande i något fall. Från och med 2002 gäller att efterlevande till avliden får egen partsställning som skadelidande. Ersättning för eget lidande, egen inkomstförlust och kostnader kan alltså nu tillkomma även den som tidigare betraktats som tredje man. Dock framgår av förarbeten att ersättning till efterlevande för egen personskada regelmässigt skall jämkas till noll vid självmord. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pieplow, Johan
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skadeståndsrätt
language
Swedish
id
1561318
date added to LUP
2010-03-08 15:55:27
date last changed
2010-03-08 15:55:27
@misc{1561318,
 abstract   = {Denna uppsats avser dels att beskriva gällande rätt beträffande jämkning av ersättning vid personskada i trafik, dels att peka på de brister som finns i nu gällande rätt. Författaren arbetar som personskadereglerare vid svenskt försäkringsbolag. Anledningen till att frågeställningar uppkommit är att ersättning i många fall betalas i strid med vad som kan anses vara det allmänna rättsmedvetandet. Vill den enskilde försäkringstagaren verkligen betala premie för att en biltjuv eller rattfyllerist skall få ersättning med i stort sett samma belopp som alla andra skadade? Vill försäkringstagaren betala efterlevandeersättning till änkan och barnen efter den som medvetet kört ihjäl sig, många gånger med fara för andra trafikanters personliga hälsa? Anledningen till att frågor om ersättning till den som själv vållar sig skada i trafiken överhuvudtaget kan resas är den att trafikförsäkringen i sin svenska modell är en ''no fault'' - försäkring vad avser personskada. Det saknar i de flesta fall betydelse om den skadade själv vållat olyckan. Det anses vara fordonet och dess inneboende farliga egenskaper som vållat skadan. I många andra länder gäller inte detta förhållande. Den som önskar försäkringsskydd för egen personskada får i dessa länder teckna en särskild försäkring. Att förare som varit berusade ej erhåller ersättning i sådan försäkring är inte något konstigt, eftersom det inte längre handlar om skadestånd. I Sverige gällde ovanstående fram till 1976, då Trafikskadelagen och jämkningsreglerna i nya Skadeståndslagen togs i bruk. Jämkning sker i princip endast då den skadade varit rattfull och vårdslös. Trafikskadenämnden har kort efter det att nya Skadeståndslagen trädde i kraft yttrat att en garantinivå om 90 % av inkomsten som oskadad för inkomster upp till 7,5 basbelopp skall gälla i jämkningsfallen. Ett av trafikförsäkringsbolagen har nyligen sökt att få denna 90-procentregel prövad av Högsta Domstolen. Enligt nu gällande rätt anses att bolaget skall betala ersättning för förlorat underhåll till efterlevande även vid självmord, såvida det inte anses som stötande att ersättning betalas. I realiteten har detta medfört att jämkning av ersättning inte kunnat åberopas mot efterlevande i något fall. Från och med 2002 gäller att efterlevande till avliden får egen partsställning som skadelidande. Ersättning för eget lidande, egen inkomstförlust och kostnader kan alltså nu tillkomma även den som tidigare betraktats som tredje man. Dock framgår av förarbeten att ersättning till efterlevande för egen personskada regelmässigt skall jämkas till noll vid självmord.},
 author    = {Pieplow, Johan},
 keyword   = {Skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om jämkning av skadestånd till följd av personskada på grund av eget medvållande},
 year     = {2004},
}