Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Terrorism - problematiken kring definitioner

Rasmussen, Mikael (2003)
Department of Law
Abstract
Denna uppsats behandlar fenomenet terrorism ur en juridisk aspekt. Tyngdpunkten ligger på legala definitioner av begreppet, de som för närvarande används, både nationellt och internationellt. För att lättare förstå dessa definitioner och varför de är formulerade såsom de är måste man se till vad terrorism egentligen är och hur det har utvecklats genom historien. Terrorism är ett fenomen som har skiftat genom historien. Själva begreppet är bara 200 år gammalt och härstammar från en väldigt blodig period under franska revolutionen. Från början avsåg begreppet en stats handlande gentemot sin egna befolkning. Under 1800 - talet utvecklades terrorismen till att bli ett begrepp för sådan grupper och personer som använde sig av våld i politiska... (More)
Denna uppsats behandlar fenomenet terrorism ur en juridisk aspekt. Tyngdpunkten ligger på legala definitioner av begreppet, de som för närvarande används, både nationellt och internationellt. För att lättare förstå dessa definitioner och varför de är formulerade såsom de är måste man se till vad terrorism egentligen är och hur det har utvecklats genom historien. Terrorism är ett fenomen som har skiftat genom historien. Själva begreppet är bara 200 år gammalt och härstammar från en väldigt blodig period under franska revolutionen. Från början avsåg begreppet en stats handlande gentemot sin egna befolkning. Under 1800 - talet utvecklades terrorismen till att bli ett begrepp för sådan grupper och personer som använde sig av våld i politiska syften mot olika regeringar och statsledare. Under 1900 - talet har sedan denna förskjutning fortsatt. Numera är det enbart organisationer och personer som anses kunna utöva terrorism, även om vissa menar att det finns något som kan benämnas statsterrorism. Trots att terrorism är så gammalt, finns det ingen hållbar legal definition av fenomenet. Det har gjorts försök att skapa en definition ända sedan 1937, då Nationernas Förbund försökte skapa en universell konvention mot terrorism, vilken dock aldrig fick tillräckligt många ratifikationer för att kunna träda i kraft. Efter andra världskriget har man gjort ett otal försök att skapa en godtagbar universell definition av terrorism, vilket dock har misslyckats på grund av staternas ovilja att binda upp sig på en snäv definition. Problemet är att en definition måste vara flexibel och skapa handlingsutrymme för motåtgärder mot terrorism, samtidigt som den inte får rubba rättssäkerheten. Vidare så måste en definition kunna skilja mellan terrorism och legitima väpnade kamper, såsom motståndsgrupper och befrielserörelser. Ingen av de definitioner som idag används idag, både internationellt och nationellt, uppfyller dessa två kriterier. Oftast är definitionerna alldeles för vida, vilket gör att de kan tillämpas i en omfattning som inte är lämplig ur rättssäkerhets synpunkt. För att kunna förstå vad som behövs i en definition så måste man se till vad som kännetecknar terrorism samt inom vilka områden som det behövs en definition. Man måste även se på hur terrorismen har utvecklats för att förstå dess föränderliga natur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmussen, Mikael
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt
language
Swedish
id
1561414
date added to LUP
2010-03-08 15:55:28
date last changed
2010-03-08 15:55:28
@misc{1561414,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar fenomenet terrorism ur en juridisk aspekt. Tyngdpunkten ligger på legala definitioner av begreppet, de som för närvarande används, både nationellt och internationellt. För att lättare förstå dessa definitioner och varför de är formulerade såsom de är måste man se till vad terrorism egentligen är och hur det har utvecklats genom historien. Terrorism är ett fenomen som har skiftat genom historien. Själva begreppet är bara 200 år gammalt och härstammar från en väldigt blodig period under franska revolutionen. Från början avsåg begreppet en stats handlande gentemot sin egna befolkning. Under 1800 - talet utvecklades terrorismen till att bli ett begrepp för sådan grupper och personer som använde sig av våld i politiska syften mot olika regeringar och statsledare. Under 1900 - talet har sedan denna förskjutning fortsatt. Numera är det enbart organisationer och personer som anses kunna utöva terrorism, även om vissa menar att det finns något som kan benämnas statsterrorism. Trots att terrorism är så gammalt, finns det ingen hållbar legal definition av fenomenet. Det har gjorts försök att skapa en definition ända sedan 1937, då Nationernas Förbund försökte skapa en universell konvention mot terrorism, vilken dock aldrig fick tillräckligt många ratifikationer för att kunna träda i kraft. Efter andra världskriget har man gjort ett otal försök att skapa en godtagbar universell definition av terrorism, vilket dock har misslyckats på grund av staternas ovilja att binda upp sig på en snäv definition. Problemet är att en definition måste vara flexibel och skapa handlingsutrymme för motåtgärder mot terrorism, samtidigt som den inte får rubba rättssäkerheten. Vidare så måste en definition kunna skilja mellan terrorism och legitima väpnade kamper, såsom motståndsgrupper och befrielserörelser. Ingen av de definitioner som idag används idag, både internationellt och nationellt, uppfyller dessa två kriterier. Oftast är definitionerna alldeles för vida, vilket gör att de kan tillämpas i en omfattning som inte är lämplig ur rättssäkerhets synpunkt. För att kunna förstå vad som behövs i en definition så måste man se till vad som kännetecknar terrorism samt inom vilka områden som det behövs en definition. Man måste även se på hur terrorismen har utvecklats för att förstå dess föränderliga natur.},
 author    = {Rasmussen, Mikael},
 keyword   = {Folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Terrorism - problematiken kring definitioner},
 year     = {2003},
}