Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 § KonkL

Ronnelin, Lars (2001)
Department of Law
Abstract
Vid en gäldenärs insolvens fungerar konkursinstitutet som ett fördelningsinstrument av dennes tillgångar. Konkurrerande betalningsanspråk hos borgenärerna kommer att tvångsvis rangordnas efter sin karaktär. Förmånsrättslagen SFS 1970:979. spelar härvid en framträdande roll. Genom möjligheten till återvinning av betalning och andra rättshandlingar gjorda inom en viss kritisk tidsrymd före konkursansökan, söker återvinningsreglerna förebygga att vissa borgenärer gynnas på bekostnad av de övriga, eller att gäldenären på ett illojalt sätt gör sina tillgångar oåtkomliga för dem. Welamson, Konkurs, s 14 ff. Sådan egendom som blir utdelningsbar genom återvinning räknas till konkursboet. Återvinning av betalning av skuld kan ske på helt objektiva... (More)
Vid en gäldenärs insolvens fungerar konkursinstitutet som ett fördelningsinstrument av dennes tillgångar. Konkurrerande betalningsanspråk hos borgenärerna kommer att tvångsvis rangordnas efter sin karaktär. Förmånsrättslagen SFS 1970:979. spelar härvid en framträdande roll. Genom möjligheten till återvinning av betalning och andra rättshandlingar gjorda inom en viss kritisk tidsrymd före konkursansökan, söker återvinningsreglerna förebygga att vissa borgenärer gynnas på bekostnad av de övriga, eller att gäldenären på ett illojalt sätt gör sina tillgångar oåtkomliga för dem. Welamson, Konkurs, s 14 ff. Sådan egendom som blir utdelningsbar genom återvinning räknas till konkursboet. Återvinning av betalning av skuld kan ske på helt objektiva grunder om den skett med annat än sedvanliga betalningsmedel, i förtid eller med belopp som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Dock kan betalningen motstå en återvinningstalan om den med hänsyn till omständigheterna ändå kan anses som ordinär. Bedömningen av vad som inneburit att gäldenärens ekonomiska ställning avsevärt försämrats har vid prövning i domstol vållat flest märkbara bekymmer, liksom kanske framför allt vad som döljer sig bakom begreppet ordinär betalning. Förarbetena till konkurslagen ger god vägledning men det är i doktrinen och i praxis som tillämpningsproblemen mera utförligt kommer till uttryck. En ordinär betalning har ingen bestämd form och går inte att bestämma som just ordinär utan att beakta alla relevanta omständigheter. Med begreppet ordinär avses en sådan betalning som skulle ha kunnat ske på samma sätt om gäldenären inte befunnit sig i trångmål med betalningen och varit på väg mot en konkurs. En betalning som inte väcker uppmärksamhet då ingen konkurs inträffar torde i de flesta fall vara att anse som ordinär efter ett konkursutbrott. De betalningar som objektivt sett inte påverkats av gäldenärens hotande konkurs bör utgöra huvudgruppen av ordinära betalningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ronnelin, Lars
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Kredit- och säkerhetsrätt, Processrätt
language
Swedish
id
1561552
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561552,
 abstract   = {Vid en gäldenärs insolvens fungerar konkursinstitutet som ett fördelningsinstrument av dennes tillgångar. Konkurrerande betalningsanspråk hos borgenärerna kommer att tvångsvis rangordnas efter sin karaktär. Förmånsrättslagen SFS 1970:979. spelar härvid en framträdande roll. Genom möjligheten till återvinning av betalning och andra rättshandlingar gjorda inom en viss kritisk tidsrymd före konkursansökan, söker återvinningsreglerna förebygga att vissa borgenärer gynnas på bekostnad av de övriga, eller att gäldenären på ett illojalt sätt gör sina tillgångar oåtkomliga för dem. Welamson, Konkurs, s 14 ff. Sådan egendom som blir utdelningsbar genom återvinning räknas till konkursboet. Återvinning av betalning av skuld kan ske på helt objektiva grunder om den skett med annat än sedvanliga betalningsmedel, i förtid eller med belopp som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning. Dock kan betalningen motstå en återvinningstalan om den med hänsyn till omständigheterna ändå kan anses som ordinär. Bedömningen av vad som inneburit att gäldenärens ekonomiska ställning avsevärt försämrats har vid prövning i domstol vållat flest märkbara bekymmer, liksom kanske framför allt vad som döljer sig bakom begreppet ordinär betalning. Förarbetena till konkurslagen ger god vägledning men det är i doktrinen och i praxis som tillämpningsproblemen mera utförligt kommer till uttryck. En ordinär betalning har ingen bestämd form och går inte att bestämma som just ordinär utan att beakta alla relevanta omständigheter. Med begreppet ordinär avses en sådan betalning som skulle ha kunnat ske på samma sätt om gäldenären inte befunnit sig i trångmål med betalningen och varit på väg mot en konkurs. En betalning som inte väcker uppmärksamhet då ingen konkurs inträffar torde i de flesta fall vara att anse som ordinär efter ett konkursutbrott. De betalningar som objektivt sett inte påverkats av gäldenärens hotande konkurs bör utgöra huvudgruppen av ordinära betalningar.},
 author    = {Ronnelin, Lars},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Kredit- och säkerhetsrätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undantaget för ordinära betalningar vid återvinning av betalning av skuld enligt 4 kap. 10 § KonkL},
 year     = {2001},
}