Advanced

Tvistemålens rättegång i hovrätt - onödig repris eller nödvändig omprövning?

Rosell, Lovisa (2008)
Department of Law
Abstract
I Västeuropa har ett omdiskuterat ämne länge varit hur tillgången och prövningen till den andra instansen skall se ut. Problemet med måltillströmningen i domstolarna i många länder är inte nytt och frågan på vilket sätt tillgången till den andra instansen kan begränsas är inte ovanlig. I Sverige är för närvarande frågan om hovrättens funktion och prövning viktig då det råder ett missnöje med hur hovrättsförfarandet ser ut. Det har under en lång tid pågått ett arbete i Sverige för att försöka åstadkomma den bästa möjliga instansordningen. Där skall varje instans ägna sig åt sina uppgifter, där skall målbalanserna vara bra och där skall rättssäkerheten hållas på en hög nivå. Som rättsläget ser ut idag är inte tyngdpunkten av rättsskipningen... (More)
I Västeuropa har ett omdiskuterat ämne länge varit hur tillgången och prövningen till den andra instansen skall se ut. Problemet med måltillströmningen i domstolarna i många länder är inte nytt och frågan på vilket sätt tillgången till den andra instansen kan begränsas är inte ovanlig. I Sverige är för närvarande frågan om hovrättens funktion och prövning viktig då det råder ett missnöje med hur hovrättsförfarandet ser ut. Det har under en lång tid pågått ett arbete i Sverige för att försöka åstadkomma den bästa möjliga instansordningen. Där skall varje instans ägna sig åt sina uppgifter, där skall målbalanserna vara bra och där skall rättssäkerheten hållas på en hög nivå. Som rättsläget ser ut idag är inte tyngdpunkten av rättsskipningen i tingsrätten och kontrollfunktionen i hovrätten. Idag liknar hovrättsförfarandet väldigt mycket tingsrättsförfarandet då hovrätten ofta måste kalla till omförhör för att uppnå principen om muntlighet och om det bästa bevismedlet. Från många håll börjar kritiker kalla hovrättens prövning för en ''onödig omprövning'' eller en ''repris av rättegången i tingsrätt''. Det innebär nackdelar i form av lång handläggningstid och höga processkostnader. Andra menar dock att hovrättens prövning är en ''nödvändig omprövning'' för att upprätthålla parternas och allmänhetens rättssäkerhet och rättstrygghet. I debatten om tillgången till den andra instansen har straffprocessen varit dominerande då det gäller den åtalades behov av rättsskydd. Flera internationella konventioner stadgar en rätt att brottmålsdom skall kunna prövas av en högre instans. För tvistemål finns det däremot inga sådana regler. Detta medför större spelutrymme för varje land att utforma tvistemålens tillträde till prövning i överrätt som det vill. I över 30 år har det funnits ett system i Sverige för att begränsa tillgången till prövning i hovrätten. Vi har idag ett system där prövningstillstånd krävs för att vissa mål skall få tillträde till den andra instansen. Nu skall resurser frigöras för att skapa ett mer ändamålsenligt och effektivt domstolsväsende och det genom en omfattande reform Prop. 2004/05:131 En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol. av rättegångsförfarandet. Den här uppsatsen handlar om det kommande generella prövningstillståndet för tvistemål i hovrätten och de förändringarna att muntligheten i rättegången mjukas upp och videoupptagning av tingsrättsförhandlingen kan visas i hovrätten. I takt med att reformen genomförs höjs röster om dess konsekvenser. Många undrar om rätten till att överklaga eller rätten till prövning i högre instans kommer att försvinna helt. Andra frågar sig om principen om muntlighet i domstolen kommer att suddas ut. Sammantaget är målet med reformen att rättegångsförfarandet skall bli billigt, snabbt och rättssäkert. I centrum står medborgarna och deras rättssäkerhet och rättstrygghet är det viktigaste. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosell, Lovisa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt
language
Swedish
id
1561570
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561570,
 abstract   = {I Västeuropa har ett omdiskuterat ämne länge varit hur tillgången och prövningen till den andra instansen skall se ut. Problemet med måltillströmningen i domstolarna i många länder är inte nytt och frågan på vilket sätt tillgången till den andra instansen kan begränsas är inte ovanlig. I Sverige är för närvarande frågan om hovrättens funktion och prövning viktig då det råder ett missnöje med hur hovrättsförfarandet ser ut. Det har under en lång tid pågått ett arbete i Sverige för att försöka åstadkomma den bästa möjliga instansordningen. Där skall varje instans ägna sig åt sina uppgifter, där skall målbalanserna vara bra och där skall rättssäkerheten hållas på en hög nivå. Som rättsläget ser ut idag är inte tyngdpunkten av rättsskipningen i tingsrätten och kontrollfunktionen i hovrätten. Idag liknar hovrättsförfarandet väldigt mycket tingsrättsförfarandet då hovrätten ofta måste kalla till omförhör för att uppnå principen om muntlighet och om det bästa bevismedlet. Från många håll börjar kritiker kalla hovrättens prövning för en ''onödig omprövning'' eller en ''repris av rättegången i tingsrätt''. Det innebär nackdelar i form av lång handläggningstid och höga processkostnader. Andra menar dock att hovrättens prövning är en ''nödvändig omprövning'' för att upprätthålla parternas och allmänhetens rättssäkerhet och rättstrygghet. I debatten om tillgången till den andra instansen har straffprocessen varit dominerande då det gäller den åtalades behov av rättsskydd. Flera internationella konventioner stadgar en rätt att brottmålsdom skall kunna prövas av en högre instans. För tvistemål finns det däremot inga sådana regler. Detta medför större spelutrymme för varje land att utforma tvistemålens tillträde till prövning i överrätt som det vill. I över 30 år har det funnits ett system i Sverige för att begränsa tillgången till prövning i hovrätten. Vi har idag ett system där prövningstillstånd krävs för att vissa mål skall få tillträde till den andra instansen. Nu skall resurser frigöras för att skapa ett mer ändamålsenligt och effektivt domstolsväsende och det genom en omfattande reform Prop. 2004/05:131 En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol. av rättegångsförfarandet. Den här uppsatsen handlar om det kommande generella prövningstillståndet för tvistemål i hovrätten och de förändringarna att muntligheten i rättegången mjukas upp och videoupptagning av tingsrättsförhandlingen kan visas i hovrätten. I takt med att reformen genomförs höjs röster om dess konsekvenser. Många undrar om rätten till att överklaga eller rätten till prövning i högre instans kommer att försvinna helt. Andra frågar sig om principen om muntlighet i domstolen kommer att suddas ut. Sammantaget är målet med reformen att rättegångsförfarandet skall bli billigt, snabbt och rättssäkert. I centrum står medborgarna och deras rättssäkerhet och rättstrygghet är det viktigaste.},
 author    = {Rosell, Lovisa},
 keyword   = {Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tvistemålens rättegång i hovrätt - onödig repris eller nödvändig omprövning?},
 year     = {2008},
}