Advanced

Patentering av affärsmetoder

Sigesgård, Niklas (2001)
Department of Law
Abstract
Det här examensarbetet i immaterialrätt behandlar möjligheten att erhålla patent för affärsmetoder enligt amerikansk rätt och enligt den Europeiska Patentkonventionen, EPC. Arbetet redogör för materiell, i dagsläget gällande rätt i de båda rättsystemen. Vid redogörelsen fästs särskild vikt vid den praxis som utvecklats. Avslutningsvis görs en jämförelse av patenterbarheten enligt de båda systemen och skillnaderna analyseras. EPC och den amerikanska lagstiftningen uppvisar stora materiella likheter vad beträffar patenterbarheten av uppfinningar. Emellertid har rätten utvecklats olika genom praxis, framförallt med avseende på de senaste årens praxis kring patenterbarheten av affärsmetoder. Författaren konstaterar att det är möjligt att... (More)
Det här examensarbetet i immaterialrätt behandlar möjligheten att erhålla patent för affärsmetoder enligt amerikansk rätt och enligt den Europeiska Patentkonventionen, EPC. Arbetet redogör för materiell, i dagsläget gällande rätt i de båda rättsystemen. Vid redogörelsen fästs särskild vikt vid den praxis som utvecklats. Avslutningsvis görs en jämförelse av patenterbarheten enligt de båda systemen och skillnaderna analyseras. EPC och den amerikanska lagstiftningen uppvisar stora materiella likheter vad beträffar patenterbarheten av uppfinningar. Emellertid har rätten utvecklats olika genom praxis, framförallt med avseende på de senaste årens praxis kring patenterbarheten av affärsmetoder. Författaren konstaterar att det är möjligt att erhålla patent för affärsmetoder enligt amerikansk rätt, men att detta inte är möjligt enligt EPC. Vidare drar författaren slutsatsen att båda systemens patenterbarhetskriterier är behäftade med nackdelar. Den europeiska regleringen är för diffus medan den amerikanska medger patentering i allt för stor utsträckning. En negativ sida av skillnaderna mellan systemen är att den tidigare enhetlighet och internationella harmonisering som förekommit på området riskerar att försvinna genom att praxis även fortsättningsvis divergerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sigesgård, Niklas
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1561890
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561890,
 abstract   = {Det här examensarbetet i immaterialrätt behandlar möjligheten att erhålla patent för affärsmetoder enligt amerikansk rätt och enligt den Europeiska Patentkonventionen, EPC. Arbetet redogör för materiell, i dagsläget gällande rätt i de båda rättsystemen. Vid redogörelsen fästs särskild vikt vid den praxis som utvecklats. Avslutningsvis görs en jämförelse av patenterbarheten enligt de båda systemen och skillnaderna analyseras. EPC och den amerikanska lagstiftningen uppvisar stora materiella likheter vad beträffar patenterbarheten av uppfinningar. Emellertid har rätten utvecklats olika genom praxis, framförallt med avseende på de senaste årens praxis kring patenterbarheten av affärsmetoder. Författaren konstaterar att det är möjligt att erhålla patent för affärsmetoder enligt amerikansk rätt, men att detta inte är möjligt enligt EPC. Vidare drar författaren slutsatsen att båda systemens patenterbarhetskriterier är behäftade med nackdelar. Den europeiska regleringen är för diffus medan den amerikanska medger patentering i allt för stor utsträckning. En negativ sida av skillnaderna mellan systemen är att den tidigare enhetlighet och internationella harmonisering som förekommit på området riskerar att försvinna genom att praxis även fortsättningsvis divergerar.},
 author    = {Sigesgård, Niklas},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patentering av affärsmetoder},
 year     = {2001},
}