Advanced

Överlåtelse av upphovsrätt inom musikbranschen

Siljeström, Helena (2008)
Department of Law
Abstract
Upphovsrätten är en exklusiv förfoganderätt som tillkommer skaparen av ett verk. Det upphovsrättsliga skyddet är en förutsättning för intellektuellt och konstnärligt skapande. Överlåtelse av upphovsrätt är en förutsättning för att upphovsmannen ska kunna tjäna pengar på sina verk. Avtal om överlåtelse av upphovsrätter kan innebära allt ifrån enklare tillstånd att utnyttja ett verk i begränsad omfattning till kollektiva massöverlåtelser avseende stora delar av rätten under en längre tid. På upphovsrättens område råder i princip avtalsfrihet vilket gör att parterna till stor del kan utforma avtalet efter individuella önskemål. För att kunna tillgodogöra sig värdet av sitt verk på marknaden är upphovsmannen ofta beroende av andra aktörer.... (More)
Upphovsrätten är en exklusiv förfoganderätt som tillkommer skaparen av ett verk. Det upphovsrättsliga skyddet är en förutsättning för intellektuellt och konstnärligt skapande. Överlåtelse av upphovsrätt är en förutsättning för att upphovsmannen ska kunna tjäna pengar på sina verk. Avtal om överlåtelse av upphovsrätter kan innebära allt ifrån enklare tillstånd att utnyttja ett verk i begränsad omfattning till kollektiva massöverlåtelser avseende stora delar av rätten under en längre tid. På upphovsrättens område råder i princip avtalsfrihet vilket gör att parterna till stor del kan utforma avtalet efter individuella önskemål. För att kunna tillgodogöra sig värdet av sitt verk på marknaden är upphovsmannen ofta beroende av andra aktörer. Upphovsmannen ansluter sig i regel till ett förlag genom ett förlagsavtal medan artisten strävar efter att teckna ett artistavtal med ett musikbolag. Upphovsmannen intar ofta en underlägsen ställning gentemot dessa aktörer, både erfarenhetsmässigt, storleksmässigt och ekonomiskt. Samtidigt är avtalet upphovsmannens inkomst och levebröd. Upphovsmannen intar därför en skyddsvärd ställning vid överlåtelse av upphovsrätt, vilket är något som också framhålls i förarbetena till URL. Generalklausulen och tolkningsprinciperna, då speciellt den för upphovsrätten särskilda specifikationsprincipen, utgör regler till skydd för avtalsparterna. Det finns dock inget som tyder på att upphovsmannen skulle ha ett starkare skydd än sin motpart endast på grund av dennes ställning som upphovsman. Upphovsmannens skydd framstår därav som förhållandevis osäkert. Utgången i domstol är ofta är en avvägning av omständigheterna i det enskilda fallet enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Med anledning av osäkerheten när det kommer till upphovsmannens skydd vid överlåtelse av sin upphovsrätt finns det skäl att diskutera om ett starkare skydd för upphovsmannen bör utformas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Siljeström, Helena
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Avtalsrätt, Immaterialrätt
language
Swedish
id
1561905
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561905,
 abstract   = {Upphovsrätten är en exklusiv förfoganderätt som tillkommer skaparen av ett verk. Det upphovsrättsliga skyddet är en förutsättning för intellektuellt och konstnärligt skapande. Överlåtelse av upphovsrätt är en förutsättning för att upphovsmannen ska kunna tjäna pengar på sina verk. Avtal om överlåtelse av upphovsrätter kan innebära allt ifrån enklare tillstånd att utnyttja ett verk i begränsad omfattning till kollektiva massöverlåtelser avseende stora delar av rätten under en längre tid. På upphovsrättens område råder i princip avtalsfrihet vilket gör att parterna till stor del kan utforma avtalet efter individuella önskemål. För att kunna tillgodogöra sig värdet av sitt verk på marknaden är upphovsmannen ofta beroende av andra aktörer. Upphovsmannen ansluter sig i regel till ett förlag genom ett förlagsavtal medan artisten strävar efter att teckna ett artistavtal med ett musikbolag. Upphovsmannen intar ofta en underlägsen ställning gentemot dessa aktörer, både erfarenhetsmässigt, storleksmässigt och ekonomiskt. Samtidigt är avtalet upphovsmannens inkomst och levebröd. Upphovsmannen intar därför en skyddsvärd ställning vid överlåtelse av upphovsrätt, vilket är något som också framhålls i förarbetena till URL. Generalklausulen och tolkningsprinciperna, då speciellt den för upphovsrätten särskilda specifikationsprincipen, utgör regler till skydd för avtalsparterna. Det finns dock inget som tyder på att upphovsmannen skulle ha ett starkare skydd än sin motpart endast på grund av dennes ställning som upphovsman. Upphovsmannens skydd framstår därav som förhållandevis osäkert. Utgången i domstol är ofta är en avvägning av omständigheterna i det enskilda fallet enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Med anledning av osäkerheten när det kommer till upphovsmannens skydd vid överlåtelse av sin upphovsrätt finns det skäl att diskutera om ett starkare skydd för upphovsmannen bör utformas.},
 author    = {Siljeström, Helena},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Avtalsrätt,Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överlåtelse av upphovsrätt inom musikbranschen},
 year     = {2008},
}