Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vittnesskydd - Tillräckligt i förhållande till hot?

Sjöberg, Therese (2006)
Department of Law
Abstract
Syftet med arbetet är att belysa hur skyddsåtgärder står sig i förhållande till hotbilden mot vittnen. Om de anses tillräckliga eller om ytterligare åtgärder bör vidtas. I Sverige föreligger vittnesplikt. Denna är långtgående och det finns endast ett fåtal undantag. Vittnen utgör en viktig del i vårt rättssystem, vilket innebär ett stort ansvar för dessa individer. Vittnen kan stå mellan en friande eller en fällande dom och blir därför ytterst lämpliga för påtryckningar. Under senare tid har en ökning av våld och hot om våld mot vittnen kunnat märkas. Genom utredningar visar det sig att detta våld och hot främst förekommer i samband med organiserad brottslighet och mellan bekanta personer. Men det har även blivit allt vanligare att våld... (More)
Syftet med arbetet är att belysa hur skyddsåtgärder står sig i förhållande till hotbilden mot vittnen. Om de anses tillräckliga eller om ytterligare åtgärder bör vidtas. I Sverige föreligger vittnesplikt. Denna är långtgående och det finns endast ett fåtal undantag. Vittnen utgör en viktig del i vårt rättssystem, vilket innebär ett stort ansvar för dessa individer. Vittnen kan stå mellan en friande eller en fällande dom och blir därför ytterst lämpliga för påtryckningar. Under senare tid har en ökning av våld och hot om våld mot vittnen kunnat märkas. Genom utredningar visar det sig att detta våld och hot främst förekommer i samband med organiserad brottslighet och mellan bekanta personer. Men det har även blivit allt vanligare att våld och hot mot vittnen också riktas från andra håll. Gällande skyddsåtgärder spänner över ett brett område. Från övergrepp i rättssak som kanske mer uttrycker en attityd mot problemet och besöksförbud som ofta endast fångar upp mindre allvarliga fall av hot, till mer effektfulla åtgärder såsom folkbokföringsåtgärder och fysiskt skydd. Även åtgärder för att förhindra angrepp eller hot under rättegång finns att tillgå. Genom detta utbud av åtgärder kan många situationer om våld och hot avhjälpas. Det kan dock inte anses att skyddet är heltäckande i den bemärkelsen att det ger ett erforderligt skydd för alla hotade vittnen, vilket även bekräftas i den ovillighet att samarbeta som märks hos vittnen. Det är angeläget att hålla jämna steg med brottsutvecklingen av våld och hot om våld, därför bör skyddsåtgärderna ytterligare aktualiseras. Vissa försök till detta har gjorts genom programmet om nationell personsäkerhet som presenterar en förstärkning av skyddsåtgärderna för vittnen. Programmet ställer upp krav för inträde, men väl inne i programmet finns en mängd olika åtgärder att tillgå. Om skyddet verkligen förstärks kan dock ifrågasättas. Vittnesskydd har även berörts av EU och Europarådet. Vidare har det under lång tid diskuterats om möjligheten för ett vittne att få vara anonymt. Enligt EK kan anonyma vittnen tillåtas under vissa förhållanden medan det i Sverige inte anses tillåtet. Viss diskussion har dock förts runt att det ändå i Sverige skulle anses vara tillåtet utifrån gällande lag enligt principen om fri bevisprövning. Problemet med hotade vittnen är invecklat, därför kan resonemang föras om vittnesplikten fortfarande kan försvaras, liksom det kan föras utifrån civilkurage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Therese
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt, Straffrätt
language
Swedish
id
1561935
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1561935,
 abstract   = {{Syftet med arbetet är att belysa hur skyddsåtgärder står sig i förhållande till hotbilden mot vittnen. Om de anses tillräckliga eller om ytterligare åtgärder bör vidtas. I Sverige föreligger vittnesplikt. Denna är långtgående och det finns endast ett fåtal undantag. Vittnen utgör en viktig del i vårt rättssystem, vilket innebär ett stort ansvar för dessa individer. Vittnen kan stå mellan en friande eller en fällande dom och blir därför ytterst lämpliga för påtryckningar. Under senare tid har en ökning av våld och hot om våld mot vittnen kunnat märkas. Genom utredningar visar det sig att detta våld och hot främst förekommer i samband med organiserad brottslighet och mellan bekanta personer. Men det har även blivit allt vanligare att våld och hot mot vittnen också riktas från andra håll. Gällande skyddsåtgärder spänner över ett brett område. Från övergrepp i rättssak som kanske mer uttrycker en attityd mot problemet och besöksförbud som ofta endast fångar upp mindre allvarliga fall av hot, till mer effektfulla åtgärder såsom folkbokföringsåtgärder och fysiskt skydd. Även åtgärder för att förhindra angrepp eller hot under rättegång finns att tillgå. Genom detta utbud av åtgärder kan många situationer om våld och hot avhjälpas. Det kan dock inte anses att skyddet är heltäckande i den bemärkelsen att det ger ett erforderligt skydd för alla hotade vittnen, vilket även bekräftas i den ovillighet att samarbeta som märks hos vittnen. Det är angeläget att hålla jämna steg med brottsutvecklingen av våld och hot om våld, därför bör skyddsåtgärderna ytterligare aktualiseras. Vissa försök till detta har gjorts genom programmet om nationell personsäkerhet som presenterar en förstärkning av skyddsåtgärderna för vittnen. Programmet ställer upp krav för inträde, men väl inne i programmet finns en mängd olika åtgärder att tillgå. Om skyddet verkligen förstärks kan dock ifrågasättas. Vittnesskydd har även berörts av EU och Europarådet. Vidare har det under lång tid diskuterats om möjligheten för ett vittne att få vara anonymt. Enligt EK kan anonyma vittnen tillåtas under vissa förhållanden medan det i Sverige inte anses tillåtet. Viss diskussion har dock förts runt att det ändå i Sverige skulle anses vara tillåtet utifrån gällande lag enligt principen om fri bevisprövning. Problemet med hotade vittnen är invecklat, därför kan resonemang föras om vittnesplikten fortfarande kan försvaras, liksom det kan föras utifrån civilkurage.}},
 author    = {{Sjöberg, Therese}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vittnesskydd - Tillräckligt i förhållande till hot?}},
 year     = {{2006}},
}