Advanced

Ett europeiskt fängelsestraff - Likhet inför lagen inom europeisk straffverkställighet

Skytte-Godderidge, Anna (2006)
Department of Law
Abstract
Den fråga som är föremål för utredning i denna uppsats är huruvida det föreligger likhet inför lagen på planet för straffverkställighet inom EU. De senaste åren har ett intensivt lagstiftningssamarbete utvecklats på straffrättens område inom EU. Det är numera befogat att säga om att vi inom Unionen har en gemensam straffrättslig rättsordning. Inom denna rättsordning måste vi ställa samma krav på utformningen av straffrätten som vi gör på vår egen nationella. Ett grundläggande straffrättsligt krav är att alla skall vara lika inför lagen. Likhet inför lagen är ett väsentligt inslag i principen om rättsstaten och ställer krav på att ingen individ får diskrimineras i rättsligt hänseende. Diskriminering föreligger när skillnader i behandling av... (More)
Den fråga som är föremål för utredning i denna uppsats är huruvida det föreligger likhet inför lagen på planet för straffverkställighet inom EU. De senaste åren har ett intensivt lagstiftningssamarbete utvecklats på straffrättens område inom EU. Det är numera befogat att säga om att vi inom Unionen har en gemensam straffrättslig rättsordning. Inom denna rättsordning måste vi ställa samma krav på utformningen av straffrätten som vi gör på vår egen nationella. Ett grundläggande straffrättsligt krav är att alla skall vara lika inför lagen. Likhet inför lagen är ett väsentligt inslag i principen om rättsstaten och ställer krav på att ingen individ får diskrimineras i rättsligt hänseende. Diskriminering föreligger när skillnader i behandling av människor etiskt inte kan motiveras eller när den utsatta individens liv kränks i mänsklig värdighet. Kravet på icke-diskriminering gäller inte endast på planen för lagstiftning och rättsskipning, utan måste överföras till planet för verkställighet av straff. På detta plan får principen betydelsen att alla personer inom rättsordningen skall kunna förvänta sig samma straff för lika brott. Undersökningen i denna uppsats rör enbart verkställighet av fängelsestraff. Inom de länder som undersökts&semic Sverige, Polen och Litauen, har vi kunnat se stora skillnader i hur fängelsestraffet verkställs. Den materiella standarden på anstalterna är i vissa avseenden betydligt sämre i Polen och Litauen än i Sverige. De största skillnaderna finner vi angående standarden i cellerna, det utrymme som varje intern har till sitt personliga förfogande, möjligheter till arbete och sysselsättning, vissa delar av hälsovården, relationerna mellan intagna och personal, samt metoder för bestraffning av disciplinbrott på anstalten. Det är svårt att finna godtagbara etiska förklaringar till varför skillnaderna i materiell standard måste vara så stora som de är. Skilda ekonomiska förutsättningar i de östra och västra delarna av Europa kan motivera vissa skillnader, på samma sätt som skilda fångvårdstraditioner. På vissa områden är det dock befogat att säga att behandlingen av internerna kränker de utsatta personernas liv i mänsklig värdighet. Skillnaderna mellan verkställigheten av fängelsestraffet är så stora att diskriminering enligt min uppfattning ligger för handen. Således kan man med fog påstå att det inte föreligger likhet inför lagen på planet för straffverkställighet inom EU. Vi kan se en positiv utveckling i de östeuropeiska staternas behandling av interner på anstalterna de senaste åren. För att vi ska kunna närma oss idealet om samma straff för lika brott är det av allra största vikt att denna utveckling fortsätter. Ett arbete mot att harmonisera också verkställigheten av straffen i EU: s medlemsstater är därför eftersträvansvärt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skytte-Godderidge, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1562019
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1562019,
 abstract   = {Den fråga som är föremål för utredning i denna uppsats är huruvida det föreligger likhet inför lagen på planet för straffverkställighet inom EU. De senaste åren har ett intensivt lagstiftningssamarbete utvecklats på straffrättens område inom EU. Det är numera befogat att säga om att vi inom Unionen har en gemensam straffrättslig rättsordning. Inom denna rättsordning måste vi ställa samma krav på utformningen av straffrätten som vi gör på vår egen nationella. Ett grundläggande straffrättsligt krav är att alla skall vara lika inför lagen. Likhet inför lagen är ett väsentligt inslag i principen om rättsstaten och ställer krav på att ingen individ får diskrimineras i rättsligt hänseende. Diskriminering föreligger när skillnader i behandling av människor etiskt inte kan motiveras eller när den utsatta individens liv kränks i mänsklig värdighet. Kravet på icke-diskriminering gäller inte endast på planen för lagstiftning och rättsskipning, utan måste överföras till planet för verkställighet av straff. På detta plan får principen betydelsen att alla personer inom rättsordningen skall kunna förvänta sig samma straff för lika brott. Undersökningen i denna uppsats rör enbart verkställighet av fängelsestraff. Inom de länder som undersökts&semic Sverige, Polen och Litauen, har vi kunnat se stora skillnader i hur fängelsestraffet verkställs. Den materiella standarden på anstalterna är i vissa avseenden betydligt sämre i Polen och Litauen än i Sverige. De största skillnaderna finner vi angående standarden i cellerna, det utrymme som varje intern har till sitt personliga förfogande, möjligheter till arbete och sysselsättning, vissa delar av hälsovården, relationerna mellan intagna och personal, samt metoder för bestraffning av disciplinbrott på anstalten. Det är svårt att finna godtagbara etiska förklaringar till varför skillnaderna i materiell standard måste vara så stora som de är. Skilda ekonomiska förutsättningar i de östra och västra delarna av Europa kan motivera vissa skillnader, på samma sätt som skilda fångvårdstraditioner. På vissa områden är det dock befogat att säga att behandlingen av internerna kränker de utsatta personernas liv i mänsklig värdighet. Skillnaderna mellan verkställigheten av fängelsestraffet är så stora att diskriminering enligt min uppfattning ligger för handen. Således kan man med fog påstå att det inte föreligger likhet inför lagen på planet för straffverkställighet inom EU. Vi kan se en positiv utveckling i de östeuropeiska staternas behandling av interner på anstalterna de senaste åren. För att vi ska kunna närma oss idealet om samma straff för lika brott är det av allra största vikt att denna utveckling fortsätter. Ett arbete mot att harmonisera också verkställigheten av straffen i EU: s medlemsstater är därför eftersträvansvärt.},
 author    = {Skytte-Godderidge, Anna},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett europeiskt fängelsestraff - Likhet inför lagen inom europeisk straffverkställighet},
 year     = {2006},
}