Advanced

Människohandel för sexuella ändamål - hur stor grad av makt och tvång bör krävas?

Sundquist, Anna (2008)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen behandlar den svenska bestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål och de problem som visat sig i tillämpningen av denna. Bestämmelsen innehåller många rekvisit och vissa har visat sig svåra att bevisa, det gäller främst otillbörlighetsrekvisitet och kontrollrekvisitet. Dessa rekvisit handlar om det maktförhållande mellan gärningsman och offer som skall föreligga för att brottet människohandel skall vara för handen. Det är också detta maktförhållande som skiljer människohandel för sexuella ändamål från brottet koppleri, ett brott som ofta kommer i fråga när människohandelsbestämmelsens rekvisit inte kan styrkas. Det är till och med så att åklagare ofta redan på förhand väljer att åtala för koppleri istället för... (More)
Uppsatsen behandlar den svenska bestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål och de problem som visat sig i tillämpningen av denna. Bestämmelsen innehåller många rekvisit och vissa har visat sig svåra att bevisa, det gäller främst otillbörlighetsrekvisitet och kontrollrekvisitet. Dessa rekvisit handlar om det maktförhållande mellan gärningsman och offer som skall föreligga för att brottet människohandel skall vara för handen. Det är också detta maktförhållande som skiljer människohandel för sexuella ändamål från brottet koppleri, ett brott som ofta kommer i fråga när människohandelsbestämmelsens rekvisit inte kan styrkas. Det är till och med så att åklagare ofta redan på förhand väljer att åtala för koppleri istället för människohandel, då man är medveten om bestämmelsens svårigheter. Detta får till följd att offret inte får samma rättigheter i processen som skulle ha kommit i fråga i ett människohandelsmål. För att utreda huruvida dessa två rekvisit skulle kunna ändras eller borttas har jag analyserat människohandelsbestämmelsens skyddsintresse och hur detta skyddsintresse förhåller sig till de skyddsintresse som gör sig gällande i bestämmelserna om köp av sexuell tjänst och koppleri. Skyddsintressena för dessa bestämmelser fokuserar på att prostitutionsverksamhet är ett samhällsskadligt fenomen som bl a påverkar synen på kvinnor och därmed jämställdheten. Det är således allmänhetens intresse som gör sig gällande. Detta återspeglas dock inte i de skyddsintessen som gör sig gällande i bestämmnelsen om människohandel, där det enbart handlar om att skydda offrets frid och frihet. Med ett sådant skyddsintresse är det naturligt att kraven på makt och kontroll sätts högt, vilket också resulterar i de svårigheter som visat sig i att bevisa otillbörlighetsrekvistet och kontrollrekvisitet. Frågan är dock om inte det skyddsintresse som aktualiseras i prostitutionslagstiftningen också bör göra sig gällande i fråga om människohandel som har till syfte att utnyttja offret i prostitution? Med ett sådant synsätt skulle fokus inte läggas i lika stor utsträckning på maktförhållandet mellan gärningsman och offer och på frågor kring offrets frivillighet och samtycke. Jag menar att det krävs ett visst maktförhållande för att skilja människohandel för sexuella ändamål från koppleri. Man kan dock ifrågasätta hur höga krav det bör ställas på detta maktförhållande mot bakgrund av prostitutionslagstiftningens skyddsintressen. Denna fråga behandlas i den avslutande diskussionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundquist, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
1562236
date added to LUP
2010-03-08 15:55:29
date last changed
2010-03-08 15:55:29
@misc{1562236,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar den svenska bestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål och de problem som visat sig i tillämpningen av denna. Bestämmelsen innehåller många rekvisit och vissa har visat sig svåra att bevisa, det gäller främst otillbörlighetsrekvisitet och kontrollrekvisitet. Dessa rekvisit handlar om det maktförhållande mellan gärningsman och offer som skall föreligga för att brottet människohandel skall vara för handen. Det är också detta maktförhållande som skiljer människohandel för sexuella ändamål från brottet koppleri, ett brott som ofta kommer i fråga när människohandelsbestämmelsens rekvisit inte kan styrkas. Det är till och med så att åklagare ofta redan på förhand väljer att åtala för koppleri istället för människohandel, då man är medveten om bestämmelsens svårigheter. Detta får till följd att offret inte får samma rättigheter i processen som skulle ha kommit i fråga i ett människohandelsmål. För att utreda huruvida dessa två rekvisit skulle kunna ändras eller borttas har jag analyserat människohandelsbestämmelsens skyddsintresse och hur detta skyddsintresse förhåller sig till de skyddsintresse som gör sig gällande i bestämmelserna om köp av sexuell tjänst och koppleri. Skyddsintressena för dessa bestämmelser fokuserar på att prostitutionsverksamhet är ett samhällsskadligt fenomen som bl a påverkar synen på kvinnor och därmed jämställdheten. Det är således allmänhetens intresse som gör sig gällande. Detta återspeglas dock inte i de skyddsintessen som gör sig gällande i bestämmnelsen om människohandel, där det enbart handlar om att skydda offrets frid och frihet. Med ett sådant skyddsintresse är det naturligt att kraven på makt och kontroll sätts högt, vilket också resulterar i de svårigheter som visat sig i att bevisa otillbörlighetsrekvistet och kontrollrekvisitet. Frågan är dock om inte det skyddsintresse som aktualiseras i prostitutionslagstiftningen också bör göra sig gällande i fråga om människohandel som har till syfte att utnyttja offret i prostitution? Med ett sådant synsätt skulle fokus inte läggas i lika stor utsträckning på maktförhållandet mellan gärningsman och offer och på frågor kring offrets frivillighet och samtycke. Jag menar att det krävs ett visst maktförhållande för att skilja människohandel för sexuella ändamål från koppleri. Man kan dock ifrågasätta hur höga krav det bör ställas på detta maktförhållande mot bakgrund av prostitutionslagstiftningens skyddsintressen. Denna fråga behandlas i den avslutande diskussionen.},
 author    = {Sundquist, Anna},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Människohandel för sexuella ändamål - hur stor grad av makt och tvång bör krävas?},
 year     = {2008},
}