Advanced

Den skandinaviska samboregleringen - självständighet eller gemenskap?

Svensson, Linda (2006)
Department of Law
Abstract
Antalet ogifta samboende i de skandinaviska länderna är betydligt större än i övriga världen, vilket torde tyda på att deras lagstiftningar är utformade på ett sätt vilket resulterat i att det finns många fördelar med att vara sambor istället för gifta i dessa länder. Med denna uppsats har jag velat lyfta fram de viktigaste och mest grundläggande reglerna för samboende i vartdera landet. Sedan har jag komparerat länderna och funnit att det råder stora likheter mellan dem, men även att stora skillnader finns. Ur ett självständighets- respektive gemenskapsperspektiv har jag sedan analyserat ländernas lagstiftning inom detta område. Där har jag kommit fram till att syftet med att Sverige har en särskild lagstiftning för samboende, är att... (More)
Antalet ogifta samboende i de skandinaviska länderna är betydligt större än i övriga världen, vilket torde tyda på att deras lagstiftningar är utformade på ett sätt vilket resulterat i att det finns många fördelar med att vara sambor istället för gifta i dessa länder. Med denna uppsats har jag velat lyfta fram de viktigaste och mest grundläggande reglerna för samboende i vartdera landet. Sedan har jag komparerat länderna och funnit att det råder stora likheter mellan dem, men även att stora skillnader finns. Ur ett självständighets- respektive gemenskapsperspektiv har jag sedan analyserat ländernas lagstiftning inom detta område. Där har jag kommit fram till att syftet med att Sverige har en särskild lagstiftning för samboende, är att skydda den ekonomiskt svagare parten och gemenskapen då samboförhållandet upplöses. Detta gör det gynnsamt att vara samboende i Sverige, vilket kan vara anledningen till att vi har en så stor andel samboende i landet. Jag har således funnit att lagstiftaren genom sitt arbete i stort sett velat skydda gemenskapen före självständigheten. I våra två grannländer har jag dock kunnat utröna en något mer individualistisk prägel som man valt, då dessa länder inte velat lagstifta med någon särskild samboreglering, så som vi har i Sverige idag. Man har istället hänvisat till äktenskapet som alternativ för dem som vill uppnå en ekonomisk trygghet, och tillämpar istället i stor grad allmänna lagar på sambos. Ändock har jag funnit att dessa båda länder erbjuder visst skydd för den ekonomiskt svagare parten i särskilda situationer. Den danska och norska rätten skyddar således även gemenskapen, men inte i samma utsträckning som den svenska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Linda
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, Komparativ rätt
language
Swedish
id
1562356
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562356,
 abstract   = {Antalet ogifta samboende i de skandinaviska länderna är betydligt större än i övriga världen, vilket torde tyda på att deras lagstiftningar är utformade på ett sätt vilket resulterat i att det finns många fördelar med att vara sambor istället för gifta i dessa länder. Med denna uppsats har jag velat lyfta fram de viktigaste och mest grundläggande reglerna för samboende i vartdera landet. Sedan har jag komparerat länderna och funnit att det råder stora likheter mellan dem, men även att stora skillnader finns. Ur ett självständighets- respektive gemenskapsperspektiv har jag sedan analyserat ländernas lagstiftning inom detta område. Där har jag kommit fram till att syftet med att Sverige har en särskild lagstiftning för samboende, är att skydda den ekonomiskt svagare parten och gemenskapen då samboförhållandet upplöses. Detta gör det gynnsamt att vara samboende i Sverige, vilket kan vara anledningen till att vi har en så stor andel samboende i landet. Jag har således funnit att lagstiftaren genom sitt arbete i stort sett velat skydda gemenskapen före självständigheten. I våra två grannländer har jag dock kunnat utröna en något mer individualistisk prägel som man valt, då dessa länder inte velat lagstifta med någon särskild samboreglering, så som vi har i Sverige idag. Man har istället hänvisat till äktenskapet som alternativ för dem som vill uppnå en ekonomisk trygghet, och tillämpar istället i stor grad allmänna lagar på sambos. Ändock har jag funnit att dessa båda länder erbjuder visst skydd för den ekonomiskt svagare parten i särskilda situationer. Den danska och norska rätten skyddar således även gemenskapen, men inte i samma utsträckning som den svenska.},
 author    = {Svensson, Linda},
 keyword   = {Familjerätt,Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den skandinaviska samboregleringen - självständighet eller gemenskap?},
 year     = {2006},
}