Advanced

Det som göms i snö kommer upp i tö - En studie kring nya ägares efterbehandlingsansvar för historiska föroreningar

Sångberg, Lina (2008)
Department of Law
Abstract
Uppsatsen handlar om hur nya ägare kan bli efterbehandlingsansvariga för föroreningar som har skett innan företagsförvärvet. I bedömningen om ett ansvar kan åläggas nya ägare blir tolkningen av verksamhetsbegreppet och vem som kan betraktas som verksamhetsutövare en viktig del. Dessutom har övergångsbestämmelserna till miljöbalken en viktig roll för att kunna ålägga ett ansvar bakåt i tiden. Det nya miljöansvarsdirektivets påverkan på efterbehandlingsansvaret berörs även i uppsatsen. Omfattningen av ansvaret har blivit större i och med implementeringen, på grund av att ett efterbehandlingsansvar för allvarliga miljöskador nu omfattas av miljöbalkens regler. En köpare kan undvika att drabbas av ett efterbehandlingsansvar under en period... (More)
Uppsatsen handlar om hur nya ägare kan bli efterbehandlingsansvariga för föroreningar som har skett innan företagsförvärvet. I bedömningen om ett ansvar kan åläggas nya ägare blir tolkningen av verksamhetsbegreppet och vem som kan betraktas som verksamhetsutövare en viktig del. Dessutom har övergångsbestämmelserna till miljöbalken en viktig roll för att kunna ålägga ett ansvar bakåt i tiden. Det nya miljöansvarsdirektivets påverkan på efterbehandlingsansvaret berörs även i uppsatsen. Omfattningen av ansvaret har blivit större i och med implementeringen, på grund av att ett efterbehandlingsansvar för allvarliga miljöskador nu omfattas av miljöbalkens regler. En köpare kan undvika att drabbas av ett efterbehandlingsansvar under en period genom att säljaren lämnar garantier i förvärvsavtalet om verksamhetens miljö. Miljögarantierna kan vara problematiska att förhandla om utifrån olika aspekter och kan skapa osäkerhet för köparen och säljaren inför det tänkta företagsförvärvet. Ett sätt för säljaren och köparen att undvika problematiken vid förhandlingen om miljögarantierna är att teckna en miljöskadeförsäkring för fastigheten eller verksamhet som ska säljas. Säljaren slipper därmed lämna miljögarantier eftersom försäkringsbolaget vid en ersättningsbar skada kan betala efterbehandlingskostnaderna som verksamheten orsakat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sångberg, Lina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, Försäkringsrätt, Miljörätt
language
Swedish
id
1562435
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562435,
 abstract   = {Uppsatsen handlar om hur nya ägare kan bli efterbehandlingsansvariga för föroreningar som har skett innan företagsförvärvet. I bedömningen om ett ansvar kan åläggas nya ägare blir tolkningen av verksamhetsbegreppet och vem som kan betraktas som verksamhetsutövare en viktig del. Dessutom har övergångsbestämmelserna till miljöbalken en viktig roll för att kunna ålägga ett ansvar bakåt i tiden. Det nya miljöansvarsdirektivets påverkan på efterbehandlingsansvaret berörs även i uppsatsen. Omfattningen av ansvaret har blivit större i och med implementeringen, på grund av att ett efterbehandlingsansvar för allvarliga miljöskador nu omfattas av miljöbalkens regler. En köpare kan undvika att drabbas av ett efterbehandlingsansvar under en period genom att säljaren lämnar garantier i förvärvsavtalet om verksamhetens miljö. Miljögarantierna kan vara problematiska att förhandla om utifrån olika aspekter och kan skapa osäkerhet för köparen och säljaren inför det tänkta företagsförvärvet. Ett sätt för säljaren och köparen att undvika problematiken vid förhandlingen om miljögarantierna är att teckna en miljöskadeförsäkring för fastigheten eller verksamhet som ska säljas. Säljaren slipper därmed lämna miljögarantier eftersom försäkringsbolaget vid en ersättningsbar skada kan betala efterbehandlingskostnaderna som verksamheten orsakat.},
 author    = {Sångberg, Lina},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,Försäkringsrätt,Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det som göms i snö kommer upp i tö - En studie kring nya ägares efterbehandlingsansvar för historiska föroreningar},
 year     = {2008},
}