Advanced

Due diligence och immateriella rättigheter - hantering av patent, varumärken och upphovsrätter vid företagsförvärv

Tarras-Wahlberg, Bo (2001)
Department of Law
Abstract
Immateriella rättigheters betydelse vid företagsförvärv har ökat de senaste årtiondena och spelar idag en viktig roll vid flertalet företagsförvärv. Föreliggande arbete syftar till att ge en samlad bild av vad det innebär att göra en due diligence av immateriella rättigheter i samband med ett företagsförvärv. I arbetet skiljs mellan kvalitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas audit, d.v.s. granskning, och kvantitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas valuation. Frågan har alltså två sidor, en juridisk och en ekonomisk. Den centrala frågan i den juridiska delen av due diligence processen är: vad måste kontrolleras för att ett... (More)
Immateriella rättigheters betydelse vid företagsförvärv har ökat de senaste årtiondena och spelar idag en viktig roll vid flertalet företagsförvärv. Föreliggande arbete syftar till att ge en samlad bild av vad det innebär att göra en due diligence av immateriella rättigheter i samband med ett företagsförvärv. I arbetet skiljs mellan kvalitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas audit, d.v.s. granskning, och kvantitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas valuation. Frågan har alltså två sidor, en juridisk och en ekonomisk. Den centrala frågan i den juridiska delen av due diligence processen är: vad måste kontrolleras för att ett rättvisande beslutsunderlag inför köpet skall anses föreligga? För den ekonomiska delen av due diligence processen är frågan: vilka metoder kan användas för att räkna fram ett rättvisande värde uttryckt i kronor för en immateriell rättighet? Det finns ingen särskild lag som reglerar överlåtelser av immateriella rättigheter och köparens undersökningsplikt vid överlåtelse av immateriella rättigheter är inte uttryckligen reglerad i lag. Möjligen kan köplagen, som i och för sig formellt sett är tillämplig - endast fast egendom är undantaget från dess tillämpningsområde - men inte alltid ändamålsenlig vid överlåtelse av immateriella rättigheter, tillämpas. För en tillämpning talar rättssystematiska skäl. Köplagens uppdelning i olika typer av fel - något som inte alltid passar immaterialrättsliga fel särskilt väl - talar mot. Sammantaget torde nackdelarna med en tillämpning av köplagen vid överlåtelse av immateriella rättigheter vara mindre, än nackdelarna med att inte tillämpa den. Vid den legala due diligence processen görs en kvalitativ värdering, där följande aspekter granskas: ägare, skydd, underhåll, intrång, processer och tredjeparts intressen. För varje enskild immateriell rättighet skall åtminstone följande frågor besvaras: är säljaren ensam rättmätig ägare? Ger den immateriella rättigheten tillräckligt skydd? Är den tillräckligt skyddad? Förekommer intrång i målföretagets ensamrätt eller förorsakar målföretaget intrång? Finns det pågående eller överhängande processer, antingen mot målföretaget eller mot utomstående? Finns det någon sakrätt till ensamrätten, dvs. har tredje man några anspråk? I det finansiella due diligence arbetet kan i huvudsak tre olika metoder användas för att utföra en ekonomisk värdering av immateriella rättigheter: marknadsmetoden, kostnadsmetoden och inkomstmetoden. Marknadsmetoden bestämmer värdet på en immateriell rättighet genom att mäta dess marknadsvärde. Ett marknadsvärde kan erhållas på två olika sätt: antingen genom studie av marknadstransaktioner eller genom ett slags företagsanalys. Marknadsmetoden är inte sällan svår att använda, eftersom överlåtelse av immateriella rättigheter vanligen är en del av större transaktion, vilket gör det svårt att bestämma priset på en enskild immateriell rättighet och dessutom är värdet ofta specifikt för den aktuelle köparen. Kostnadsmetoden bygger på idén att kostnader för utvecklingen av en immateriell rättighet återspeglar dess värde&semic värdet avläses alltså i kostnaderna. Sambandet mellan en immateriell rättighets utvecklingskostnader och dess nuvarande värde är emellertid svagt, varför kostnadsmetoden får sägas ha ett ringa förklaringsvärde. Inkomstmetoden utgår ifrån att värdet på en immateriell rättighet bestäms av de framtida intäkter, som den immateriella rättigheten kommer att generera. För att uttrycka värdet av en framtida intäkt används nuvärdesberäkningar. Nuvärde är det värde en framtida intäkt har idag. För att kunna använda inkomstmetoden krävs att följande tre parametrar kvantifieras: framtida in- och utbetalningar från den immateriella rättigheten&semic betalningsströmmarnas varaktighet och slutligen risken för att de framtida betalningsströmmarna inte inträffar. En av nuvärdesberäkningens förtjänster är att den förenklar en jämförelse mellan olika investeringsalternativ. En annan fördel med nuvärdesberäkningen är att hänsyn kan tagas till pengars tidsvärde. En sofistikerad variant av inkomstmetoden är en multiscenario sannolikhetsmetod, som kallas Monte-Carlo metoden. En annan variant av inkomstmetoden, optionsprissättningsmetoden, tar hänsyn till att investeringsbeslut ofta är återkalleliga. Genom att använda förenklade optionsteorier ges möjlighet att först investera lite och lära sig lite, för att sedan fatta det slutgiltiga investeringsbeslutet när osäkerheten har minskat, något som i inte sällan ger en mer rättvisande bild av verkligheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tarras-Wahlberg, Bo
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
1562486
date added to LUP
2010-03-08 15:55:30
date last changed
2010-03-08 15:55:30
@misc{1562486,
 abstract   = {Immateriella rättigheters betydelse vid företagsförvärv har ökat de senaste årtiondena och spelar idag en viktig roll vid flertalet företagsförvärv. Föreliggande arbete syftar till att ge en samlad bild av vad det innebär att göra en due diligence av immateriella rättigheter i samband med ett företagsförvärv. I arbetet skiljs mellan kvalitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas audit, d.v.s. granskning, och kvantitativ värdering, vilken är den del av due diligence processen som på engelska vanligen kallas valuation. Frågan har alltså två sidor, en juridisk och en ekonomisk. Den centrala frågan i den juridiska delen av due diligence processen är: vad måste kontrolleras för att ett rättvisande beslutsunderlag inför köpet skall anses föreligga? För den ekonomiska delen av due diligence processen är frågan: vilka metoder kan användas för att räkna fram ett rättvisande värde uttryckt i kronor för en immateriell rättighet? Det finns ingen särskild lag som reglerar överlåtelser av immateriella rättigheter och köparens undersökningsplikt vid överlåtelse av immateriella rättigheter är inte uttryckligen reglerad i lag. Möjligen kan köplagen, som i och för sig formellt sett är tillämplig - endast fast egendom är undantaget från dess tillämpningsområde - men inte alltid ändamålsenlig vid överlåtelse av immateriella rättigheter, tillämpas. För en tillämpning talar rättssystematiska skäl. Köplagens uppdelning i olika typer av fel - något som inte alltid passar immaterialrättsliga fel särskilt väl - talar mot. Sammantaget torde nackdelarna med en tillämpning av köplagen vid överlåtelse av immateriella rättigheter vara mindre, än nackdelarna med att inte tillämpa den. Vid den legala due diligence processen görs en kvalitativ värdering, där följande aspekter granskas: ägare, skydd, underhåll, intrång, processer och tredjeparts intressen. För varje enskild immateriell rättighet skall åtminstone följande frågor besvaras: är säljaren ensam rättmätig ägare? Ger den immateriella rättigheten tillräckligt skydd? Är den tillräckligt skyddad? Förekommer intrång i målföretagets ensamrätt eller förorsakar målföretaget intrång? Finns det pågående eller överhängande processer, antingen mot målföretaget eller mot utomstående? Finns det någon sakrätt till ensamrätten, dvs. har tredje man några anspråk? I det finansiella due diligence arbetet kan i huvudsak tre olika metoder användas för att utföra en ekonomisk värdering av immateriella rättigheter: marknadsmetoden, kostnadsmetoden och inkomstmetoden. Marknadsmetoden bestämmer värdet på en immateriell rättighet genom att mäta dess marknadsvärde. Ett marknadsvärde kan erhållas på två olika sätt: antingen genom studie av marknadstransaktioner eller genom ett slags företagsanalys. Marknadsmetoden är inte sällan svår att använda, eftersom överlåtelse av immateriella rättigheter vanligen är en del av större transaktion, vilket gör det svårt att bestämma priset på en enskild immateriell rättighet och dessutom är värdet ofta specifikt för den aktuelle köparen. Kostnadsmetoden bygger på idén att kostnader för utvecklingen av en immateriell rättighet återspeglar dess värde&semic värdet avläses alltså i kostnaderna. Sambandet mellan en immateriell rättighets utvecklingskostnader och dess nuvarande värde är emellertid svagt, varför kostnadsmetoden får sägas ha ett ringa förklaringsvärde. Inkomstmetoden utgår ifrån att värdet på en immateriell rättighet bestäms av de framtida intäkter, som den immateriella rättigheten kommer att generera. För att uttrycka värdet av en framtida intäkt används nuvärdesberäkningar. Nuvärde är det värde en framtida intäkt har idag. För att kunna använda inkomstmetoden krävs att följande tre parametrar kvantifieras: framtida in- och utbetalningar från den immateriella rättigheten&semic betalningsströmmarnas varaktighet och slutligen risken för att de framtida betalningsströmmarna inte inträffar. En av nuvärdesberäkningens förtjänster är att den förenklar en jämförelse mellan olika investeringsalternativ. En annan fördel med nuvärdesberäkningen är att hänsyn kan tagas till pengars tidsvärde. En sofistikerad variant av inkomstmetoden är en multiscenario sannolikhetsmetod, som kallas Monte-Carlo metoden. En annan variant av inkomstmetoden, optionsprissättningsmetoden, tar hänsyn till att investeringsbeslut ofta är återkalleliga. Genom att använda förenklade optionsteorier ges möjlighet att först investera lite och lära sig lite, för att sedan fatta det slutgiltiga investeringsbeslutet när osäkerheten har minskat, något som i inte sällan ger en mer rättvisande bild av verkligheten.},
 author    = {Tarras-Wahlberg, Bo},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Due diligence och immateriella rättigheter - hantering av patent, varumärken och upphovsrätter vid företagsförvärv},
 year     = {2001},
}