Advanced

Barn och brott - en enhetlig socialrättslig lagstiftning eller ett dualistiskt system?

Åhlén, Lisa (2006)
Department of Law
Abstract
Inte bara vuxna, utan även barn begår brott. Samhällets sätt att se på barns brott särskiljer sig dock, och lagstiftaren har valt att inte bestraffa barn efter samma principer och regler som gäller för vuxna brottslingar. Barn skall primärt bli föremål för socialrättsliga insatser där den brottsliga handlingen inte tillmäts självständigt straffvärde utan snarare ses som ett tecken på det enskilda barnets behov av vård och stöd. Det socialrättsliga systemet verkar främst på kommunal nivå och därmed präglas det av kommunernas självbestämmande. Området regleras främst av ramlagen SoL. Detta tar sig uttryck i mycket olika utformningar av och benämningar på socialrättsliga insatser runt om i landet. Samtidigt som detta leder till flexibilitet... (More)
Inte bara vuxna, utan även barn begår brott. Samhällets sätt att se på barns brott särskiljer sig dock, och lagstiftaren har valt att inte bestraffa barn efter samma principer och regler som gäller för vuxna brottslingar. Barn skall primärt bli föremål för socialrättsliga insatser där den brottsliga handlingen inte tillmäts självständigt straffvärde utan snarare ses som ett tecken på det enskilda barnets behov av vård och stöd. Det socialrättsliga systemet verkar främst på kommunal nivå och därmed präglas det av kommunernas självbestämmande. Området regleras främst av ramlagen SoL. Detta tar sig uttryck i mycket olika utformningar av och benämningar på socialrättsliga insatser runt om i landet. Samtidigt som detta leder till flexibilitet för socialtjänsten innebär det en brist på förutsebarhet om konsekvensen av barnets brottslighet. Problem uppstår inte minst för straffmyndiga barn som begått brott. Det är ett komplext och dualistiskt system som möter dessa barn. Det socialrättsliga och det straffrättsliga systemet skall då samarbeta med barnets bästa i fokus. En inte helt lätt uppgift, i synnerhet då de båda systemen företräds av två olika yrkesgrupper&semic socionomer respektive jurister - inte sällan okunniga om eller oförstående för den andra yrkeskårens arbete och tankegångar. För att kunna samverka torde båda yrkesgrupperna behöva ta till sig av den andra gruppens kunskaper och proaktivt verka för ett ökat samarbete. Pendeln börjar sakta svänga bort från det under en längre tid förhärskande vårdorienterade sättet att se på barns brottslighet. De insatser som idag vidtas inom socialtjänstens område kommer i och med införandet av ett nytt kapitel i brottsbalken allt mer att övergå till ett strafforienterat system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åhlén, Lisa
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Familjerätt, Socialrätt, Straffrätt
language
Swedish
id
1563221
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1563221,
 abstract   = {Inte bara vuxna, utan även barn begår brott. Samhällets sätt att se på barns brott särskiljer sig dock, och lagstiftaren har valt att inte bestraffa barn efter samma principer och regler som gäller för vuxna brottslingar. Barn skall primärt bli föremål för socialrättsliga insatser där den brottsliga handlingen inte tillmäts självständigt straffvärde utan snarare ses som ett tecken på det enskilda barnets behov av vård och stöd. Det socialrättsliga systemet verkar främst på kommunal nivå och därmed präglas det av kommunernas självbestämmande. Området regleras främst av ramlagen SoL. Detta tar sig uttryck i mycket olika utformningar av och benämningar på socialrättsliga insatser runt om i landet. Samtidigt som detta leder till flexibilitet för socialtjänsten innebär det en brist på förutsebarhet om konsekvensen av barnets brottslighet. Problem uppstår inte minst för straffmyndiga barn som begått brott. Det är ett komplext och dualistiskt system som möter dessa barn. Det socialrättsliga och det straffrättsliga systemet skall då samarbeta med barnets bästa i fokus. En inte helt lätt uppgift, i synnerhet då de båda systemen företräds av två olika yrkesgrupper&semic socionomer respektive jurister - inte sällan okunniga om eller oförstående för den andra yrkeskårens arbete och tankegångar. För att kunna samverka torde båda yrkesgrupperna behöva ta till sig av den andra gruppens kunskaper och proaktivt verka för ett ökat samarbete. Pendeln börjar sakta svänga bort från det under en längre tid förhärskande vårdorienterade sättet att se på barns brottslighet. De insatser som idag vidtas inom socialtjänstens område kommer i och med införandet av ett nytt kapitel i brottsbalken allt mer att övergå till ett strafforienterat system.},
 author    = {Åhlén, Lisa},
 keyword   = {Familjerätt,Socialrätt,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barn och brott - en enhetlig socialrättslig lagstiftning eller ett dualistiskt system?},
 year     = {2006},
}