Advanced

Rättskraften hos tillstånd enligt miljöbalken - Särskilt om det allmänna villkoret

Ärlund, Joakim (2009)
Department of Law
Abstract
För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd från det allmänna i de flesta fall. Dessa tillstånd meddelas med stöd av miljöbalken och ger verksamhetsutövaren ett skydd mot framtida inskränkningar i verksamheten från både det allmännas som från enskildas sida. Ett tillstånd har rättskraft så till vida att förelägganden inte kan skärpa tillståndet i de frågor som behandlats i tillståndet. Enskilda kan inte komma med förbudstalan gentemot verksamheten om tillstånd meddelats. Om däremot prövningen är behäftad med fel kan såväl enskilda, det allmänna och i något fall tillståndshavaren själv söka riva upp tillståndet med särskilda rättsmedel och talan om domvilla. Särskilt för enskilda sakägare är denna möjlighet viktigt eftersom dessa... (More)
För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd från det allmänna i de flesta fall. Dessa tillstånd meddelas med stöd av miljöbalken och ger verksamhetsutövaren ett skydd mot framtida inskränkningar i verksamheten från både det allmännas som från enskildas sida. Ett tillstånd har rättskraft så till vida att förelägganden inte kan skärpa tillståndet i de frågor som behandlats i tillståndet. Enskilda kan inte komma med förbudstalan gentemot verksamheten om tillstånd meddelats. Om däremot prövningen är behäftad med fel kan såväl enskilda, det allmänna och i något fall tillståndshavaren själv söka riva upp tillståndet med särskilda rättsmedel och talan om domvilla. Särskilt för enskilda sakägare är denna möjlighet viktigt eftersom dessa inte kan initiera omprövning av tillståndet enligt de regler som miljöbalken medger i 24 kap. Dessutom anses de heller inte kunna överklaga en myndighets beslut att inte ompröva ett tillstånd enligt omprövningsreglerna. Emellertid är användningen av särskilda rättsmedel en sista utväg och kräver att alla andra vägar till ändring är uttömda. I så gott som samtliga tillstånd ingår ett så kallad allmänt verksamhetsvillkor vilket i vissa avseende förtar möjligheterna att förutse rättskraften hos ett tillstånd. Detta villkor innebär typiskt sätt att tillståndet har rättskraft såvitt avser alla de saker som förekommit i förhandlingen i prövningen. Denna uppfattning är något omtvistad i doktrinen men har fastslagits i domstol under senare år. Konsekvensen blir att såväl verksamhetsutövaren, enskilda och tillsynsmyndigheterna får svårt att uppfatta vad tillståndet tillåter och därmed om en åtgärd från verksamhetsutövarens sida ligger inom tillståndet eller om ett nytt tillstånd krävs. Detta innebär också att domstolarna slentrianmässigt utökar rättskraften genom att så gott som alltid använda det allmänna villkoret i sina beslut och punkterar därmed lagstiftarens försök att skapa klara rättskraftsregler i 24 kap 1 § MB. Sammantaget har tillstånd i ansökningsmål inte särskilt stark rättskraft i jämförelse med civil- eller brottmålsdomen. I balken finns många möjligheter att ändra domen eller beslutet och genom särskilda rättsmedel komma åt felaktigheter i prövningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ärlund, Joakim
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt, Processrätt
language
Swedish
id
1563272
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-11 08:35:44
@misc{1563272,
 abstract   = {För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd från det allmänna i de flesta fall. Dessa tillstånd meddelas med stöd av miljöbalken och ger verksamhetsutövaren ett skydd mot framtida inskränkningar i verksamheten från både det allmännas som från enskildas sida. Ett tillstånd har rättskraft så till vida att förelägganden inte kan skärpa tillståndet i de frågor som behandlats i tillståndet. Enskilda kan inte komma med förbudstalan gentemot verksamheten om tillstånd meddelats. Om däremot prövningen är behäftad med fel kan såväl enskilda, det allmänna och i något fall tillståndshavaren själv söka riva upp tillståndet med särskilda rättsmedel och talan om domvilla. Särskilt för enskilda sakägare är denna möjlighet viktigt eftersom dessa inte kan initiera omprövning av tillståndet enligt de regler som miljöbalken medger i 24 kap. Dessutom anses de heller inte kunna överklaga en myndighets beslut att inte ompröva ett tillstånd enligt omprövningsreglerna. Emellertid är användningen av särskilda rättsmedel en sista utväg och kräver att alla andra vägar till ändring är uttömda. I så gott som samtliga tillstånd ingår ett så kallad allmänt verksamhetsvillkor vilket i vissa avseende förtar möjligheterna att förutse rättskraften hos ett tillstånd. Detta villkor innebär typiskt sätt att tillståndet har rättskraft såvitt avser alla de saker som förekommit i förhandlingen i prövningen. Denna uppfattning är något omtvistad i doktrinen men har fastslagits i domstol under senare år. Konsekvensen blir att såväl verksamhetsutövaren, enskilda och tillsynsmyndigheterna får svårt att uppfatta vad tillståndet tillåter och därmed om en åtgärd från verksamhetsutövarens sida ligger inom tillståndet eller om ett nytt tillstånd krävs. Detta innebär också att domstolarna slentrianmässigt utökar rättskraften genom att så gott som alltid använda det allmänna villkoret i sina beslut och punkterar därmed lagstiftarens försök att skapa klara rättskraftsregler i 24 kap 1 § MB. Sammantaget har tillstånd i ansökningsmål inte särskilt stark rättskraft i jämförelse med civil- eller brottmålsdomen. I balken finns många möjligheter att ändra domen eller beslutet och genom särskilda rättsmedel komma åt felaktigheter i prövningen.},
 author    = {Ärlund, Joakim},
 keyword   = {Miljörätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättskraften hos tillstånd enligt miljöbalken - Särskilt om det allmänna villkoret},
 year     = {2009},
}