Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avtalsrätt - en studie om dess bakomliggande principer och legitima inskränkningar, Swedish Contract Law - a study in Principles, Limitations and Legitimacy

Önnebo, Anna (2003)
Department of Law
Abstract
Det finns många grundvärden som kännetecknar en demokratisk rättsstat. Avtalsfrihet, avtalsbundenhet och skydd för parter är grundläggande men det finns även andra principer såsom principen om lojalitet och principen om ekvivalens. Samtidigt bör rättssäkerhet och förutsebarheten upprätthållas enligt demokratins mönster. Förutsebarheten kan motiveras med att den skapar ordning och stabilitet. Samtidigt tillgodoses medborgarnas intresse och allas likhet inför lagen. Rättsäkerhet medför att näringslivets aktörer kan utöva en effektiv handel och ingå bindande avtal eftersom de litar på att lagreglerna följs av domstolar. Det som kan diskuteras är huruvida dessa principer korresponderar med varandra och när det är motiverat att inskränka sådana... (More)
Det finns många grundvärden som kännetecknar en demokratisk rättsstat. Avtalsfrihet, avtalsbundenhet och skydd för parter är grundläggande men det finns även andra principer såsom principen om lojalitet och principen om ekvivalens. Samtidigt bör rättssäkerhet och förutsebarheten upprätthållas enligt demokratins mönster. Förutsebarheten kan motiveras med att den skapar ordning och stabilitet. Samtidigt tillgodoses medborgarnas intresse och allas likhet inför lagen. Rättsäkerhet medför att näringslivets aktörer kan utöva en effektiv handel och ingå bindande avtal eftersom de litar på att lagreglerna följs av domstolar. Det som kan diskuteras är huruvida dessa principer korresponderar med varandra och när det är motiverat att inskränka sådana principer. Att avtalsbundenhet inte upprätthålls om avtal tillkommit genom tvång, enlig 28 §AvtL är självklart men att avtalsbundenhet inskränks p.g.a. att det ej råder balans i avtalsförhållandet är mer diskuterat. Idag har användningen av generalklausuler och andra flexibla normer ökat. I lagtext förekommer därför termer som skälig, rimligt, etc. Dessa termer är oftast vaga till innebörden och de konkretiseras först när de står i relation med andra ord, som exempelvis skälig tid, etc. Det har resulterat i att lagstiftningen blir flexibel och att domstolen kan beakta faktorer som lagstiftaren inte kunnat förutse. Generalklausulen 36 § AvtL har exempelvis tillkommit för att skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande. Den skyddar emellertid även jämbördiga parter. Dessutom har en persons möjlighet att handla rationellt beaktats. Vidare saknar konsumenter och andra svagare parter ofta praktisk möjlighet att förhandla om individuella villkor eftersom det inte är kostandseffektivt att samla in och jämföra olika standardvillkor. Då användning av standardavtal ofta förekommer vid avtalsförhållanden kan en rättslig kontroll vara motiverad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Önnebo, Anna
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Allmän rättslära, Avtalsrätt
language
Swedish
id
1563290
date added to LUP
2010-03-08 15:55:31
date last changed
2010-03-08 15:55:31
@misc{1563290,
 abstract   = {Det finns många grundvärden som kännetecknar en demokratisk rättsstat. Avtalsfrihet, avtalsbundenhet och skydd för parter är grundläggande men det finns även andra principer såsom principen om lojalitet och principen om ekvivalens. Samtidigt bör rättssäkerhet och förutsebarheten upprätthållas enligt demokratins mönster. Förutsebarheten kan motiveras med att den skapar ordning och stabilitet. Samtidigt tillgodoses medborgarnas intresse och allas likhet inför lagen. Rättsäkerhet medför att näringslivets aktörer kan utöva en effektiv handel och ingå bindande avtal eftersom de litar på att lagreglerna följs av domstolar. Det som kan diskuteras är huruvida dessa principer korresponderar med varandra och när det är motiverat att inskränka sådana principer. Att avtalsbundenhet inte upprätthålls om avtal tillkommit genom tvång, enlig 28 §AvtL är självklart men att avtalsbundenhet inskränks p.g.a. att det ej råder balans i avtalsförhållandet är mer diskuterat. Idag har användningen av generalklausuler och andra flexibla normer ökat. I lagtext förekommer därför termer som skälig, rimligt, etc. Dessa termer är oftast vaga till innebörden och de konkretiseras först när de står i relation med andra ord, som exempelvis skälig tid, etc. Det har resulterat i att lagstiftningen blir flexibel och att domstolen kan beakta faktorer som lagstiftaren inte kunnat förutse. Generalklausulen 36 § AvtL har exempelvis tillkommit för att skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande. Den skyddar emellertid även jämbördiga parter. Dessutom har en persons möjlighet att handla rationellt beaktats. Vidare saknar konsumenter och andra svagare parter ofta praktisk möjlighet att förhandla om individuella villkor eftersom det inte är kostandseffektivt att samla in och jämföra olika standardvillkor. Då användning av standardavtal ofta förekommer vid avtalsförhållanden kan en rättslig kontroll vara motiverad.},
 author    = {Önnebo, Anna},
 keyword   = {Allmän rättslära,Avtalsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avtalsrätt - en studie om dess bakomliggande principer och legitima inskränkningar, Swedish Contract Law - a study in Principles, Limitations and Legitimacy},
 year     = {2003},
}