Advanced

Kompetensutveckling för entreprenörskap

Lemner, Jessica and Gerhardsson, Martin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Uppsatsens syfte är att studera vilken kompetensutveckling som främjar entreprenörskap. METOD: Utifrån en abduktiv ansats genomför vi kvalitativa fallstudier på två inkubatorer, två större företag och med två externa experter. Genom detta vill vi utöka förståelsen för vilka kompetensutvecklingsåtgärder som används och vilka som anses vara mest värdefulla för att främja entreprenörskap. TEORETISKT PERSPEKTIV: I denna uppsats är förhoppningen är bidra med en bättre förståelse kring begreppet kompetensutveckling till läsaren. Vi gör detta genom att presentera och analysera tidigare forskning inom området kompetensutveckling. Vi tar även ställning till vilka synsätt vi väljer att utgå från genom uppsatsen. RESULTAT: De... (More)
SYFTE: Uppsatsens syfte är att studera vilken kompetensutveckling som främjar entreprenörskap. METOD: Utifrån en abduktiv ansats genomför vi kvalitativa fallstudier på två inkubatorer, två större företag och med två externa experter. Genom detta vill vi utöka förståelsen för vilka kompetensutvecklingsåtgärder som används och vilka som anses vara mest värdefulla för att främja entreprenörskap. TEORETISKT PERSPEKTIV: I denna uppsats är förhoppningen är bidra med en bättre förståelse kring begreppet kompetensutveckling till läsaren. Vi gör detta genom att presentera och analysera tidigare forskning inom området kompetensutveckling. Vi tar även ställning till vilka synsätt vi väljer att utgå från genom uppsatsen. RESULTAT: De kompetensutvecklingsåtgärder studien visat fungerar bäst för att utveckla entreprenörskap är att skapa en öppen arbetsmiljö, utöva mentorskap, använda empowerment-tekniker, ha interna möten och utnyttja externa nätverk. Kompetensutveckling för att främja entreprenörskap innefattar samtidigt så mycket mer än konkreta kompetensutvecklingsåtgärder från ledningens sida som implementeras vid enstaka tillfällen. Förutom dessa åtgärder är det viktigt att skapa förutsättningar för entreprenören att kontinuerligt och på eget initiativ utvecklas i sociala processer. Entreprenörskap är ett beteende som alla kan lära sig att utöva mer av. När ledarna på NPP and Geji kartlägger kompetensutvecklingen av entreprenörer följer de endast upp praktiska färdigheter såsom kvantitativa kompetenser och missar ofta att följa upp kompetensutveckling i form av förändrad förståelse. Utifrån studien kan vi konkludera att inkubatorer var bättre på att skapa förutsättningar som bidrar till att kompetensutveckla entreprenörer än våra fallföretag. Inkubatorer använder fler metoder oftare och arbetar med dessa metoder på ett mer utarbetat och systematiskt sätt. En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lemner, Jessica and Gerhardsson, Martin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kompetens, kompetensutveckling, entreprenörskap, inkubatorer, reflektion, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1566344
date added to LUP
2010-02-25 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:00:59
@misc{1566344,
 abstract   = {SYFTE: Uppsatsens syfte är att studera vilken kompetensutveckling som främjar entreprenörskap. METOD: Utifrån en abduktiv ansats genomför vi kvalitativa fallstudier på två inkubatorer, två större företag och med två externa experter. Genom detta vill vi utöka förståelsen för vilka kompetensutvecklingsåtgärder som används och vilka som anses vara mest värdefulla för att främja entreprenörskap. TEORETISKT PERSPEKTIV: I denna uppsats är förhoppningen är bidra med en bättre förståelse kring begreppet kompetensutveckling till läsaren. Vi gör detta genom att presentera och analysera tidigare forskning inom området kompetensutveckling. Vi tar även ställning till vilka synsätt vi väljer att utgå från genom uppsatsen. RESULTAT: De kompetensutvecklingsåtgärder studien visat fungerar bäst för att utveckla entreprenörskap är att skapa en öppen arbetsmiljö, utöva mentorskap, använda empowerment-tekniker, ha interna möten och utnyttja externa nätverk. Kompetensutveckling för att främja entreprenörskap innefattar samtidigt så mycket mer än konkreta kompetensutvecklingsåtgärder från ledningens sida som implementeras vid enstaka tillfällen. Förutom dessa åtgärder är det viktigt att skapa förutsättningar för entreprenören att kontinuerligt och på eget initiativ utvecklas i sociala processer. Entreprenörskap är ett beteende som alla kan lära sig att utöva mer av. När ledarna på NPP and Geji kartlägger kompetensutvecklingen av entreprenörer följer de endast upp praktiska färdigheter såsom kvantitativa kompetenser och missar ofta att följa upp kompetensutveckling i form av förändrad förståelse. Utifrån studien kan vi konkludera att inkubatorer var bättre på att skapa förutsättningar som bidrar till att kompetensutveckla entreprenörer än våra fallföretag. Inkubatorer använder fler metoder oftare och arbetar med dessa metoder på ett mer utarbetat och systematiskt sätt. En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.},
 author    = {Lemner, Jessica and Gerhardsson, Martin},
 keyword   = {kompetens,kompetensutveckling,entreprenörskap,inkubatorer,reflektion,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetensutveckling för entreprenörskap},
 year     = {2010},
}