Advanced

Interorganisatorisk styrning av partnerföretag - En fallstudie av det svenska företaget EPiServer

Nertsberg, Linus and Rapp, Maximillian (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Företag väljer att i allt större utsträckning arbeta i nätverk med andra företag, vilket ökar behovet av styrning över företagsgränser. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur det svenska företaget EPiServer utövar styrning på sina partnerföretag, det vill säga så kallad interorganisatorisk styrning. Vidare avser studien att bidra med ny kunskap inom interorganisatoriskt styrning, ett relativt outforskat ämne i företagsekonomin. Studien grundar sig på en kvalitativ fallstudie där inhämtandet av primärdata erhölls via personliga intervjuer. Denna metod ansågs bäst lämpad utifrån uppsatsens syfte vilket är av beskrivande och klargörande karaktär. De teoretiska utgångspunkterna har varit Van der Meer-Kooistras & Vosselmans... (More)
Företag väljer att i allt större utsträckning arbeta i nätverk med andra företag, vilket ökar behovet av styrning över företagsgränser. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur det svenska företaget EPiServer utövar styrning på sina partnerföretag, det vill säga så kallad interorganisatorisk styrning. Vidare avser studien att bidra med ny kunskap inom interorganisatoriskt styrning, ett relativt outforskat ämne i företagsekonomin. Studien grundar sig på en kvalitativ fallstudie där inhämtandet av primärdata erhölls via personliga intervjuer. Denna metod ansågs bäst lämpad utifrån uppsatsens syfte vilket är av beskrivande och klargörande karaktär. De teoretiska utgångspunkterna har varit Van der Meer-Kooistras & Vosselmans modeller vilka skapar ett teoretiskt ramverk för interorganisatorisk styrning genom att kategorisering av styrning i olika strukturer. Det som har framkommit av denna studie är att fallföretaget EPiServer lyckas utöva styrning på sina partnerföretag genom en kombination av olika styrningsstrukturer, framförallt genom förtroendestyrning samt element av marknadsstyrning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nertsberg, Linus and Rapp, Maximillian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EPiServer, Fallstudie, Interorganisatorisk styrning, Interorganisatoriska relationer, Partnerskap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1566934
date added to LUP
2006-01-16
date last changed
2012-04-02 17:16:12
@misc{1566934,
 abstract   = {Företag väljer att i allt större utsträckning arbeta i nätverk med andra företag, vilket ökar behovet av styrning över företagsgränser. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur det svenska företaget EPiServer utövar styrning på sina partnerföretag, det vill säga så kallad interorganisatorisk styrning. Vidare avser studien att bidra med ny kunskap inom interorganisatoriskt styrning, ett relativt outforskat ämne i företagsekonomin. Studien grundar sig på en kvalitativ fallstudie där inhämtandet av primärdata erhölls via personliga intervjuer. Denna metod ansågs bäst lämpad utifrån uppsatsens syfte vilket är av beskrivande och klargörande karaktär. De teoretiska utgångspunkterna har varit Van der Meer-Kooistras & Vosselmans modeller vilka skapar ett teoretiskt ramverk för interorganisatorisk styrning genom att kategorisering av styrning i olika strukturer. Det som har framkommit av denna studie är att fallföretaget EPiServer lyckas utöva styrning på sina partnerföretag genom en kombination av olika styrningsstrukturer, framförallt genom förtroendestyrning samt element av marknadsstyrning.},
 author    = {Nertsberg, Linus and Rapp, Maximillian},
 keyword   = {EPiServer,Fallstudie,Interorganisatorisk styrning,Interorganisatoriska relationer,Partnerskap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interorganisatorisk styrning av partnerföretag - En fallstudie av det svenska företaget EPiServer},
 year     = {2006},
}