Advanced

En studie om hur socialtjänsten upplever de senaste årens socialpolitiska förändringar och regeländringar inom Försäkringskassan.

Nilsson, Jakob LU and Ohlsson, My (2009) SOPA63 20092
School of Social Work
Abstract
The purpose of this essay has been to investigate how the latest years of effectiveness in social politics has changed the social services and their work with starting point in the changed rules for social insurance in form of sickness leave.
The new rules which emerged in July 2008 have meant that sickness benefits is limited to one year. This occurred in the time when labour market policy becomes more important and the abilities to work were more important than how sick you are. The responsibilities according to the new rules are more related to individuals, and the welfare has also become more decentralized, as the communities get bigger responsibilities then earlier.
We have chosen to do a qualitative study with nine... (More)
The purpose of this essay has been to investigate how the latest years of effectiveness in social politics has changed the social services and their work with starting point in the changed rules for social insurance in form of sickness leave.
The new rules which emerged in July 2008 have meant that sickness benefits is limited to one year. This occurred in the time when labour market policy becomes more important and the abilities to work were more important than how sick you are. The responsibilities according to the new rules are more related to individuals, and the welfare has also become more decentralized, as the communities get bigger responsibilities then earlier.
We have chosen to do a qualitative study with nine interviewee, working in the social service offices in three different communities. We were interested in their experience in the changes that has been before and their view regarding the changed rules in sick benefits and how this has affected the social work.
In the analysis we used two different perspectives and concepts to analyze our results: New Public Management and Organizational Theory.
Social service has in recent years experienced increasing expectations from other authorities and society in large. The clients of the social service have bigger problems now than before and it´s far from all the interviewees find they can help. It´s not their task, neither do they have resources to organize homes, jobs or rehabilitation.
The results show that workers in the social service are positive to the working policy but they argue that sometimes it has reached too far. Everybody isn´t meant to be employed. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur de senaste årens effektivisering inom socialpolitiken förändrat socialtjänsten och dess arbete, med utgångspunkt i Försäkringskassans ändrade regler. Försäkringskassans nya regler som trädde i kraft i juli 2008, har inneburit att sjukpenningen är begränsad till ett år. Regeringen har på så sätt implementerat arbetslinjen i sjukförsäkringen så till vida att Försäkringskassan nu utreder den kvarvarande arbetsförmågan istället för att se till hur allvarlig sjukdomen är hos den som är sjuk. Detta sker i en tid då individen får ta ett allt större ansvar och välfärden kommit att decentraliseras, genom att kommuner har fått ett större ansvar än tidigare.
Vi har valt att göra en kvalitativ... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur de senaste årens effektivisering inom socialpolitiken förändrat socialtjänsten och dess arbete, med utgångspunkt i Försäkringskassans ändrade regler. Försäkringskassans nya regler som trädde i kraft i juli 2008, har inneburit att sjukpenningen är begränsad till ett år. Regeringen har på så sätt implementerat arbetslinjen i sjukförsäkringen så till vida att Försäkringskassan nu utreder den kvarvarande arbetsförmågan istället för att se till hur allvarlig sjukdomen är hos den som är sjuk. Detta sker i en tid då individen får ta ett allt större ansvar och välfärden kommit att decentraliseras, genom att kommuner har fått ett större ansvar än tidigare.
Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi intervjuat nio personer som arbetar inom socialtjänsten i tre olika kommuner. Vi var intresserade av deras upplevelser av de förändringar som skett och hur deras syn på de förändrade regler för försäkringskassan och hur detta påverkar det sociala arbetet.
I analysen tog vi hjälp av i huvudsak två olika perspektiv och begrepp för att analysera vårt resultat, dels New Public Management och organisationsteori.
Socialtjänsten har de senaste åren upplevt ökade krav och förväntningar från andra myndigheter och samhället i stort. Klienterna hos socialtjänsten har idag större problematik än tidigare och det är långt ifrån alla som socialtjänsten upplever att de kan hjälpa. De har inte till uppgift eller resurser till att ordna bostad, jobb och rehabilitera människor. Övergripande har vi sett att man inom socialtjänsten är positiv till arbetslinjen, men att man anser att det ibland går för långt. Det poängteras att alla inte är anställningsbara. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Jakob LU and Ohlsson, My
supervisor
organization
course
SOPA63 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socialpolitik, arbetsmarknad, försäkringskassa, socialtjänst, aktivering, ekonomiskt bistånd, New Public Management, decentralisering
language
Swedish
id
1567600
date added to LUP
2010-03-18 13:20:39
date last changed
2010-03-18 13:20:39
@misc{1567600,
 abstract   = {The purpose of this essay has been to investigate how the latest years of effectiveness in social politics has changed the social services and their work with starting point in the changed rules for social insurance in form of sickness leave.
  The new rules which emerged in July 2008 have meant that sickness benefits is limited to one year. This occurred in the time when labour market policy becomes more important and the abilities to work were more important than how sick you are. The responsibilities according to the new rules are more related to individuals, and the welfare has also become more decentralized, as the communities get bigger responsibilities then earlier. 
  We have chosen to do a qualitative study with nine interviewee, working in the social service offices in three different communities. We were interested in their experience in the changes that has been before and their view regarding the changed rules in sick benefits and how this has affected the social work. 
  In the analysis we used two different perspectives and concepts to analyze our results: New Public Management and Organizational Theory. 
  Social service has in recent years experienced increasing expectations from other authorities and society in large. The clients of the social service have bigger problems now than before and it´s far from all the interviewees find they can help. It´s not their task, neither do they have resources to organize homes, jobs or rehabilitation. 
  The results show that workers in the social service are positive to the working policy but they argue that sometimes it has reached too far. Everybody isn´t meant to be employed.},
 author    = {Nilsson, Jakob and Ohlsson, My},
 keyword   = {Socialpolitik,arbetsmarknad,försäkringskassa,socialtjänst,aktivering,ekonomiskt bistånd,New Public Management,decentralisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie om hur socialtjänsten upplever de senaste årens socialpolitiska förändringar och regeländringar inom Försäkringskassan.},
 year     = {2009},
}