Advanced

Strategins påverkan på tillväxt – en fallstudie av Fitness 24Seven

Svensson, Jessica and Andersson, Lena (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Skapa förståelse för hur Fitness 24Sevens affärsidé och strategi har påverkat dess snabba tillväxt och utveckling. Utifrån denna förståelse ämnar vi diskutera vilka faktorer företaget bör beakta för fortsatt tillväxt. Metod: Vi har utifrån en deduktiv ansats gjort en kvalitativ fallstudie. Vi har använt oss av primärdata från intervjuer, enkäter och observationer samt sekundärdata från litteratur, artiklar, årsredovisningar och elektroniska källor. Teoretiska perspektiv: Vi har skapat en teoretisk referensram i vilken vi utgår från teorier som behandlar affärsidé, serviceföretag, nyföretagande, strategi och tillväxt. Empiri: Empirin består av den primär- och sekundärdata som samlats in för ändamålet. Resultat: Fitness 24Seven har... (More)
Syfte: Skapa förståelse för hur Fitness 24Sevens affärsidé och strategi har påverkat dess snabba tillväxt och utveckling. Utifrån denna förståelse ämnar vi diskutera vilka faktorer företaget bör beakta för fortsatt tillväxt. Metod: Vi har utifrån en deduktiv ansats gjort en kvalitativ fallstudie. Vi har använt oss av primärdata från intervjuer, enkäter och observationer samt sekundärdata från litteratur, artiklar, årsredovisningar och elektroniska källor. Teoretiska perspektiv: Vi har skapat en teoretisk referensram i vilken vi utgår från teorier som behandlar affärsidé, serviceföretag, nyföretagande, strategi och tillväxt. Empiri: Empirin består av den primär- och sekundärdata som samlats in för ändamålet. Resultat: Fitness 24Seven har från början haft en tydlig idé, att driva fitnessanläggningar av hög standard till ett lågt pris, vilken har genomsyrat hela deras strategi. En viktig faktor i deras framgång är att de var först på marknaden med sitt unika erbjudande. Samtidigt har de hela tiden haft en strategi som inneburit expansion samt en vilja att växa vilket sammantaget har skapat deras snabba tillväxt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Jessica and Andersson, Lena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Affärsidé, strategi, tillväxt, nyföretagande, tjänst., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1571718
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:53:47
@misc{1571718,
 abstract   = {Syfte: Skapa förståelse för hur Fitness 24Sevens affärsidé och strategi har påverkat dess snabba tillväxt och utveckling. Utifrån denna förståelse ämnar vi diskutera vilka faktorer företaget bör beakta för fortsatt tillväxt. Metod: Vi har utifrån en deduktiv ansats gjort en kvalitativ fallstudie. Vi har använt oss av primärdata från intervjuer, enkäter och observationer samt sekundärdata från litteratur, artiklar, årsredovisningar och elektroniska källor. Teoretiska perspektiv: Vi har skapat en teoretisk referensram i vilken vi utgår från teorier som behandlar affärsidé, serviceföretag, nyföretagande, strategi och tillväxt. Empiri: Empirin består av den primär- och sekundärdata som samlats in för ändamålet. Resultat: Fitness 24Seven har från början haft en tydlig idé, att driva fitnessanläggningar av hög standard till ett lågt pris, vilken har genomsyrat hela deras strategi. En viktig faktor i deras framgång är att de var först på marknaden med sitt unika erbjudande. Samtidigt har de hela tiden haft en strategi som inneburit expansion samt en vilja att växa vilket sammantaget har skapat deras snabba tillväxt.},
 author    = {Svensson, Jessica and Andersson, Lena},
 keyword   = {Affärsidé,strategi,tillväxt,nyföretagande,tjänst.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategins påverkan på tillväxt – en fallstudie av Fitness 24Seven},
 year     = {2010},
}