Advanced

CSR och Företagsprestation – En Undersökning på Stockholmsbörsen

Molin, Anders Karl Lennart and Hessedal, Kristoffer (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: CSR och Företagsprestation – En Undersökning på Stockholmsbörsen
Seminariedatum: 2010-01-08
Ämne: FEKK01, Examensarbete, Kandidatnivå, Finansiering, 15 poäng
Författare: Kristoffer Hessedahl & Anders Molin
Handledare: Måns Kjellsson
Nyckelord: CSR, Stockholmsbörsen, företagsprestation, Tobins Q, Multipel regression
Syfte: Undersöka om det finns ett samband mellan CSR och företagens prestation på Stockholmsbörsen?
Metod: Användning av kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning där CSR står i relation till företagsprestation
Teoretisk referensram: det teoretiska angreppssättet kommer att utgöras av, CSR från Folksam beställt av Ges Invest, approximationen av Tobins Q, den effektiva marknadshypotesen, tidigare studier, och... (More)
Titel: CSR och Företagsprestation – En Undersökning på Stockholmsbörsen
Seminariedatum: 2010-01-08
Ämne: FEKK01, Examensarbete, Kandidatnivå, Finansiering, 15 poäng
Författare: Kristoffer Hessedahl & Anders Molin
Handledare: Måns Kjellsson
Nyckelord: CSR, Stockholmsbörsen, företagsprestation, Tobins Q, Multipel regression
Syfte: Undersöka om det finns ett samband mellan CSR och företagens prestation på Stockholmsbörsen?
Metod: Användning av kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning där CSR står i relation till företagsprestation
Teoretisk referensram: det teoretiska angreppssättet kommer att utgöras av, CSR från Folksam beställt av Ges Invest, approximationen av Tobins Q, den effektiva marknadshypotesen, tidigare studier, och arbetets hypoteser.
Empiri: Data samlas in från alla företag från Stockholmsbörsen genom Datastream, CSR index har inhämtats från Folksam men som utförts av Ges Invest mellan åren 2006-2008.
Resultat: Studien visar på en signifikant negativ korrelation mellan CSR och när Tobins Q används som prestationsmått. Även när CSR delades in i mänskliga rättigheter och miljöansvar visade resultatet en signifikant negativ korrelation. Det har även funnits att det uppstår problem vi definitionen av CSR och valet av prestationsmått och förklarande variabler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Molin, Anders Karl Lennart and Hessedal, Kristoffer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, Stockholmsbörsen, Företagsprestation, Tobins Q, Multipel regression, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1571723
date added to LUP
2010-01-08 00:00:00
date last changed
2020-05-07 07:27:44
@misc{1571723,
 abstract   = {Titel: CSR och Företagsprestation – En Undersökning på Stockholmsbörsen
Seminariedatum: 2010-01-08
Ämne: FEKK01, Examensarbete, Kandidatnivå, Finansiering, 15 poäng
Författare: Kristoffer Hessedahl & Anders Molin
Handledare: Måns Kjellsson
Nyckelord: CSR, Stockholmsbörsen, företagsprestation, Tobins Q, Multipel regression
Syfte: Undersöka om det finns ett samband mellan CSR och företagens prestation på Stockholmsbörsen?
Metod: Användning av kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning där CSR står i relation till företagsprestation
Teoretisk referensram: det teoretiska angreppssättet kommer att utgöras av, CSR från Folksam beställt av Ges Invest, approximationen av Tobins Q, den effektiva marknadshypotesen, tidigare studier, och arbetets hypoteser.
Empiri: Data samlas in från alla företag från Stockholmsbörsen genom Datastream, CSR index har inhämtats från Folksam men som utförts av Ges Invest mellan åren 2006-2008.
Resultat: Studien visar på en signifikant negativ korrelation mellan CSR och när Tobins Q används som prestationsmått. Även när CSR delades in i mänskliga rättigheter och miljöansvar visade resultatet en signifikant negativ korrelation. Det har även funnits att det uppstår problem vi definitionen av CSR och valet av prestationsmått och förklarande variabler.},
 author    = {Molin, Anders Karl Lennart and Hessedal, Kristoffer},
 keyword   = {CSR,Stockholmsbörsen,Företagsprestation,Tobins Q,Multipel regression,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR och Företagsprestation – En Undersökning på Stockholmsbörsen},
 year     = {2010},
}