Advanced

När två blir en - En studie om bildandet av Skånes Universitetssjukhus

Olsson, Lars; Nyman, Fredrik and Nyman, Josefin (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vi ämnar att ur ett ledningsperspektiv undersöka de hot och möjligheter som teori, empiri samt praktikfall visar i samband med sammanslagningen av de två universitetssjukhusen i Skåne. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en iterativ forskningsansats. Teoretiskt perspektiv: Studien grundar sig på tidigare forskning av fusioner och motstånd vid fusionsprocesser samt vad forskning och utredningar visar från sammanslagningar i Stockholm och Göteborg. Empiri: För att lyfta fram de hot och möjligheter som SUS kan tänkas stå inför genomfördes 17 semistrukturerade intervjuer med personer i olika ledande befattningar. Slutsatser: Under studien har ett flertal hot och möjligheter för SUS observerats. De största möjligheterna som... (More)
Syfte: Vi ämnar att ur ett ledningsperspektiv undersöka de hot och möjligheter som teori, empiri samt praktikfall visar i samband med sammanslagningen av de två universitetssjukhusen i Skåne. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en iterativ forskningsansats. Teoretiskt perspektiv: Studien grundar sig på tidigare forskning av fusioner och motstånd vid fusionsprocesser samt vad forskning och utredningar visar från sammanslagningar i Stockholm och Göteborg. Empiri: För att lyfta fram de hot och möjligheter som SUS kan tänkas stå inför genomfördes 17 semistrukturerade intervjuer med personer i olika ledande befattningar. Slutsatser: Under studien har ett flertal hot och möjligheter för SUS observerats. De största möjligheterna som upptäckts är att det skapas bättre förutsättningar för den kliniska forskningen samt en möjlighet att förbättra kvaliteten på den högspecialiserade vården. Personalmotståndet är det främsta hotet mot SUS. Blir hoten för stora finns det risk att patientsäkerheten sätts på spel, främst i form av att personal med specialistkunskaper slutar. För att sammanslagningen ska lyckas krävs det ett omfattande integrations- och implementeringsarbete från personal i ledande befattningar på alla nivåer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Lars; Nyman, Fredrik and Nyman, Josefin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hot, möjligheter, sjukhusfusion, Skånes Universitetssjukhus, ledningsperspektiv, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1578916
date added to LUP
2010-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:53:58
@misc{1578916,
 abstract   = {Syfte: Vi ämnar att ur ett ledningsperspektiv undersöka de hot och möjligheter som teori, empiri samt praktikfall visar i samband med sammanslagningen av de två universitetssjukhusen i Skåne. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med en iterativ forskningsansats. Teoretiskt perspektiv: Studien grundar sig på tidigare forskning av fusioner och motstånd vid fusionsprocesser samt vad forskning och utredningar visar från sammanslagningar i Stockholm och Göteborg. Empiri: För att lyfta fram de hot och möjligheter som SUS kan tänkas stå inför genomfördes 17 semistrukturerade intervjuer med personer i olika ledande befattningar. Slutsatser: Under studien har ett flertal hot och möjligheter för SUS observerats. De största möjligheterna som upptäckts är att det skapas bättre förutsättningar för den kliniska forskningen samt en möjlighet att förbättra kvaliteten på den högspecialiserade vården. Personalmotståndet är det främsta hotet mot SUS. Blir hoten för stora finns det risk att patientsäkerheten sätts på spel, främst i form av att personal med specialistkunskaper slutar. För att sammanslagningen ska lyckas krävs det ett omfattande integrations- och implementeringsarbete från personal i ledande befattningar på alla nivåer.},
 author    = {Olsson, Lars and Nyman, Fredrik and Nyman, Josefin},
 keyword   = {Hot,möjligheter,sjukhusfusion,Skånes Universitetssjukhus,ledningsperspektiv,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När två blir en - En studie om bildandet av Skånes Universitetssjukhus},
 year     = {2010},
}